Kathrine Antonette Coldevin (1870-1956)

En anetavle

Billede af Kathrine Coldevin med familie

Kathrine Coldevin med manden Vigand Tuxen og børnene Lita og Sander

Kathrine Coldevin var min oldemor på min mormors side. Hun er den eneste af mine oldeforældre, som jeg har kendt. Det stærkeste minde har jeg nok fra det år, da hun døde. På trods af hendes alder havde hun taget den lange rejse fra Nordnorge til Boston for at bo nogen tid hos sin søn Jean Tuxen i Boston. Da hun blev svagere, rejste hun tilbage til Norge, men besøgte først os i København, velsagtens i en uges tid. Jeg mindes hende som en elskelig dame, men meget gammel og vanskelig at forstå for en niårig københavnerknægt, som bestemt ikke var vant til det nordnorske sprog.

I sit første ægteskab med min oldefar Vigand Tuxen fik hun tre børn: Min mormor Lita f. 1895, Alexander f. 1897 og Jean f. 1899. Billedet her, hvor Kathrine og Vigand stolt viser Lita og Alexander frem, må altså være taget i 1897. Min oldefar døde i 1902, og i 1904 giftede Kathrine sig igen, denne gang med amtsingeniør Peter Chr. Boye, med hvem hun fik sønnen Nils i 1913.

Kathrine var ældste datter af parret på Dønnes, et nordnorsk storgods med meget vidtstrakte besiddelser. I hendes anetavle er det meget tydeligt, at disse nordnorske storfolk giftede sig med hinanden. En anden tydelig tendens er, at mange af familierne oprindeligt kom fra hertugdømmerne, en ting, som måske skal tilskrives den ændring af handelsmonopolerne, som kom fra o. 1600 i kraft af Oslo-Recessen i 1580, hvor Trondhjem fik monopol på handelen langs den midt- og nordnorske kyst. Dette bevirkede en større indvandring af handelsslægter fra hertugdømmerne, specielt fra Slesvig.

Denne del af min anetavle er under stadig udvikling. Kilderne er hovedsageligt norske sekundærkilder, som jeg skylder mange mennesker en stor tak for at have hjulpet mig med at finde. I nogle af disse familier har jeg også optegnelser om efterslægt (det gælder specielt slægten Coldevin), men jeg har også noteret en del andre sammenhænge mellem familierne, f.eks i slægterne Hersleb og Leganger.

 

Anetavle

(9. maj 2004)

Siden sidste opdatering i februar 2002 er der tilkommet en række forfædre til Margrethe Staffansdtr. (gift med hr. Samuel Lauridsen Arctander i Stjørdal). Dette takket være historikeren og genealogen i Trondheim Kåre Hasselberg. Desuden er der enkelte præciseringer og berigtigelser vedr. falkoner, handelsmand og borgmester i Trondheim Adrian Rockertssøn som følge af Erik Lies vigtige og vægtige artikel om slægten Falch i NST XXXVIII.


1. Kathrine Antonette Coldevin f. 26 Okt 1870, Dønnes, døbt Dønnes Kirke, g. (1) 3 Jan 1895, i Dønnes Kirke, Vigand Knud Tuxen, f. 30 Jan 1859, Kjøbenhavn, døbt 8 Maj 1859, Holmens Kirke, d. 20 Jan 1902, Belsvåg, begr. Alstahaug Kirkegård, g. (2) 19 Aug 1904, i Alstahaug Kirke, Peter Christian Boye, f. 4 Jan 1857, d. 25 Sep 1937, Bodø. Kathrine døde 13 Maj 1956, begr. Alstahaug Kirkegård.

Forældre

2. Hans Johan Emahus Tønder Coldevin f. 2 Okt 1834, Dønnes, g. (1) 28 sep 1869, Marie Danholm Wulff, f. 19 Aug 1842, d. 12 Apr 1880, g. (2) Anne Margrethe Henrikke Aas, f. 28 Feb 1853, Hemnes, d. 3 Apr 1911, Mo i Rana. Hans døde 9 Jun 1932, Mo i Rana. Agronom, godsejer på Dønnes til 1904; flyttede siden til gården Revelen i Mo; tildelt Sankt Olavs Orden i 1895.

3. Marie Danholm Wulff f. 19 Aug 1842, d. 12 Apr 1880.

Bedsteforældre

4. Isach Jørgen Coldevin f. 27 Aug 1802, Dønnes, g. 20 Aug 1833, Anne Cathrine Bech Walnum, f. 14 Apr 1803, Alstahaug, d. 26 Dec 1897, Dønnes. Isach døde 29 Jan 1885, Dønnes. Godsejer på Dønnes. Skrev en slægtstavle (Dønnes-registeret), som skal befinde sig på Riksarkivet.

5. Anne Cathrine Bech Walnum f. 14 Apr 1803, Alstahaug, d. 26 Dec 1897, Dønnes. Kaldet Thrine.

6. Johan Henrik Wulff f. ca. 1804, Trondhjem, g. Antoinette Magdalene Marthe Marie Bruun, f. 15 Jun 1810, Christianssund, d. 8 Feb 1872. Skibs- og varemægler i Christiansund.

7. Antoinette Magdalene Marthe Marie Bruun f. 15 Jun 1810, Christianssund, d. 8 Feb 1872.

Oldeforældre

8. Hans Emahus Tønder Coldevin f. 31 Dec 1754, Dønnes, døbt 8 Jan 1755, Dønnes, g. 13 nov 1801, Mortine Sophie Leganger, f. 28 Aug 1779, d. 17 Mar 1838. Hans døde 6 Jun 1835. Exam.jur.; godsejer på Dønnes fra 1802; titulær krigsråd; chef for kystværnet på Helgeland 1807-1814. Coldevin var den sidste godsejer på Dønnes med adelsrettigheder.

9. Mortine Sophie Leganger f. 28 Aug 1779, d. 17 Mar 1838.

10. Jonas Greger Walnum f. 20 aug 1771, Nord-Herøy, g. 5 mar 1799, Else Marie Meier Hersleb, f. 26 sep 1776, d. 7 jul 1838. Jonas døde 9 mar 1838. Tilhørte en gammel nordlandsk handelsslægt. Købte Nord-Herøy og godset, nu kaldet Walnumgodset, af svigerfaderen.

11. Else Marie Meier Hersleb f. 26 sep 1776, g. (1) ca. 1795, Tøger Bech, d. 20 mar 1796, g. (2) 5 mar 1799, Jonas Greger Walnum, f. 20 aug 1771, Nord-Herøy, d. 9 mar 1838. Else døde 7 jul 1838.

14. Christian Bruun f. 8 Jul 1785, g. Marie Helene Henriette Danholm. Christian døde 7 Mar 1829. Købmand i Tromsø. Efternavnet skrives også Brun. Skifte i Skiftebok Tromsø 1829-38, 1831, s. 127b.

15. Marie Helene Henriette Danholm. Overlevede manden.

Tipoldeforældre

16. Isach Jørgen Coldevin f. 28 Jul 1724, g. 1751, Marie Anna Emahus Tønder, f. 26 Sep 1731, d. 29 Maj 1802. Isach døde 13 Dec 1793. Oberstløjtnant; godsejer på Dønnes.

17. Marie Anna Emahus Tønder f. 26 Sep 1731, d. 29 Maj 1802.

18. Erik Leganger f. 13 Feb 1737, Egersund, g. i Bøe i Øksnes, Hadsel, Nordland, Anna Dorthea Wisløff, f. 18 Apr 1741, døbt 25 Apr 1741, Bakke Kirke, Trondheim. Erik døde 27 Mar 1815, Dønnes. Cand.theol. 1755. Opholdt sig i 10 år på Meelhuus. Residerende kapellan til Hadsel 1773; sognepræst fra samme år; sognepræst til Øxnæs fra 1783; til Rødø 1790-1808; provst i Helgeland fra 1797. Var iflg. Erlandsen brodersøn til provst Hans Steenbuch, sognepræst til Meelhuus [se Erlandsen om Tromsø Stift s. 122], af hvem han blev undervist.

19. Anna Dorthea Wisløff f. 18 Apr 1741, døbt 25 Apr 1741, Bakke Kirke, Trondheim. Der har været en del forvirring om Anna Dortheas oprindelse, eftersom Erlandsen (og vistnok også Horneman og Slekten Hiorth) tilsyneladende har forvekslet hende med en Anna Mathea Grüner (1765-1835), som var gift med sognepræst til Stange og provst Erik Hansen Leganger (1744-1821). Iflg. et privatarkiv i Riksarkivet om slægten Wisløff er der dog næppe længere tvivl om hendes oprindelse.

20. Ole Henriksen Walnum g. 1769, Else Marie Greger, f. 1 Maj 1746, d. 2 Apr 1812. Handelsmand i Løvøen (Lauvøya), Dønna. Slægtskabet med faderen Henrik Møller Olsen Walnum er foreløbig en arbejdshypotese, men næppe ugrundet.

21. Else Marie Greger f. 1 Maj 1746, g. (1) 1769, Ole Henriksen Walnum, g. (2) 1775, Ole Hartvig Jentoft. Else døde 2 Apr 1812.

22. Jørgen Sverdrup Hersleb f. 13 sep 1748, Nord-Herøy, g. Anne Borchmann, f. 8 sep 1742, d. 1 dec 1786. Jørgen døde 10 nov 1819. Købte i 1775 morbroderen Peter Jacob Sverdrups part af Angellgodset. Bosat på Nord-Herøy.

23. Anne Borchmann f. 8 sep 1742, d. 1 dec 1786.

Tip-2-Oldeforældre

32. Morten Isachsen Coldevin f. 1694, døbt 4 okt 1694, Tønsberg, g. 15 Okt 1722, i Trondhjem, Stinchen Bech, f. 24 aug 1702, d. 4 dec 1784. Morten døde 12 jan 1735. Kaptajn i søværnet iflg. slægtsarkivet fra Dønnes. Han er dog ikke nævnt i "Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1600 - 1814", ej heller i Søofficersrullen 1700-1951. Borger og skibsejer i Tønsberg indtil 1720. Fra omkring 1722 bosat i Trøndelag (muligvis Beitstaden).

33. Stinchen Bech f. 24 aug 1702, d. 4 dec 1784.

34. Hans Emahus Tønder f. 13 jul 1710, g. 10 okt 1730, i Korskirken, Bergen, Else Marie Greve, f. 4 Maj 1705, døbt 11 Maj 1705, Korskirken, Bergen, d. 17 Maj 1761, begr. 2 jun 1761. Hans døde 13 jun 1752, Dønnes. Gav i 1739 en endnu fungerende klokke til Dønnes Kirke. 1 barn.

35. Else Marie Greve f. 4 Maj 1705, døbt 11 Maj 1705, Korskirken, Bergen, d. 17 Maj 1761, begr. 2 jun 1761.

36. Henrik Eriksen Leganger f. 1707, Egersund, g. 27 Apr 1734, Cathrine Sophie Hjorth, f. 30 Jun 1708, Egersund, begr. 27 Mar 1771, Egersund. Henrik begr. 15 Nov 1772, Egersund. Skipper og handelsmand i Egersund. Regnes for den mest indflydelsesrige person i Egersund på sin tid. Ejede bl.a. Bjerkreim kirke. Skifte 16 feb 1773. Var iflg. Erlandsen bror til Hans Steenbuch (Leganger), sognepræst til Melhus og provst over Dalerne.

37. Cathrine Sophie Hjorth f. 30 Jun 1708, Egersund, begr. 27 Mar 1771, Egersund. Benævnes Karen Sophie Hiorth i 'Slekten Hiorth'.

38. Morten Thomassen Wisløff f. 1711, døbt 10 Okt 1711, Trondhjem Domkirke, g. 25 Feb 1740, i Bakke Kirke, Trondheim, Berith Larsdatter Holthe. Morten døde 29 Mar 1765, begr. 10 Apr 1765, Melhus. Militær.

39. Berith Larsdatter Holthe.

40. Henrik Møller Olsen Walnum f. ca. 1717. Det er vel nærmest givet, at Ole Henrik(sen) Walnum er søn af Henrik. Der går tilsyneladende en lige linie af Ole, Henrik (og måske Erik) Walnum som trondhjemsborgere med leje i Lauvøya (Lovøen/Løvøen), Dønna. Slægtskabet mellem Henrik og Ole er foreløbig en arbejdshypotese, men næppe ugrundet.

42. Jonas Pedersen Greger f. 2 Jul 1714, Tjøtta, g. i (sandsynligvis Sømna), Aarselle Cathrine Falch, f. 1720, d. 1795, begr. Vik Kirke (Sømna), under koret. Jonas døde 24 Sep 1776, begr. Vik Kirke (Sømna), under koret. Mønsterskriver, handelsmand og skatteforpagter. Bosat ved Steinsjøen.

43. Aarselle Cathrine Falch f. 1720, d. 1795, begr. Vik Kirke (Sømna), under koret.

44. Peder Christian Hersleb f. 7 Sep 1702, Rørstad, Folden, g. 1738, Maren Petronelle Sverdrup, f. 1713, d. 19 Maj 1794, Nordhærø. Peder døde 3 Apr 1780. Kapellan til Brønø 1727; sognepræst til Rørbæk og Grynderup (Viborg Stift) 1738; sognepræst til Fosnæs 1741; provst i Namdalens Provsti fra 1765. Iflg. Giessing 9 børn, hvoraf 6 døde spæde.

45. Maren Petronelle Sverdrup f. 1713, d. 19 Maj 1794, Nordhærø. Af 9 børn døde 6 som spæde [Giessing].

46. Svend Andersen Borchmann f. ca. 1701, g. Else Marie Meyer, f. 1720, d. 28 Jul 1754. Svend døde 7 Maj 1747. Handelsmand i Fjellviken, Leka i Nærøy.

47. Else Marie Meyer f. 1720, g. (1) Svend Andersen Borchmann, f. ca. 1701, d. 7 Maj 1747, g. (2) 9 Aug 1752, i Fjeldvik, Peter Jacob Sverdrup, f. 1728, d. 13 Jun 1795. Else døde 28 Jul 1754.

Tip-3-Oldeforældre

64. Isach Jørgensen Coldevey f. Tønsberg, g. Regisse (Rise) Iversdatter (Rosenberg). Isach døde 27 jul 1711, Kjøbenhavn(?). Skal iflg. slægtsarkivet på Dønnes have været præst i København, men det er næppe troligt. I 1693 sælger han Stavnum-gårdene i Stokke til Ivar Franssøn og benævnes da 'Isak Jørgenssøn Coldevin i Tunsberg'. I 1695 sælger han gården Vestre Ekenes i Nøtterøy, men beholder Østre Ekenes. Iflg. bygdeboken for Nøtterøy kan Isach have været beslægtet med Ambjørn Larssøn i Tunsberg, som døde 1657.

65. Regisse (Rise) Iversdatter (Rosenberg). Regisse optræder som Isach Coldeveys enke ved et par gårdsalg på Nøtterøy i 1722 og 1728. Jeg har deraf sluttet, at hun er mor til Isachs børn, men har ikke yderligere belæg for dette bortset fra, at en af sønnerne netop hed Iver. Navnet Rosenberg blev vistnok ikke brugt af den del af slægten, som blev boende i Tønsberg.

66. Fredrich Bech g. 1695, Catharina Henriksdtr. Hornemann, f. 12 Aug 1676, d. 1752. Fredrich døde 1706, begr. (betalt 31 Aug 1706). Byskriver/rådstueskriver i Trondhjem 1692-1706. Ved skiftet 22 Mar 1709 nævnes, at han ventede arv fra sine forældre i Danmark. Boet udviste aktiver på 1800 rd. og ingen gæld.

67. Catharina Henriksdtr. Hornemann f. 12 Aug 1676, d. 1752.

68. Arnoldus Tønder f. ca. 1675, g. 1705, Maria Anna Emahus, d. 16 Aug 1721. Arnoldus døde 26 Aug 1711. Arvede Dønnes, da broderen Reinholdt druknede på Alstenfjorden i 1704. Iflg. et notat på Rana Museum (i tilknytning til et maleri af sønnen Hans) efterlod han 5 børn. Notatet er rimeligvis skrevet af Axel Coldevin.

69. Maria Anna Emahus g. (1) 1705, Arnoldus Tønder, f. ca. 1675, d. 26 Aug 1711, g. (2) 1 Mar 1714, Peder Brønlund, f. 3 Jun 1687. Maria døde 16 Aug 1721.

70. Rolf Jansen Greve f. ca. 1650, g. (1) 22 feb 1674, Elsebe Schram, f. 1 apr 1655, Bergen, d. 4 apr 1693, g. (2) 24 jan 1694, Maren Hansdatter Kruse, f. 23 okt 1663, Fusa, d. 31 aug 1754. Rolf begr. 23 jun 1735, Korskirken, Bergen. Borgerskab i Bergen som skræddermester i 1674; stadskaptajn sst. fra 1709. Af 20 børn i to ægteskaber døde 8 før 4-års alderen.

71. Maren Hansdatter Kruse f. 23 okt 1663, Fusa, d. 31 aug 1754. 6 børn.

72. Erik Pedersen Leganger f. 1679, g. 27 Nov 1703, Anna Sylvia, f. 1679, Egersund, d. 1748, begr. 4 Apr 1748, Agerøens Kirke. Erik døde 21 Jun 1740. Kapellan til Egersund 1703; sognepræst til Veø 1719; provst i Romsdal 1725.

73. Anna Sylvia f. 1679, Egersund, d. 1748, begr. 4 Apr 1748, Agerøens Kirke.

74. Jørgen Asserssøn Hiorth f. 4 Feb 1672, g. 25 Okt 1699, Marie Hansdatter Bowitz, f. 1 Dec 1680, d. 21 Maj 1740. Jørgen døde 25 Nov 1756. Borger i Kristiansand, men bosat i Egersund, hvor han drev sin handel og skibsrederi.

75. Marie Hansdatter Bowitz f. 1 Dec 1680, d. 21 Maj 1740.

76. Thomas Nielsen Wisløff f. 21 Nov 1674, Trøgstad Præstegård, g. Cecilie Margrethe Pedersdatter, d. Gellein i Leinstrand. Thomas døde 1754, Leinstrand, begr. 24 Jul 1754. Afløste faderen som bytingskriver i Trondheim, altså i 1705.

77. Cecilie Margrethe Pedersdatter d. Gellein i Leinstrand.

80. Ole Henriksen Walnum f. 1685, Trondhjem, g. (1) Birgitte Møller, d. 1720, g. (2) Maren Dass. Ole døde ca. 1737, Bergen. Handelsmand på Lauvøya (Løvøen), Dønna. Handlede iflg. Axel Coldevin også i Sandnessjøen.

81. Birgitte Møller d. 1720.

84. Peder Rasmussen f. 1679, Dønna, g. 7 nov 1703, i Tjøtta, Else Marie Greger, d. ikke efter 1738. Peder døde 14 Mar 1738, Bardal. Borger i Bardal.

85. Else Marie Greger d. ikke efter 1738. Digteren Marcus Carstensen Volqvartz skrev i anledning af Else Marie Gregers (Volqvartz: Elise Nielsdatter Greger) bryllup visen "Brudeskammel", som indleder anden bog af hans "Sjælens Luth".

86. Hans Larsen Falch f. ca. 1676, sandsynligvis i Alstahaug, g. Else Mortensdatter Rener, d. 1751.

87. Else Mortensdatter Rener g. (1) Svend Ebeltoft, g. (2) Hans Larsen Falch, f. ca. 1676, sandsynligvis i Alstahaug. Else døde 1751. Efternavnet kan være Resner/Reisner.

88. Jacob Hersleb f. 26 Apr 1672, Christiansund, g. (1) 26 Jun 1701, Aarsele Strømer, d. 30 Mar 1720, g. (2) 4 Aug 1724, Benedicta Maria Bugge, døbt 2 aug 1702, d. 30 Jan 1756. Jacob døde 18 Okt 1757. Kapellan til Folden 1696; sognepræst til Brønø 1714; provst i Helgelands provsti 1736. Af 14 børn i første ægteskab levede 4. Ingen børn i andet ægteskab.

89. Aarsele Strømer d. 30 Mar 1720.

90. Jørgen Andersen Sverdrup f. 1671, g. 22 Okt 1711, i på Torget, Margrethe Angell, f. 1691, d. 30 Maj 1779. Jørgen døde ca. 1731-32, Nord Herøy. Student fra København; godsforpagter for baron de Petersens gods på Helgeland. Ejer af Nord Herøy. 5 sønner og 7 døtre.

91. Margrethe Angell f. 1691, d. 30 Maj 1779.

92. Anders Jacobsen Borchmann f. ca. 1658, g. (1) 16 Sep 1689, Alhed Pedersdatter, d. (skifte 4 Maj 1697), g. (2) 1697, i Trondhjem, Anna Svendsdatter, begr. 23 Jun 1735. Anders døde ca. 1719. Iflg. skifte af 27 Jan 1662 skulle han efter morfaderen arve en trediepart af en part i Røros Kobberverk og gården Grindal, når faderen døde.

93. Anna Svendsdatter begr. 23 Jun 1735. Kaldes Ane Sivertsdtr. af Horneman.

94. Melchior Henrichsen Meyer g. Anne Hagerup, f. ca. 1684. Melchior døde 1727. Foged i Namdalen. Navnet skrives også Mejer.

95. Anne Hagerup f. ca. 1684.

Tip-4-Oldeforældre

128. Jørgen Cortsen Coldevey g. Johanne Isaksdatter Falck, d. 1675, Tønsberg. Jørgen døde 16 Jan 1658. Rådmand i Tønsberg 1648; borgmester sst. 1651-56. Ejede en del gårde, herunder Langø i Stokke og Vestre Gunnestad samt Øvre Skjerve i Nøtterøy.

129. Johanne Isaksdatter Falck d. 1675, Tønsberg.

130. Iver Madsen (Rosenberg) g. Sofie Mortensdatter Sand, f. ca. 1685, d. okt 1716. Iver døde 1 jul 1691. Borgmester i Tønsberg. Det er vel tvivlsomt, om Iver Madsen har brugt slægtsnavnet Rosenberg.

131. Sofie Mortensdatter Sand d. okt 1716.

134. Henrik Hornemann f. 3 Feb 1644, Flensborg, g. 25 Mar 1669, Anna Nielsdatter Tønder, f. 8 Jul 1644, Trondhjem, d. 1701, Trondhjem. Henrik døde 10 Nov 1716, Trondhjem. Købmand; rådmand i Trondhjem.

135. Anna Nielsdatter Tønder f. 8 Jul 1644, Trondhjem, d. 1701, Trondhjem.

136. Oluf (Ole) Christophersen Tønder f. 1633, Lille-Fosen (det senere Kristiansund), g. 1660, Maren Schjelderup, f. ca. 1640, d. 26 Maj 1701, Freinstad på Ørlandet, Sør-Trøndelag. Oluf døde 14 Jan 1684, Trondhjem. Stiftsprovst ved Frue Kirke, Trondhjem. Forfatter. Mistede både hus og sine ejendele ved Trondhjems brand i 1681. Fik ved kongebrev af 20 Jan 1682 overdraget kirketienden for Alstahaug som kompensation.

137. Maren Schjelderup f. ca. 1640, d. 26 Maj 1701, Freinstad på Ørlandet, Sør-Trøndelag. Gav til Dønnes Kirke en oblatæske af sølv. Æsken findes stadig i kirken.

138. Hans Jensen Emahus g. 1687, Dorothea Heinrichsdatter Bull, d. 1726. Hans døde 1717, Stadsbygden. Oberstløjtnant. Var i 1675 fenrik ved 1. (Syd)jyske nationale Infanteriregiment; i 1679 lå han som kaptajn i Citadellet i Frederikshavn; fra 1681 officer ved forskellige norske regimenter.

139. Dorothea Heinrichsdatter Bull d. 1726.

140. Jan Rollefsen Greve f. ca. 1620, Bergen, d. imellem ca. 1665 og udgangen af 1673. Borgerskab i Bergen 19 mar 1645; kopskattelisten samme år viser, at han drev et værksted. Han var husejer og boede i strøget ved øvre Korskirkealminding. I 1657 er hans hus i Rode nr. 22 sat til 300 rd., og formuen iøvrigt til 200 rd. Seks børn kendes: Anne, Rolf, Henrich, Marchie, Jan og Arent.

142. Hans Pedersen g. Anna Loss. Residerende kapellan i Fusa.

143. Anna Loss.

144. Peder Iversen Leganger f. 14 Sep 1638, 'om korssmes ante D. Michael', g. ca. 1677, Karen Lauritzdatter Lind, d. 1697. Peder døde 11 Jun 1706. Sognepræst til Haa på Jæderen; provst. Finne-Grønn benævner ham i et skrift 'Legangerske Optegnelser for årene 1621-1665' Peder Iversen, opkaldt efter farbroderens fulde navn.

145. Karen Lauritzdatter Lind d. 1697.

146. Henrik Olssøn Sylvius f. 1640, g. Anna Theophiliusdatter Schanche, f. 1657, begr. 28 Maj 1711. Henrik døde 1716. Kapellan i Ekersund fra 1677; sognepræst sst., iflg. de Robelin fra 1678, iflg. Slekten Hiorth fra 1683.

147. Anna Theophiliusdatter Schanche f. 1657, begr. 28 Maj 1711.

148. Asser Anderssøn Hiorth f. 1640, g. Christine Jørgensdatter Thrane, f. ca. 1650, Brevik, d. 29 Nov 1710. Asser døde 1700, Ekersund. Borger i Kristiansand; købmand i Ekersund og tolder; han ejede 1/6 i gården Aarstad, på hvis grund Ekersund ligger.

149. Christine Jørgensdatter Thrane f. ca. 1650, Brevik, d. 29 Nov 1710.

150. Hans Petterssøn Bowitz g. 1674, Elisabeth Theophiliusdatter Schanche, f. Ekersund, døbt 1 Okt 1656, begr. 23 Nov 1729. Hans døde ca. 1700. Borgerskab som skipper, først i Stavanger, siden i Kristiansand. Skifte 17 Aug 1700.

151. Elisabeth Theophiliusdatter Schanche f. Ekersund, døbt 1 Okt 1656, begr. 23 Nov 1729.

152. Nils Thomassen Wisløff g. (1) 11 Nov 1674, Else Nilsdtr. Muus, f. 1 Jan 1650, Trøgstad, døbt 16 Jan 1650, Trøgstad Kirke, d. 7 Dec 1684, Trondhjem, begr. 14 Dec 1684, Trondhjem, g. (2) Anne Margrete Bierch, begr. 10 Sep 1700, (dato for betaling). Nils døde Trondheim, begr. 26 Mar 1705, (dato for betaling), skifte 5 Maj 1705. Bytingskriver i Trondhjem 1674-1705; notarius publicus sst. fra 1684. Ejede gård nr. 152 i Domkirkesognets 2. Kvarter. Halvbror til magistratspræsident Lauritz Pedersen Brix.

153. Else Nilsdtr. Muus f. 1 Jan 1650, Trøgstad, døbt 16 Jan 1650, Trøgstad Kirke, d. 7 Dec 1684, Trondhjem, begr. 14 Dec 1684, Trondhjem.

160. Henrik Eriksen Walnum f. 1640, Trondhjem, g. Birgitte Christophersdatter, d. Nordland. Henrik døde ca. 1711. Skifte i Trondhjem 25 Nov 1711, se NST XXIV s. 60. Nordlandshandler i Trondhjem med leje i Lauvøy (Dønna) kaldet Krogstøen. Fik 22 Apr 1673 tilskødet en gård i Trondhjem kaldet salig Rolf kobberslagers gård, domkirkesognets andet kvarter nr. 186, se Trondheim før Cicignon s. 257f. Axel Coldevin skriver i Dønna Bygdehistorie s. 229, at Henrik handlede i Lauvøya o. 1670, men ikke boede fast på stedet. Navnet staves også Henrich Erichsen Walme/Walnum.

161. Birgitte Christophersdatter d. Nordland.

168. Rasmus Svendsen g. Alhed Pedersdatter, d. ca. 1713. Rasmus døde ca. 1688. Jekteskipper og borger på Husbynesset, Dønna.

169. Alhed Pedersdatter g. (1) Rasmus Svendsen, d. ca. 1688, g. (2) Nils Olsen. Alhed døde ca. 1713.

170. Nils Joensen Greger g. Pernille (Peternille) Dass. Nils døde 24 Aug 1701, på en tur til Bergen, begr. 9 sep 1701, Tjøtta Kirke. Guldsmed i Trondhjem, hvor han ejede gård nr. 159 i Domkirkesognets 2. Kvarter; drev senere halvparten af Tjøtta. Af hans guldsmedearbejder er iflg. 'Trondheim før Cicignon' bevaret en rigt ornamenteret drikkekande.

171. Pernille (Peternille) Dass.

172. Laurits Pettersen Falch f. ca. 1637, Tjøtøen, g. Ellen (Helena) Andersdatter Belter. Laurits døde 30 Jan 1705. Kapellan i Nærø, derefter i Alstahaug fra 1671; sognepræst til Fosnes 1683-1705. I kirken på Jøa i Fosnes hænger et portræt af ham, sandsynligvis malet af Baruch Sethsen Bogart.

173. Ellen (Helena) Andersdatter Belter.

176. Christen Jensen Hersleb f. 1643, Herslev, g. Ellen Pedersdatter Ryberg, f. 31 Okt 1639, d. 31 Jul 1729. Christen døde 29 Mar 1729. Vejer og måler i Christiansund. Tog navnet Hersleb efter sin fødeby.

177. Ellen Pedersdatter Ryberg f. 31 Okt 1639, d. 31 Jul 1729.

178. Peder Danielsen Strømer f. ca. 1634, g. Kirsten Jonsdatter Todal. Peder døde 1714. Sognepræst til Rødøy; nævnes 7 Aug 1680. Provst i Helgeland fra 1701. Om hans evne til at mane Fanden kan iflg. Erlandsen læses i Skilling-Magazin 1845. Velsagtens søn af sin forgænger i embedet, Daniel Strømer.

179. Kirsten Jonsdatter Todal.

180. Anders Pedersen Sverdrup g. Elisabet Østensdatter. Foged over Marie Kirkes gods (se PHT V,B. s. 128). Opgives nogle steder at være født ca. 1625-26.

181. Elisabet Østensdatter.

182. Petter Lorentzen Angell f. 29 Nov 1666, Trondhjem, g. 1690, Anna Margrethe Broch, f. 1671, d. 1715. Petter døde 1725, Torget i Brønnøy. Foged i Helgeland 1688-1711. Lagmann i Nordland 1711-14.

183. Anna Margrethe Broch f. 1671, d. 1715.

184. Jacob Nielsen f. ca. 1610, g. (1) 17 Aug 1640, Alhede Albrigtsdatter, d. ca. 27 Aug 1657, g. (2) NN Christophersdatter Tønder, d. 31 Dec 1656, g. (3) ca. 1657, Ellen Andersdatter Bruse, d. (skifte 27 Jan 1662), g. (4) ca. 1661, Lavina Salomonsdatter Blix. Jacob døde 1676, Trondhjem. Byskriver i Trondhjem 1639-70; overformynder sst. 1652-59. Vistnok søn af en Niels Jacobsen (Borchmann), som iflg. NST XIII, pp. 407-10, kan have været trondhjemsborgeren Herman Jacobsens bror (grundlaget for dette er vistnok noget løst). Ejede gård nr. 150 i Domkirkesognets 2. Kvarter i Trondhjem. Jacob brugte så vidt vides ikke selv slægtsnavnet Borchmann.

185. Ellen Andersdatter Bruse d. (skifte 27 Jan 1662).

190. Christen Hansen Hagerup g. Elen Pedersdtr. Aars, d. (skifte 25 aug 1711). 'I Fjeldvigen'.

191. Elen Pedersdtr. Aars d. (skifte 25 aug 1711). Aars vistnok lig Aarhus.

Tip-5-Oldeforældre

256. Cort Jørgensen Coldevey g. Anne Jørgensdatter. Handelsmand og skipper i Tønsberg. Byfoged sst., hvor han nævnes i lensregnskaberne 1627. Det fremgår af flere kilder, at han indvandrede til Norge, men oprindelsen er uklar. Der har været gættet på både Danmark, Nordtyskland, Holland og sågar Rusland, men der er ikke hidtil fremkommet kildemateriale, som har kunnet sandsynliggøre afstamningen.

257. Anne Jørgensdatter. G. 2) m. Jørgen Skrøder, efter hvem hun i 1651 var enke.

258. Isak Lauritsen Falck f. 1601, rimeligvis i eller ved Tønsberg, g. Dorthe Ingvorsdatter, d. 1686. Kæmner i Tønsberg 1661.

259. Dorthe Ingvorsdatter d. 1686.

262. Morten Lauritsen (Sand) g. Sibylla Hansdatter. Tolder.

263. Sibylla Hansdatter.

270. Niels Christophersen Tønder g. 1643, Stinchen Henrichsdatter Sommerschild, d. 1671. Niels døde senest 1649. Borgmester i Trondhjem.

271. Stinchen Henrichsdatter Sommerschild d. 1671.

272. Christopher Nielsen Tønder f. 20 Jan 1587, Tønder, g. (1) ca. 1615, Sidsel Andersdatter, f. ca. 1590, d. 9 Mar 1630, Fosen, g. (2) ca. 1631, Karen Olufsdatter Skriver, f. ca. 1610. Christopher døde 31 Dec 1656, på Bremnes, Nordmøre. Kaptajn i Vardø; foged i Fosen; foged på Nordmøre 1632-47; tolder sst. 1647-56. Skal have været en hovedrig mand, som bl.a. fik Holden godset i pant fra Bjelkeslægten.

273. Karen Olufsdatter Skriver f. ca. 1610.

274. Jørgen Pedersen Schjelderup f. ca. 1610, Kjøbenhavn, g. 16 Maj 1636, Anne Busch, f. ca. 1615, d. mellem 1677-82. Jørgen døde 24 Dec 1657, Trondhjem, begr. 31 Dec 1657, Skogn eller Trondhjem. Residerende kapellan i Vor Frue Kirke, Trondhjem; sognepræst til Skogn, Trondhjems Stift, 1639-57; havde større jordbesiddelser i Skogn.

275. Anne Busch f. ca. 1615, d. mellem 1677-82.

278. Henrik Jørgensen Bull f. 1624, g. Anna Andersdatter Holm, d. 1697. Henrik døde 24 Nov 1688, Stadsbygden. Sognepræst til Stadsbygden.

279. Anna Andersdatter Holm d. 1697.

280. Rollef Greve d. ej før 1657. Indvandrede til Bergen i begyndelsen af 1600-tallet, sandsynligvis fra Holland. Han har sandsynligvis været håndværker, men nævnes ikke i byens borgerbog. Tre børn kendes: Jan, Henrich og Margrethe

284. Peder Rasmussen. Sognepræst til Strandebarm.

286. Jens Loss f. ca. 1604, d. 1668. Residerende kapellan til Os fra 1629; sognepræst sst. 1659-68. Gift (hustruen kendes dog ikke); flere børn.

288. Erik Iversen Nordal f. 1591, g. (1) Karen Nielsdatter Werner, d. 2 Mar 1634, g. (2) 2 Jun 1635, i Bergen, Malene Splidsdatter, f. 1615, d. 24 Apr 1670. Erik døde 1658. Sognepræst til Leikanger fra 1618; provst i Sogn fra 1637.

289. Malene Splidsdatter f. 1615, d. 24 Apr 1670. Også kaldet Lene og Lena.

290. Lauritz Samuelsen Lind f. 1620, g. Margreta Hansdotter, d. 1668. Lauritz døde ca. 1668. Sognepræst til Haa i Jæderen fra 1655 til sin død. 6 børn (se NST 3, s. 218).

291. Margreta Hansdotter d. 1668.

292. Oluf (Sylvius).

294. Theophilius Jonssøn Schanche f. ca. 1620, g. Karen Søfrensdatter Godtzen, f. 7 Feb 1638, Stavanger, d. 1721, Egersund, begr. 10 Mar 1721. Theophilius døde 8 Dec 1663, Egersund. Student fra Bergen; studerede under navnet 'Theophilius Ionæ Schankius' ved Københavns Universitet i 1637; personlig kapellan i Gård; sognepræst til Egersund o. 1650; godsejer med besiddelser omkring Egersund; førte en væbnet skank som våben.

295. Karen Søfrensdatter Godtzen f. 7 Feb 1638, Stavanger, g. (1) Theophilius Jonssøn Schanche, f. ca. 1620, d. 8 Dec 1663, Egersund, g. (2) Nils Olufssøn Sylvius, f. 1630, d. 1683. Karen døde 1721, Egersund, begr. 10 Mar 1721.

298. Jørgen Jensen Trane f. ca. 1605, g. NN Søfrensdtr.. Jørgen døde 1663. Bosat i Ekersund.

299. NN Søfrensdtr.. Søster til Cort Adeler.

302. Theophilius Jonssøn Schanche (se samme person ovenfor i generation 9) f. ca. 1620, g. Karen Søfrensdatter Godtzen, f. 7 Feb 1638, Stavanger, d. 1721, Egersund, begr. 10 Mar 1721. Theophilius døde 8 Dec 1663, Egersund.

303. Karen Søfrensdatter Godtzen (se samme person ovenfor i generation 9) f. 7 Feb 1638, Stavanger, g. (1) Theophilius Jonssøn Schanche, f. ca. 1620, d. 8 Dec 1663, Egersund, g. (2) Nils Olufssøn Sylvius, f. 1630, d. 1683. Karen døde 1721, Egersund, begr. 10 Mar 1721.

306. Nils Lauritsen Muus f. 25 ??? 1613, Helsingør, g. 9 Aug 1646, Ide Pedersdatter, f. 10 Nov 1624, Trøgstad Præstegaard, d. 13 Dec 1672, Trøgstad Præstegaard. Nils døde 1685, Trøgstad. Sognepræst i Trøgstad (Østfold) fra 1645.

307. Ide Pedersdatter f. 10 Nov 1624, Trøgstad Præstegaard, g. (1) 9 Aug 1646, Nils Lauritsen Muus, f. 25 ??? 1613, Helsingør, d. 1685, Trøgstad, g. (2) 1642, Anders Evenssøn, d. 26 Mar 1645. Ide døde 13 Dec 1672, Trøgstad Præstegaard. Af gammel præsteslægt iflg. Wisløff privatarkiv.

338. Peder Hansen begr. (betalt 19 aug 1664). Sognepræst til Klæbu, Sør-Trøndelag, 1640-64. Var før dette sandsynligvis kapellan på Strinda 1636-40. Gift to gange iflg. Horneman; begge hustruer ukendte.

342. Peiter Don Dass g. 1646, Maren Pettersdatter Falch, f. ca. 1629, Herøy, d. 15 Jun 1709. Peiter døde ca. 1652-53. Skotte; handelsmand på Nord-Herøy.

343. Maren Pettersdatter Falch f. ca. 1629, Herøy, g. (1) 1646, Peiter Don Dass, d. ca. 1652-53, g. (2) Mogens Teleman, g. (3) 9 Okt 1670, Peder Christophersen Broch, f. 26 Okt 1641, Bjarkøy, d. 1 Feb 1707, Nord-Herøy. Maren døde 15 Jun 1709. I første ægteskab var der 2 døtre og tre sønner, hvoraf den ældste var digterpræsten Petter Dass.

344. Petter Jacobsen Falch f. 1591, Romsdal, g. ca. 1624, i Nord-Herøy, Anna Jonsdatter, d. ca. 1673. Petter døde ca. 1644-47, Tjøtta. Foged på Helgeland. Bosat på embedsgården Tjøtta. Han skal have været ret upopulær, idet han fór hårdt frem med inddrivning af skatter. Der blev klaget til kongen over hans hårde fremfærd, men klagen blev dog ikke taget til følge. Skal have haft en bror Peder, som var foged i Romsdal [Hasselberg og Dahl 1999].

345. Anna Jonsdatter d. ca. 1673. Hun var kirkeværge for Tjøtta Kirke 1646-61, for Dolstad Kirke 1646-52 og for Herøy Kirke 1646-49. Det har været hævdet, bl.a. i Alstahaug Kannikgjeld, Mikal Jakobsen, Mosjøen 1922, s. 125, stamtavle 9, at Anna Jonsdatter skulle være af slægten Benkestok. Dette er dog siden blevet tilbagevist, stærkest i Hjalmar Kiellands artikel i NST XIII, 'Var Peder Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?'

352. Jens Jensen Herslef f. 1606, d. ca. 1670. Efterfulgte faderen 1633. Giessing skriver 'Han og Hustrue ere afskildrede 1669, og disse ærværdige Skilderier hænger endnu over Præstekonens Stol i Herslev Kirke'.

358. Jon Nielsen Todal g. (1) Kirsten Mauritsdtr. Rasch, f. 18 Okt 1611, d. 1648, g. (2) Aarsele Krabbe, f. 28 Jan 1630. Jon døde 1677. Immatrikuleret i København som Jonas Nicolai Bergensis Todalius i 1638 fra Bergens Skole; kapellan i Rødøy 1640-48; sognepræst sst. 1648-77; ombudsmand for Meløy Kirke 1649-61, for Lurøy 1652-55.

359. Aarsele Krabbe f. 28 Jan 1630, g. (1) Jon Nielsen Todal, d. 1677, g. (2) Hans Nielsen Tausan.

360. Peder Sverdrup. Gift og bosat på Halden (Fredrikshald) i 1620. I 'Slægten Sverdrup' gisnes der om, at han kan stamme fra landsbyen Sverdrup øst for Haderslev. Iflg. Kåre Hasselberg hed han Peder Mikkelsen og var foged forskellige steder i Østfold. Han var gift 1) m. Maren Andersdtr. og 2) før 1624 m. Ellen Hansdtr.

362. Østen Nielsen g. Anne Andersdatter. Præst til Ringebo.

363. Anne Andersdatter.

364. Lorentz Mortensen Angell f. 9 Mar 1626, Angeln, Schleswig, g. (1) 13 Okt 1653, Margrete Hansdatter Pols, f. 11 Feb 1631, Hamburg, d. 7 Mar 1670, Trondhjem, begr. 14 Mar 1670, Vor Frue Kirke, Trondhjem, g. (2) 6 Aug 1671, Abel Jespersdatter, f. 1651, Bergen, d. 1 Jan 1683, Trondhjem, g. (3) 1684, Margrethe Petersdatter Falch, d. 1712. Lorentz døde 30 Jul 1697, Trondhjem (skifte 8 Okt 1697). Købmand og rådmand i Trondhjem; godsejer på Helgeland.

365. Margrete Hansdatter Pols f. 11 Feb 1631, Hamburg, d. 7 Mar 1670, Trondhjem, begr. 14 Mar 1670, Vor Frue Kirke, Trondhjem. 6 sønner. Efternavnet staves Puls/Pols.

366. Peder Christophersen Broch f. 26 Okt 1641, Bjarkøy, g. 9 Okt 1670, Maren Pettersdatter Falch, f. ca. 1629, Herøy, d. 15 Jun 1709. Peder døde 1 Feb 1707, Nord-Herøy. Foged i Helgeland 1668-88. Omtales i 1701 som ombudsmand.

367. Maren Pettersdatter Falch (se samme person ovenfor i generation 9) f. ca. 1629, Herøy, g. (1) 1646, Peiter Don Dass, d. ca. 1652-53, g. (2) Mogens Teleman, g. (3) 9 Okt 1670, Peder Christophersen Broch, f. 26 Okt 1641, Bjarkøy, d. 1 Feb 1707, Nord-Herøy. Maren døde 15 Jun 1709.

370. Anders Olsen Bruse f. ca. 1594, Leksvik, g. Elen Olsdatter. Anders døde 1657. Sognepræst til Meldalen; provst i Dalernes Provsti 1644. Han startede sammen med en svigersøn og en kollega kobberværket i Rørås. Han byggede Meldal Kirke (som nedbrændte i 1981) og satte i 1651 et epitafium af sig selv med familie. Desuden fandtes i kirken et større gravdigt sat i 1672 af svigersønnen og efterfølgeren Anders Stensen Meldal.

371. Elen Olsdatter.

Tip-6-Oldeforældre

514. Jørgen Lauritsen d. 15 Feb 1600. Rådmand i Tønsberg 1576; borgmester sst. 1580; lagmand sst. 1582.

516. Laurits Christoffersen. Borger i Tønsberg.

540. Christopher Nielsen Tønder (se samme person ovenfor i generation 9) f. 20 Jan 1587, Tønder, g. (1) ca. 1615, Sidsel Andersdatter, f. ca. 1590, d. 9 Mar 1630, Fosen, g. (2) ca. 1631, Karen Olufsdatter Skriver, f. ca. 1610. Christopher døde 31 Dec 1656, på Bremnes, Nordmøre.

541. Sidsel Andersdatter f. ca. 1590, d. 9 Mar 1630, Fosen. Kaldes også ved slægtsnavnet Bentziger/Bentzinger. Skal stamme fra København.

542. Henrik (Richardson) Somerscales døbt 28 Sep 1584, Settle, Yorkshire, England, g. Anna Ruriks. Henrik begr. 29 Mar 1664, Trondheim. Byrådsmedlem i Trondheim fra 1631; borgmester sst. 1632-34; rådmand sst. 1637-42; overformynder sst. 1643-48. En af Trondhjems største trælasteksportører i første halvdel af 1600-tallet. Han startede med at handle på Norge omkring 1605 og flyttede til Trondhjem en gang i tidsrummet 1614 til 1623.

543. Anna Ruriks. Sandsynligvis af engelsk ophav.

544. Niels (Nis) Mortensen f. ca. 1550, g. Marine Petersdatter Leck, f. ca. 1555, d. 1602. Købmand i Tønder. Efternavnet er muligvis Martensen.

545. Marine Petersdatter Leck f. ca. 1555, d. 1602.

546. Oluf Jensen Skriver g. Aasilla(Ursila) Christophersdatter Darre, d. 20 Nov 1648. Oluf døde 1635. Borgmester i Trondheim.

547. Aasilla(Ursila) Christophersdatter Darre d. 20 Nov 1648. Slægtsforbindelsen mellem Aasilla (Ursila/Aarsille) Christophersdatter og Christopher Bjørnsen er usikker. [Dahl 1999,1] skriver, at hun 'muligens' er datter.

548. Peder Jensen Schjelderup f. 7 Sep 1571, Bergen, g. (1) 1601, Anne Nielsdatter, f. ca. 1580, d. 1612, København, g. (2) 1622, Gidske Hermannsdatter Lange, f. ca. 1590, Flensborg. Peder døde 27 Sep 1646, Trondhjem. Kapellan i Mandal 1598; sognepræst sst. 1604, ved Frue Kirke i København 1608; biskop i Trondhjem 1622-42.

549. Anne Nielsdatter f. ca. 1580, d. 1612, København. Stammede iflg. Erlandsen fra Mandal.

550. Hans Gertsen Busch f. 1588, Haderslev, g. 1613, i Trondhjem, Maren Svendsdatter, f. ca. 1595, Trondhjem. Hans døde 6 Mar 1649, Trondhjem. Købmand; borgmester i Trondhjem i 1630 samt 1635-49.

551. Maren Svendsdatter f. ca. 1595, Trondhjem.

556. Jørgen Jensen Bull f. 1585, Støren, g. Ellen (Elen) Samuelsdatter Arctander. Jørgen døde 1665, Stadsbygden. Immatrikuleret ved Rostocks Universitet Okt 1611. Sognepræst til Stadsbygden. 5 børn.

557. Ellen (Elen) Samuelsdatter Arctander.

558. Anders Christensen Holm g. Dorthe Thøgersdatter. Sognepræst i Ørland.

559. Dorthe Thøgersdatter.

572. Samuel Loss f. 1565, Lekangers Præstegaard, Sogn, g. Euphemia. Samuel døde 1659. Sognepræst til Os i Midthordaland fra 1601. Døde som emeritus samme år, som han afgav kaldet til sin søn og residerende kapellan Jens Loss.

573. Euphemia.

576. Iver Eriksen d. 1610. Kapellan i Norddalen fra 1586. Skal have været søn af borger i Trondhjem Erik Iversen, som var søn af Ivar Johannesen Flak i Norddalen i Søndmør. [Norske Slægter 1915]. Hustruen skal vistnok have heddet Marte.

580. Samuel Lauritzen Lind g. Ellen Mogensdtr.. Samuel døde ca. 1650. Kapellan i Stavanger; sognepræst til Finnø fra 1614 til sin død. Mindst 3 børn (se NST 3, s. 218).

581. Ellen Mogensdtr..

588. Jon Mogensen Skancke f. ca. 1570, g. 1594, Magdalena Andersdtr. Foss, d. senest 1623. Jon døde 1618. Studerede i Helmstedt 1590; rektor ved Katedralskolen i Bergen 1593; sognepræst til Innvik 1597-1617; provst over Nordfjord. Portræt i Innvik Kirke. I 1617 blev han anklaget og dømt for ulovlig handel og ærekrænkelse af en foged, for ægteskabsbrud og hustruvold samt for en del andre anklager. Han blev dødsdømt på tinget i Togning i Stryn, og i 1618 blev han halshugget, lagt på stejle og gravlagt udenfor kirkegården.

589. Magdalena Andersdtr. Foss d. senest 1623. Flyttede o. 1630 til Bergen, hvor hun endnu levede i 1640. Portræt i Innvik Kirke. Aneforbindelsen er her anført i overensstemmelse med 'Skanke ätten'. I 'Slekten Hiorth' hævdes Magdalene Foss derimod at være datter af magister Anders Foss og hustru Karine Hansdtr. Tausen, hvor Anders skal have været søn af magister Hans Foss, biskop i Bergen.

590. Søfren Pedersen Godtzen f. 8 Sep 1599, g. 10 Jan 1630, Elisabeth Christensdatter Trane, f. 1613, d. 28 Okt 1684. Søfren døde 26 jan 1665. Kom sammen med brødrene Henrik og Godske til Stavanger, sandsynligvis fra Jylland; foged over Jæren og Dalene; senere rådmand og fra 10 Okt 1638 borgmester i Stavanger; tolder fra 1643; handelsmand og skibsreder.

591. Elisabeth Christensdatter Trane f. 1613, d. 28 Okt 1684. 18 børn, hvoraf 6 sønner blev præster og 4 døtre blev gift med præster.

596. Jens Jørgensen f. ca. 1578, g. Kirsten Christensdatter Trane, f. ca. 1582, d. Stavanger. Jens døde Stavanger. Sognepræst til Stavanger 1598; kannik 1608; afskediget p.g.a. sygelighed 1610; derefter købmand i Stavanger.

597. Kirsten Christensdatter Trane f. ca. 1582, d. Stavanger. 5 børn.

598. Søfren Iansen f. ca. 1600, g. Dorthe Nielsdatter. Christian IV's forvalter ved Det Kongelige Saltverk, Langesund. I DBHL kaldet Sivert Jensen, saltværksskriver. Far til Cort Adeler.

599. Dorthe Nielsdatter.

612. Lauritz Jensen Muus g. Bente Gundisdatter. Lauritz døde 7 Jan 1621, Varberg. Borgmester i Varberg. Se PHT 1902.

613. Bente Gundisdatter.

614. Peder Povelssøn g. senest 1623, Anna Bentsdatter, d. (levede 15 Jun 1665). Peder døde 1642. Kapellan til Trøgstag 1608; sognepræst sst. 1619-42. Kaldet "Ingnevallensis". Gift 1) med (sandsynligvis) med en datter af formanden Sigurd (Sigvord) Pederssøn og Margrethe Nilsdatter, søster til oslobispen Jens Nilssøn. En datter af dette ægteskab, Dorthe Pedersdatter, som døde senest 1698 og efterlod sig to børn, Peder Lauritssøn og Karen Lauritsdatter.

615. Anna Bentsdatter d. (levede 15 Jun 1665). Muligvis en søster til foged i Lier, senere i Hadeland, Land og Valders Fogderi Nils Bentssøn, som dog også havde en anden søster Anna (g. 1) med Jacob Eggertsøn Stockfleth og 2) med lagmand Jørgen Philipssøn).

686. Petter Jacobsen Falch (se samme person ovenfor i generation 9) f. 1591, Romsdal, g. ca. 1624, i Nord-Herøy, Anna Jonsdatter, d. ca. 1673. Petter døde ca. 1644-47, Tjøtta.

687. Anna Jonsdatter (se samme person ovenfor i generation 9) d. ca. 1673.

688. Jacob Pedersen f. (1546), Vammen v. Viborg, g. 1587, Margrethe Petersdatter (Falkener), f. ca. 1556, Trondhjem, d. 24 Nov 1622, Trondhjem, begr. 12 Dec 1622, Trondhjem Domkirke, 'Nord for Kirken'. Jacob døde 3 Sep 1633, Trondhjem, begr. 8 Sep 1633, Trondhjem Domkirke, 'Nord for Kirken'. Foged på Trondheimsgård 15xx-xx; foged i Romsdal 1586-94; forvalter over Giske i 3 år; lagmand i Trondhjem 1609-23.

689. Margrethe Petersdatter (Falkener) f. ca. 1556, Trondhjem, d. 24 Nov 1622, Trondhjem, begr. 12 Dec 1622, Trondhjem Domkirke, 'Nord for Kirken'. 14 børn.

704. Jens Jensen Herslef f. 1570, g. 1599, Kirsten Hansdtr., d. 28 mar 1630. Jens døde 26 okt 1633. Adjunkt hos faderen 1594; efterfulgte ham som sognepræst til Herslev 1606. Af 7 døtre og 8 sønner levede iflg. Giessing kun to sønner. Giessing overser her sognepræst til Jerne og Skads Hans Jensen Hersleb (Hersleff).

705. Kirsten Hansdtr. d. 28 mar 1630.

718. Peder Lauritssøn Krabbe f. 26 Dec 1596, Surendal, g. 2 Aug 1623, i Trondhjem, Sussana Olufsdatter Skriver. Peder døde Apr 1686. Personlig kapellan til Thingvold fra 1620; sognepræst til Aure fra 1623; provst i Nordmøre fra 1662. 12 børn [se Erlandsen].

719. Sussana Olufsdatter Skriver. Fornavnet skrives Susanne hos Erlandsen.

728. Morten Pedersen f. Nordgaard, Angeln, Slesvig, g. ca. 1620, Anna Pedersdatter.

729. Anna Pedersdatter.

730. Hans Jochumsen Puls g. Rebecka, d. inden 1665. Hans døde ca. 1 Nov 1660. Handelsmand, først i Hamborg, siden i Trondheim. Sandsynligvis en bror til Albert Puls, hvis ejendom (nr. 210 i Trondhjem) han den 29 Jul 1660 skødede til sin svigersøn Lorents Mortensen Angell. Værge for Vor Frue Kirke 1659.

731. Rebecka d. inden 1665. Det er interessant, at Rebecka benævnes ved slægtsnavnet Pols i Oluf Tønders ligtale over datteren, som netop kun omtales ved sit pigenavn.

732. Christoffer Hansen Fynboe g. Margrethe Abelsdatter Broch. Christoffer døde 1649. Sorenskriver i Senja 1634-41, i Salten 1641. Boede på Øvergård i Bjarkøy.

733. Margrethe Abelsdatter Broch.

740. Olav Eriksen g. Christina Henriksdatter. Sognepræst til Lexvigen (Leksvik). Nævnt 1621, 'da han den 8 Mai contribuerede 10 Rd. til det ostindiske Compagnie'.

741. Christina Henriksdatter.

742. Ole (Olof) Johnsen g. Anna Bull. Ole døde 1621, Meldal. Ca. 1580 kapellan til Støren, fra ca. 1590-1621 sognepræst til Meldal.

743. Anna Bull.

Tip-7-Oldeforældre

1084. Richard Somerscales g. 3 sep 1569, Ellena Foster. Richard begr. 1616, Giggleswick. Muligvis søn af en Richard Somerscales, som blev begravet i Giggleswick 4 jan 1586.

1085. Ellena Foster.

1090. Peter Leck f. ca. 1530, g. Marine Dithmers, f. ca. 1535, d. 19 Maj 1567, Tønder. Peter døde 1573. Rådmand og købmand i Tønder.

1091. Marine Dithmers f. ca. 1535, d. 19 Maj 1567, Tønder.

1094. Christopher Bjørnsen (Darre) f. 1567, Oslo, g. Sophie Mentzdatter von Ravensborg, f. (ca. 1570), begr. 8 Mar 1653. Christopher døde 10 Maj 1642. Rådmand (fra 1612) og borgmester (1625-27, 1631-32 samt fra 1639) i Trondhjem. Overformynder sst. 1635-39. Muligvis far til Aasilla (Ursila) Christophersdatter Darre iflg. [Dahl 1999]. Dahl skriver, at Christoffer Biørnsen (Darre) trolig var søn af rådmand i Oslo Biørn Rolfsen og Ursulla Trondsdtr.

1095. Sophie Mentzdatter von Ravensborg f. (ca. 1570), begr. 8 Mar 1653.

1096. Jens Pedersen Schielderup f. ca. 1510, Skjellerup v. Hobro, g. Susanne Lennertsdatter, f. ca. 1540. Jens døde 1582, Bergen. Professor i fysik ved Københavns Universitet ca. 1550; dr.med. i Rostock 1556; biskop i Bergen 1557.

1097. Susanne Lennertsdatter f. ca. 1540.

1098. Niels Lauritsen f. ca. 1550, g. Randi Lauritsdatter Holk, f. ca. 1555, Tønsberg, d. 29 Maj 1597, Tønsberg(?). Niels døde 1604. Lagmand i Mandal.

1099. Randi Lauritsdatter Holk f. ca. 1555, Tønsberg, d. 29 Maj 1597, Tønsberg(?).

1100. Gert Busch f. (ca. 1555), g. Anna Boldich, f. (ca. 1560). Borger i Haderslev. Nævnes som købmand i 1570-erne (kilde: 'De Hansborgske Domme'), hvorfor han nok er født noget tidligere end 1555 som anslået af Carl Langholz. Meget taler for, at Gert var søn af Hans Busch, der i 1554 nævnes som fattigforstander (eller hospitalsforstander) i Haderslev.

1101. Anna Boldich f. (ca. 1560). De fleste kilder (incl. Horneman og Achelis) er rørende enige om, at Anna er datter af borgmester i Haderslev 1604-25 Christopher Boldich. Ingen af de kilder, som jeg har set, har dog henvist til samtidig dokumentation. Da Carl Langholz i Anetavler for Berømte Danskere anfører, at Anna er datter af borgmester sst. Hieronymus Boldich (Christophers far), har jeg valgt at stole på ham. Heller ikke Langholz anfører nogen dokumentation. Navnene Christopher og Hieronymus optræder begge i efterslægten.

1102. Svend Andersen f. ca. 1560, g. ca. 1590, i Trondhjem, Maren (Maritte) Hansdatter, f. ca. 1575, Trondhjem, d. 1651, Trondhjem. Svend døde 12 Apr 1627, Trondhjem. Rådmand i Trondhjem 1597-99; derefter foged i Værdalen; o. 1620 flyttede han tilbage til Trondhjem, hvor han atter blev rådmand; borgmester sst. fra 1625.

1103. Maren (Maritte) Hansdatter f. ca. 1575, Trondhjem, d. 1651, Trondhjem. Det har længe været regnet for god latin, at Maren er datter af borgmester i Trondhjem Hans Casparsen. Dette er dog tilbagevist i [Dahl 1999, 1], som samtidig opstiller en teori om, at hun er datter af hr. Hans Sigurdsen, en søn af hr. Sigurd Amundsen i Verdal.

1112. Jens Andersen (Bull) f. ca. 1550, g. Lucia Jensdatter, f. før 1567, d. før 1657. Jens døde 1610. Sognepræst til Støren fra 1580. Blev tillige provst over Dalerne. Han er stamfader til familien Bull og skal ifølge en familietradition have været af engelsk adelig herkomst. Han har vistnok aldrig selv brugt slægtsnavnet Bull.

1113. Lucia Jensdatter f. før 1567, d. før 1657.

1114. Samuel Lauritzen Arctander f. 9 Jan 1555, Kvernes Præstegaard, g. Margrethe Staffensdatter, f. ca. 1560, Grönviken i Nes, Jemtland, d. efter 1624. Samuel døde 21 Mar 1607. Kapellan i Størdalen fra 1578; sognepræst sst. 1596-1607; tillige canonicus ved Trondhjems Domkirke.

1115. Margrethe Staffensdatter f. ca. 1560, Grönviken i Nes, Jemtland, d. efter 1624. Det er en udbredt misforståelse, at Margrethe skal have været datter af sognepræst i Ytterøy Steffen Olssøn [bl.a. NST V], men som Dahl antydede i [Geistligheten s. 72], og som Hasselberg siden har påvist, stammer hun fra gården Grönvik i Nes i Jemtland, hvilket fremgår af [Räfsten med Jämterne]. I 1624 ejede hun med søstrene Kirsten og Gjertrud tilsammen 8 parter i Grönviken.

1144. Erik Loss. Magister; sognepræst til Lekanger, Sogn.

1146. Jens Sørensen. Sognepræst til Voss.

1160. Lauritz Christensen Lind g. Karen Hansdtr., d. (levede 1617). Lauritz døde før 12 feb 1617. Sognepræst til Klep ca. 1576 til ca. 1611. Mange børn, hvoraf 5 kendes (se NST 3, s. 216).

1161. Karen Hansdtr. d. (levede 1617).

1176. Mogens Joensson g. Elisabet Eriksdtr. Skancke. Mogens døde 1580. Bonde i Faxnälden, Näskott, Jämtland; kendt 1567-70.

1177. Elisabet Eriksdtr. Skancke.

1178. Anders Michaelsen Foss f. 1543, g. Marina Rubbertsdtr. Geizpuscher. Anders døde 1608. Biskop i Bergen.

1179. Marina Rubbertsdtr. Geizpuscher.

1182. Christen Christensen Trane f. ca. 1575, g. 19 Jul 1607, i Stavanger, Anne Jensdatter, d. efter 1645. Christen døde efter 1647, Stavanger. Købmand, handelsmand og stiftsamtsskriver i Stavanger.

1183. Anne Jensdatter d. efter 1645. Skal have været søster af biskop Scavenius' hustru.

1192. Jørgen Eriksen f. 1535, Haderslev, g. Adriana Jensdatter Skielderup, f. ca. 1551, d. før 1602, Stavanger. Jørgen døde 5 jun 1604. Biskop i Stavanger; kendt som Norges Luther; der skal hænge portrætter af ham både i Stavanger Domkirke og i Hjelmeland Kirke.

1193. Adriana Jensdatter Skielderup f. ca. 1551, d. før 1602, Stavanger.

1194. Christen Christensen Trane f. 1533, Viborg, g. Karine Povelsdatter. Christen døde 12 Jul 1600, Stavanger. Foged over Ryfylke, Jæren og Dalerne. Der skal have eksisteret et epitafium over ham i Stavanger Domkirke. Der er næppe tvivl om, at Karine Povelsdatter er mor til Christens børn, men han har iflg. en våbenbog også været gift med en Magdalena Nilsdotter, datter af lagmand Nils Jonsson/Jensson.

1195. Karine Povelsdatter.

1376. Peder Ibsen g. Anna Pedersdatter, f. ca. 1500. Peder døde efter 1578. Herredsfoged i Vammen (Nr. Lyng Herred) 1546-72(76). 12 børn.

1377. Anna Pedersdatter f. ca. 1500.

1378. Peter Adriansen Falkener f. ca. 1538, g. ca. 1560, i Trondhjem, Gunnhild Sevoldsdatter. Peter døde 29 Aug 1569, Bergen. Under et ophold på Bergenhus kom han i klammeri med en lagmann i Stavanger, Christopher Nielssøn Grøn (Grønov), som stak Peder Falch i hovedet med en kniv. Peder Falch døde 5 dage senere, men mange mente, at det var af medicinen og ikke af knivstikket. Lagmannen blev idømt en bod på 800 Rd., som skulle anvendes til at bygge fattighuse i Bergen og Trondhjem.

1379. Gunnhild Sevoldsdatter g. (1) ca. 1560, i Trondhjem, Peter Adriansen Falkener, f. ca. 1538, d. 29 Aug 1569, Bergen, g. (2) Niels Jensen Skriver, d. efter 1604, men før 1610. Det er hævdet, at Gunnhild er datter af hr. Sigurd Amundsen i Verdal. Dette er dog tilbagevist af [Dahl 1999,1], som fastslår, at hendes navn altid staves Sevoldsdtr. Hun var søskendebarn med Sevold Olsen, borger i Trondhjem i 1588.

1408. Jens Jensen Herslef f. 1538, g. Kirsten, d. 8 Okt 1590. Jens døde 1606. Sognepræst til Herslev 1561-94; efterfulgte faderen i embedet.

1409. Kirsten d. 8 Okt 1590. Kaldes af Giessing 'Kirsten Jens Kun (efter gammel Stiil Jenses Kone)'.

1436. Laurits Nilssøn Krabbe. Præst til Surendal; sognepræst til Stangvig

1438. Oluf Jensen Skriver (se samme person ovenfor i generation 10) g. Aasilla(Ursila) Christophersdatter Darre, d. 20 Nov 1648. Oluf døde 1635.

1439. Aasilla(Ursila) Christophersdatter Darre (se samme person ovenfor i generation 10) d. 20 Nov 1648.

1460. Jochum/Joachim Pols.

1466. Abel Michelsen Broch d. maj 1613, Laskestad. Kapellan i Hammerø 1589-99; sognepræst til Steigen 1600-1613. Muligvis en søn af sognepræst til Steigen 1560-98 Michel Olsen.

1484. Joen Gunnarsson g. Anna Olufsdtr.. Gårdejer i Nordbyn, Alsen sogn, Jemtland. Sad i svensk fængsel i ½ år i 1565-66, men flygtede til Norge. Nævnes endnu 1585 i forb. m. køb af en ødegård. Iflg. Skanke ätten er slægtsforholdet til Gunnar Hemmingsen ikke endeligt fastslået.

1485. Anna Olufsdtr.. Nævnes som enke 1566, som hustru 1568.

1486. Jens Andersen (Bull) (se samme person ovenfor i generation 11) f. ca. 1550, g. Lucia Jensdatter, f. før 1567, d. før 1657. Jens døde 1610.

1487. Lucia Jensdatter (se samme person ovenfor i generation 11) f. før 1567, d. før 1657.

Tip-8-Oldeforældre

2180. Nicolai f. ca. 1500. Sognepræst eller diakon i Læk.

2182. Laurens Dithmers f. ca. 1493, g. Maren Christensdatter, f. ca. 1510. Laurens døde 1565, Hellevad. Præst i Hellevad-Egvad 1514-65.

2183. Maren Christensdatter f. ca. 1510.

2188. Biørn Rolfsen g. Ursulla Trondsdtr.. Rådmand i Oslo. Faderen skal have været borgmester sst.

2189. Ursulla Trondsdtr.. Faderen skal have været borgmester i Oslo.

2190. Mentz von Ravensburg g. Margrethe Casparsdatter, d. 1610. Handelsmand i Trondhjem. Omtales i 'Trondheim før Cicignon' som rådmand i 1599, men er ikke nævnt som sådan i Dahl 'Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660'.

2191. Margrethe Casparsdatter d. 1610. Der skal iflg. 'Trondheim før Cicignon' have eksisteret to gravsten for Margrethe med to forskellige dødsdatoer, 9 Jan 1610 og 10 Jun 1610.

2192. Peder Jensen f. ca. 1480, g. Maren Nielsdatter. Peder døde 1563. Bonde i Skjellerup v. Hobro.

2193. Maren Nielsdatter.

2198. Laurits Olufssøn Holk g. Marte Jonsdatter, f. ca. 1510, Tønsberg, d. 25 Okt 1581, Tønsberg. Laurits døde 4 Sep 1587, Tønsberg. Borgmester i Tønsberg 1547-1578.

2199. Marte Jonsdatter f. ca. 1510, Tønsberg, d. 25 Okt 1581, Tønsberg.

2202. Hieronymus Boldich f. (ca. 1520), g. Margaretha, f. (ca. 1530), d. 3 Feb 1582. Hieronymus døde 13 Apr 1572. Hertug Hans d. ældres sekretær. Borgmester i Haderslev 1567-72. Nævnes første gang i 1544, hvor han af kongen får vogn og fri færge til Haderslev. Han har sandsynligvis da været i Christian 3.'s tjeneste. I 1549 er han involveret i en sag om indløsning af pant i nogle gårde sammen med sin svoger Jacob Hansen Guldsmed. Det giver anledning til at formode, at han kan være født noget før 1520.

2203. Margaretha f. (ca. 1530), d. 3 Feb 1582.

2206. Hans Sigurdsen. Sognepræst til Innerøy og i domkirken i Trondheim.

2228. Lauritz Nielsen f. 1527, Trondhjem, g. Maj 1554, Magdalena Sigurdsdatter, f. 1536, Værdalen, d. 19 Nov 1595. Lauritz døde 9 Nov 1596, Stjørdalen, begr. 1596, Hovedkirken i Stjørdal. Studerede længe i København. Var først præst til Qværnes og canonicus i Trondhjems domkapitel; siden (vistnok fra 1570) ærkediakon og lector i Trondhjem; tillige sognepræst til Stjørdalen. 16 børn.

2229. Magdalena Sigurdsdatter f. 1536, Værdalen, d. 19 Nov 1595.

2230. Staffan Pålsson f. ca. 1530?, Nes (Grönviken), Jemtland, g. NN Jonsdtr., f. ca. 1540?, Lokne (Änge), Jemtland. Staffan døde før 1613. Kendt som gårdbruger på Grönviken i Nes sogn, Jemtland, 1564-1601 (lensregnskaber, tiendelister)..

2231. NN Jonsdtr. f. ca. 1540?, Lokne (Änge), Jemtland.

2352. Joen Olofsson f. ca. 1510, g. Marit Olofsdotter, d. før 1575. Joen døde 1567. Bonde i Faxnälden.

2353. Marit Olofsdotter d. før 1575.

2354. Erik Jensson. Sognepræst i Sunne 1524-60; ejede gård i Åkereng (Östergården) i Sunne. Kendt 1518-52.

2364. Christen Christensen Trane (se samme person ovenfor i generation 11) f. 1533, Viborg, g. Karine Povelsdatter. Christen døde 12 Jul 1600, Stavanger.

2365. Karine Povelsdatter (se samme person ovenfor i generation 11).

2386. Jens Pedersen Schielderup (se samme person ovenfor i generation 11) f. ca. 1510, Skjellerup v. Hobro, g. Susanne Lennertsdatter, f. ca. 1540. Jens døde 1582, Bergen.

2387. Susanne Lennertsdatter (se samme person ovenfor i generation 11) f. ca. 1540.

2388. Christen Trane f. ca. 1500, g. (1) Kirsten Pallesdatter, d. ca. 1545, g. (2) Margrethe Pedersdtr., f. ca. 1523. Købmand og foged (?) i Viborg. Christens far kan iflg. 'Slekten Trane fra Viborg' være den rådmand Peder Trane, som i 1514 omtales som rådmand i byen. Andre mulige slægtninge er rådmand Mogens Trane (nævnt 1525) og Tøger Pallesen (Trane) i Dosstrup (nævnt 1452).

2389. Kirsten Pallesdatter d. ca. 1545.

2756. Adrian Rotgertssøn Falkener f. ca. 1515, Bergen?, g. Margrethe Pedersdatter, d. 1597. Adrian døde før 13 jan 1597, Trondhjem. Borgmester i Trondhjem 1547-94. Trondhjems største skibsreder. Gift flere gange. Adrians oprindelse er meget usikker. En udokumenteret og nu afvist teori siger, at hans far var Rochert van Valkenier, en hollandsk falkefanger, som slog sig ned i Bergen og senere flyttede til Trondhjem. En nyere (men også hidtil udokumenteret) teori går på, at Adrians afstamning skal findes på de britiske øer. I sin vægtige artikel i NST XXXVIII afliver Erik Lie begge teorier.

2757. Margrethe Pedersdatter d. 1597.

2816. Jens g. Bodil. Jens døde 1561. Var munk af korsbrødreordenen i Viborg og blev undervist i den lutherske lære af broder Thøger; sognepræst til Herslev mellem Fredericia og Kolding 1537-61. Kaldtes altid Broder Jens.

2817. Bodil. Var nonne før ægteskabet. Hun var iflg. Giessings 'Nye Samling af Jubel-lærere ...' søsterdatter af broder Thøger af Korsbrødreordenen.

2968. Gunnar Hemmingsson. Identisk (?) med Gunnar Hemmingsson i Åflo i Offerdal sogn 1538. Slægtsskabet med faderen Hemming NN og med sønnen Joen Gunnarsson er iflg. Skanke ätten ikke endeligt fastslået.

2970. Olof J(o)ensson. Sognepræst til Rödön, Jämtland 1532-39. Iflg. Skanke ätten er slægtsforholdet til faderen Jens Ketilsson ikke endeligt fastslået.

Tip-9-Oldeforældre

4364. Olde Dithmers f. ca. 1465, g. Marina, f. ca. 1470. Borgmester i Tønder.

4365. Marina f. ca. 1470.

4382. Caspar Casparsen Gamshart d. 27 Jun 1594, Trondhjem. Ejede sandsynligvis gård nr. 131 i Trondhjems domkirkesogns 2. kvarter.

4396. Oluf Holck g. Kirsten Ingvardsdatter. Rådmand i Tønsberg i 1525 [DN XI 409, 9 Aug 1525]. Er med stor sandsynlighed identisk med Oluf Bentssøn, som benævnes rådmand sst. i 1525 [DN IX 542] og borgmester sst. 1533-39 [DN I 1082, DN XI 629, DN XII 585, DN II 1130]. En Oluf Bentssøn er desuden nævnt som rådmand sst. flere gange i årene 1544-58.

4397. Kirsten Ingvardsdatter.

4398. Jon Jonsson Pakke g. Tale. Jon døde 8 Jun 1534. Rådmand i Tønsberg 1485 og 94; blev lagmand sst. imellem 1502 og 1507.

4399. Tale g. (1) Jon Jonsson Pakke, d. 8 Jun 1534, g. (2) før 1543, Søfren Jenssøn Ros, f. (skrev sig fra Horsens). Identificeres nogle steder med en Tale Paalsdatter, men dette finder Henning Sollied ikke belæg for i NST IX, s. 114. Kaldet hustru Tale.

4412. Sigurd Amundsen g. Magdalena. Sigurd døde 1573. Kantor og lector capituli ved Trondhjems Domkirke og sognepræst i Værdalen 1540-73. Sandsynligvis (iflg. Dahl) søn af Amund Gestson. Flere samtidige dokumenter vidner om, at hr. Sigurd købte en del land op.

4413. Magdalena. Kaldes Margrethe i nogle kilder.

4456. Niels Lauritzen f. o. 1490, Sjælland, g. Birgitte Lauritzdatter. Niels døde 1552, Kjøbenhavn. Trondhjems første borgmester fra 1537.

4457. Birgitte Lauritzdatter.

4458. Sigurd Amundsen (se samme person ovenfor i generation 13) g. Magdalena. Sigurd døde 1573.

4459. Magdalena (se samme person ovenfor i generation 13).

4460. Pål Guttormsson f. ca. 1500?, d. efter 1556. Gårdbruger på Grönviken i Nes, Jemtland. Nævnt i en række dokumenter 1525-56.

4462. Jon Jeppesson f. ca. 1495?, Lokne (Bleka), Jemtland, g. NN Månsdtr., f. ca. 1500, Lokne (Änge?), Jemtland. Jon døde ca. 1555-1564. Gårdbruger i Änge, Jemtland. Nævnt 1518-55.

4463. NN Månsdtr. f. ca. 1500, Lokne (Änge?), Jemtland.

4704. Olof Guttormsson. Kendt 1494-1513 i Faxnälden i Näskott.

4708. Jens Kettilsson g. før 1527, Ingrid Jensdtr.. Kendt 1514-42 i Bjärme, som han 1531 mageskiftede med broderens gård Billsta.

4709. Ingrid Jensdtr.. Kendt 1527-33. Hun ejede del af Billsta og Hackås samt brugsret i Västerhus på Frösjön. På hendes og hendes 6 sønners vegne skrev Vincens Lunge til den svenske kong Gustaf I for at klage over dennes donation af Västerhus til sognepræsten i Oviken.

5936. Hemming NN. Ejede Nordbyn i Alsen sogn, Jemtland. Muligvis identisk med Hemming Pedersson i Opetand i Brunsflo sogn, se Skanke ätten, s. 440. Iflg. samme er slægtskabet med Gunnar Hemmingsson ikke endeligt fastslået.

5940. Jens Kettilsson (se samme person ovenfor i generation 13) g. før 1527, Ingrid Jensdtr..

5941. Ingrid Jensdtr. (se samme person ovenfor i generation 13).

Tip-10-Oldeforældre

8792. Bent Ambesson g. Anbjørg Torlaksdatter. Vær dog opmærksom på, at der samtidig findes en Bernt Hanssøn, nævnt som rådmand i Tønsberg 22 Apr 1510 [DN XI 288, DN XI 290] og 11 Okt 1524 [DN III 1096].

8793. Anbjørg Torlaksdatter.

8794. Ingvar Olson. Svein Tore Dahl havde en hypotese om, at slægtsnavnet Holck skulle være kommet ind i denne slægt via Ingvar, idet denne evt. kunne være beslægtet med (bror til?) den samtidige befalingsmand på Tønsberghus Mattis Olson Holck.

8798. Mattis Nielsson g. Karin. "På Tufte i Gjerpen". Lagrettemand i Skien syssel. Nævnt første gang 22 Sep 1481 som lagrettemand umiddelbart efter faderen [DN VII, 490].

8799. Karin. Gift med Mattis Nielsson på Tufte i Gjerpen (nævnt første gang 22 Sep 1481). Kaldet hustru Karin.

8924. Jeppe Olavsson f. ca. 1455?, Jemtland, d. efter 1535. Gårdbruger på Bleka i Lokne sogn, Jemtland. Kendt 1501-35.

8926. Måns Ivarsson f. ca. 1460?, Lokne sogn (Änge?), Jemtland, d. før 1523. Måns (Mons/Magnus) er kendt som bonde og selvejer på Enge o. 1518.

9408. Guttorm (Joensson) i Ångsta g. NN Olofsdtr.. Guttorm døde senest 1494. Kendt 1483 og 1487, da han blev tilkendt arven efter Radgerd i Faxnälden, som han var beslægtet med i tredie led på sin fars side.

9409. NN Olofsdtr..

9416. Kettil Joensson. Kendt 1433-77 i Bjärme, Näs sogn i Jämtland [DN III:749, 795, XIV:81, 90, 100, 128]

9418. Jens Karlsson g. Catharina Wibjörnsdtr., f. ca. 1440. Jens døde 1488. Ejede Billsta og det halve Västerhus på Frösön. Benævnes velbåren mand 1469; sandsynligvis ridder. Bar i sit skjold en venstrevendt bevæbnet skanke med spore [DN VI:530].

9419. Catharina Wibjörnsdtr. f. ca. 1440. Benævnes 'til Öd'.

Tip-11-Oldeforældre

17848. Olav i Bleka f. ca. 1415?, d. efter 1471. Kendt som bonde i Bleka i 1471. Muligvis i slægt med Botulf, som var bonde i Bleka i 1439.

17852. Ivar i Änge f. ca. 1415?, d. efter 1471. Gårdbruger i Änge, lokne sogn, Jemtland. Kendt 1441-71.

18816. Joen i Ångsta g. senest 1426, NN Guttormsdtr.. Kendt 1418 (DN III:636) og 1426 (DN XIV:42) i Ångsta i Lockne, Jämtland. Er iflg. 'Skanke ätten' muligvis søn af Mogens Blixe, kendt 1410.

18817. NN Guttormsdtr..

18818. Olof i Ångsta. Kendt 1426 (DN XIV:42).

18832. Joen. Stamfar til en norsk lavadelsslægt i Jemtland. Kun kendt gennem sine børns patronymikon. Hans hustru, hvis navn ikke kendes, solgte i 1467 sammen med sine sønner sin søsterlod i Rödsjö fiske [DN XIV:100]

18836. Karl Pedersson (Petersson) f. ca. 1360, g. Radgerd Kettilsdtr., d. ej før 1438. Karl døde 15 Maj 1430, begr. Hackås. Væbner. Nævnt i mange diplomer, herunder DN III:517, DN VI:365, DN XVI:60, DN III:685 og 693. Er iflg. Skanke ätten (s. 26) med stor sandsynlighed identisk med 'gamle Karl i Hov', som var far til Karlsønnerne i Hov.

18837. Radgerd Kettilsdtr. d. ej før 1438. Levede 20 Apr 1438, da hun med sine sønners samtykke solgte Heglid (Hägled) i Sunne for 70 mark til præsten Ylian [DN III:742].

18838. Wibjörn (Laurensson) g. NN Torstensdtr.. Kendt 20 Mar 1440 [DN III:758].

18839. NN Torstensdtr.. Våben: Vinget pil.

Tip-12-Oldeforældre

37634. Guttorm (Guze) Torbjørnsson g. Eline. Guttorm døde før 1426. Kendt i Aghnahal (Ångsta) 1410 (DN XVI:60).

37635. Eline. Levede 1426.

37672. Peder (Peter) NN. Virksom o. 1350. Flere grene af efterkommerne i Norge antog tidligt slægtsnavnet Skanke. Der er muligvis slægtsskab med Nils Halsteinsson (Skanke).

37676. Laurens Wibjörnsson. Foged i Jämtland. Kendt 1392 [Jämtlands och Härjedalens Diplomatarium I:124 samt Jämtlands och Härjedalens Historia I s. 269].

37678. Torsten Skeldulfsson g. Magnhild Andersdtr.. Væbner; lagmand på Toten og kongens ombudsmand i Härjedalen. Skrev sig til Kungsnäs,Näs og Korferstad nær Hofs Kirke, Toten. Kendt 1381-1423.

37679. Magnhild Andersdtr..

Tip-13-Oldeforældre

75268. Torbjørn Guttormsson. Kendt i Ångsta i Lockne og 1412 i Förberg i Revsund.

75356. Skeldulf Botulfsson d. før 1381. Væbner. Hans sædegårde var kronegodserne Månsta i Vi og Kungsnäs i Näs sogn, Jemtland, som han havde fået i gave af kong Magnus Eriksson.

75358. Anders Guttormsen g. Sigrid Håkansdtr. (Bolt).

75359. Sigrid Håkansdtr. (Bolt).

Tip-14-Oldeforældre

150536. Guttorm Dagfinnsson. Nævnt som Guttorm Östmanssons sønnesøns sønnesøn. Guttorm Östmansson påstås videre at være datters sønnesøns sønnesøn af høvdingen Östman Gudfastsson, nævnt på runestenen på Frösön. Guttorm Östmansson var gift med Ingrid Guttormsdtr., datter af Guttorm Åsulfsson til Rein og Eldrid Jonsdtr. Guttorm Åsulfssons mor var Tora Skoftesdtr, som var Ragnhild Erlingsdtr.'s sønnesøns datter. Ragnhild var datter af en sønnesøn til kong Harald Hårfager (860-930).

150712. Botulf Eystensson. Hans sædegård var Hvamm på Ytre-Folk i Hafslo.

150718. Håkan Knutsson (Bolt). Kendt 1280-1350.

Tip-15-Oldeforældre

301424. Eysten Isaksson Mugga g. før 1325, Gertrud (Eindridesdtr.), d. ej før 1337. Eysten døde senest 1337. Kendt 1329-33.

301425. Gertrud (Eindridesdtr.) d. ej før 1337. Sandsynligvis datter af Eindrive Hvit (kendt 1304-08) og Birgit Bårdsdtr. (kendt 1308).