Hersleb

En præsteslægt

Præstetavlen i Herslev Kirke

Præstetavlen i Herslev Kirke. En veritabel anetavle.

Hersleb er en præsteslægt, som har sine rødder i landsbyen Herslev mellem Fredericia og Kolding. Her residerede fem generationer af slægten som sognepræster fra 1537 til 1687.
Jeg har fra sekundærkilder samlet en slægtstavle, som omfatter knapt 600 efterkommere frem til den generation, som er født indtil midten af 1800-tallet.
Da tavlen som nævnt er ganske omfattende, og da jeg har praktiske problemer med at få kildehenvisninger med i HTML-filer, har jeg valgt at fremlægge denne tavle i PDF-format.

Hersleb slægtstavle PDF logo

Siden offentligørelsen af Hersleb-tavlen i 2001 er den ikke blevet rettet. Men i 2021 har dr. Peter Menck i Tyskland gjort mig opmærksom på, at kaptajn Peder Gjerlow Krog (1779 - 1835) (slægtstavlens nr. 200) i 1807 før sit ægteskab fik en datter i Hamburg, og at hun fik en større efterslægt. Dr. Peter Menck har samlet oplysningerne i denne slægtstavle, og han kan kontaktes på petermenck hos gmx.de.

Herslev Kirke

Herslev Kirke.