Jan Tuxen  >  Slægten Coldevin  >  Anegalleriet fra Dønnes  >  Ole Tønder English, please!
Ole (Oluf) Christoffersen Tønder (1633-84)
Sognepræst til Vor Frue Kirke i Trondhjem
Ole Tønder blev født i 1633 i Lille-Fosen (nu Kristiansund) og døde 14 Jan 1684 i Trondhjem. Han var søn af tolder og foged i Nordmøre Christoffer Nielsen Tønder og Karen Olufsdatter Skriver. Han blev i 1660 gift med Maren Schjelderup (ca. 1640 - 26 Maj 1701), en datter af præst i Skogn Jørgen Pedersen Schjelderup og Anna Busch. Ole og Maren fik 11 børn, heriblandt sønnen Arnoldus Tønder.

Ole Tønder var sognepræst til Vor Frue Kirke i Trondhjem 1664-84. Han blev magister i 1675 og stiftsprovst i Nidaros 1679. Han var desuden forfatter. Der eksisterer bl.a. en ligtale, som han holdt 14 Mar 1670 over Margrete Hansdatter Pols, gift med købmand og rådmand Lorentz Mortensen Angell. Ved Trondhjems brand i 1681 mistede han både hus og ejendele, og ved kongebrev af 20 Jan 1682 fik han overdraget kirketienden for Alstahaug som kompensation.

Der er desværre ikke noget billede af Ole Tønder i anegalleriet. Derimod af broderen, amtmand Peder Christoffersen Tønder og af sønnesønnen Hans Emahus Arnoldussen Tønder.Oversigt over det coldevinske anegalleri
En kort historie om slægten Coldevin
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 5 jun 2002