Jan TuxenSlægten Coldevin  >  Anegalleriet fra Dønnes  >  Christoffer Tønder English, please!
Christoffer Nielsen Tønder (1587-1656)
Foged og tolder
Christoffer Nielsen Tønder blev født 20 Jan 1587 som søn af købmand i Tønder Niels (Nis) Mortensen og Marine Petersdatter Leck. Han blev gift 1) ca. 1615 med Sidsel Andersdatter (ca. 1590 - 9 Mar 1630) og 2) ca. 1631 med Karen Olufsen Skriver (f. ca. 1610). Christoffer døde 31 Dec 1656 på Bremnes på Nordmøre.

Christoffer var kaptajn i Vardø, før han blev foged, først i Fosen fra 1622 til 1631, senere fra 1632 til 1647 på Nordmøre. Han var senest tolder på Nordmøre fra 1647 til sin død i 1656. Han skal have været en hovedrig mand, som ejede store jordbesiddelser på Møre. Han fik bl.a. Holden godset som pant fra Bjelkeslægten.

Der er desværre ikke noget billede af Christoffer Tønder i anegalleriet. Derimod af sønnen, amtmand Peder Christoffersen Tønder.


Oversigt over det coldevinske anegalleri
En kort historie om slægten Coldevin
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 16. september 2004