Jan Tuxen  >  Slægten Coldevin  > Anegalleriet fra Dønnes  >  Marianne Tønder English, please!
Maria Anna Emahus Tønder (1731-1802)
Maria Anna Emahus Tønder blev født 1731 og døde 29 Maj 1802. Hun var datter af godsejer Hans Emahus Tønder og hustru Else Marie Greve. Hun blev i 1751 gift med løjtnant (senere oberstløjtnant) Isach Jørgen Coldevin. Parret havde 13 børn, herunder den senere ejer af Dønnes, Hans Emahus Tønder Coldevin.

Der er desværre ikke noget billede af Maria Tønder i anegalleriet. Derimod af faderen Hans Emahus Tønder og af manden Isach Jørgen Coldevin.Oversigt over det Tønder-Coldevinske anegalleri
En kort historie om slægten Coldevin på Dønnes
Dønnesgodsets historie
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 18 maj 2002