Jan Tuxen

Anetavle

Siden jeg startede med at lægge min anetavle på nettet, har jeg måttet rette den nogle gange. Heldigvis mest for at tilføje aner og oplysninger om dem, men desværre også et par gange for at fjerne 'lånte fjer'. Det har vist sig -og det er vel ganske naturligt - at rettelserne kommer i stimer og indenfor de samme grene. Da det også kræver noget arbejde at rette tavlen til, har jeg nu valgt at opdele den, så der er en tavle for hver af mine oldeforældre. Det giver forhåbentlig også med tiden mulighed for at lave beskrivelser under de enkelte grene, så det hele ikke kun bliver en tør opremsning af datoer og stednavne.
Med denne opdeling er der visse ting. som bliver mere tydeligt. For det første er det klart, at min anetavle er meget ujævn. Det er ikke alle grene, som er udforsket lige godt. For det andet træder oprindelsen af de enkelte grene selvfølgelig tydeligere frem. Og et karakteristisk træk for min anetavle er nok, at så mange grene ikke er danske, men tyske, franske, norske, svenske og schweiziske. Rigtigt mange grene stammer fra Norge, og de er godt spredt i min anetavle. Men langt tilbage har mange af dem så igen rødder i hertugdømmerne, for ikke at tale om England og Holland. Ja, en ubekræftet familielegende siger endda, at en enkelt gren skal nedstamme fra russisk adel.
Ak ja, hvis jeg engang skulle sendes ud af landet, fordi et af mine oldebørn til den tid havde lavet noget galt, ville man da have svært ved at finde ud af, hvor jeg skulle sendes hen :-)

 
Billede af mig selv, min mor, min mormor og min oldemor

Anetavler kan jo stilles op på så mange måder. Her er en enkelt gren af mine aner stillet op til forevigelse, nemlig min mor, min mormor, min oldemor og mig selv. Billedet må være taget i efteråret 1950, da min oldemor fejrede sin 80-års fødselsdag i København. Billedet illustrerer på sin vis også slægtens vandring. Oldemor Kathrine var af en gammel nordnorsk godsejerfamilie Coldevin fra Dønnes og ejede en større gård Belsvåg i Alstahaug i Midthelgeland, før hun flyttede endnu længere nordpå til Bodø i forbindelse med sit andet ægteskab. Da min mormor Lita blev gift, flyttede hun med sin mand, først til Oslo, hvor min mor blev født, og siden til København. Både hun og børnene blev danske, omend med stærke norske rødder. De stærke slægtsbånd i denne gren viste sig blandt andet ved den ganske hyppige rejsevirksomhed. Der er trods alt et pænt stykke vej fra Bodø nord for Polarcirklen og til København, men oldemor tog i hvert fald turen tre gange i mine første ni år, den sidste gang dog kun på gennemrejse, idet hun forinden havde besøgt en søn i Boston! Den anden vej gik trafikken også livligt, hvilket kan ses af familiens mange billeder fra Nordnorge. Så hvis nogen undrer sig over, hvordan den berømte skibsrute Hurtigruten langs Norges kyst kunne overleve, før turisterne begyndte at strømme til, er lidt af forklaringen måske her :-)

 

Anetavle:


1. Jan Tuxen f. 7 Feb 1947, Trinitatis Sogn, København, døbt 7 Apr 1947, Ordrup Kirke, København, g. (1) 4 Feb 1969 i Sorø Kirke med Grete Falborg, f. 7 Feb 1948, St. Matthæus Sogn, København, d. 20 Sep 1993, Odense, begr. 25 Sep 1993, g. (2) 10 Jun 1978 på Gentofte Rådhus med Tove Susanne Storm, f. 30 Jan 1953, Baggesvogn, Sindal, døbt 5 Apr 1953, Tapdrup Kirke. Projektkoordinator.

Forældre

2. Arne Buchter-Larsen f. 27 Jun 1913, Frihavns Sogn, København, døbt 20 Jul 1913, Frihavns Kirken, g. (1) Grete Birgitte Nyegaard, f. i  København, g. (2) 2 Feb 1946 på Gentofte Rådhus med Nancy Benedicte Tuxen, g. (3) Dec 1967 i Nyborg Kirke med Nini Arlette Theilade, f. 15 Jun 1915, Java. Arne døde 18 Jun 1987, Lyon, Frankrig, begr. 8 Jul 1987, Holmens Kirkegård, København. Handelsuddannet; koncertdirektør.

3. Nancy Benedicte Tuxen f. 11 Mar 1920, Oslo, døbt 4 Aug 1920, Bygdøy Kapell, Ullern sogn, Oslo, d. 10 Dec 1996, Aalborg, bisat 14 Dec 1996 fra Øland Kirke. Husholdningslærer.

Bedsteforældre

4. Axel Vilhelm Larsen f. 15 Okt 1876, g.m. Julie Margrethe Buchter. Axel døde 3 Maj 1934, begr. 13 Maj 1934, Holmens Kirkegaard. Grosserer.

5. Julie Margrethe Buchter f. 27 Jan 1883, Frederiksberg, døbt 6 Maj 1883, St. Stephans Kirke (Frederiksberg Kbg.), d. 18 Dec 1965, KAS Gentofte, begr. 20 Jan 1966, Holmens Kirkegård. Grosserer.

6. Sverre Hamre Hansen f. 15 Mar 1889, Bergen, g. 21 Maj 1915 i Bodin Kirke, Bodø med Hermine Benedicte (Lita) Tuxen. Sverre døde 3 Jun 1937, København, bisat fra Bispebjerg Krematorium. Grosserer.

7. Hermine Benedicte (Lita) Tuxen f. 27 Okt 1895, Belsvåg, døbt 31 Okt 1895, Alstahaug Kirke, d. 3 Mar 1953, København, begr. 9 Mar 1953, Garnisons Kirkegård.

Oldeforældre

8. Sofus Vilhelm Larsen f. 1 Jun 1848, Kjøbenhavn, g.m. Isidora Augusta Strip. Sofus døde 13 Sep 1919, Kjøbenhavn, begr. 19 Sep 1919, Holmens Kirkegaard. Malermester.

9. Isidora Augusta Strip f. 10 Aug 1850, d. 16 Feb 1934, København, begr. 26 Feb 1934, Holmens Kirkegaard (fra Bispebjerg Krematorium 22 Feb 1934).

10. Jean Charles Marius Buchter f. 26 Dec 1837, Kjøbenhavn, g. 6 Maj 1868 i Kastelskirken med Clara Louise Simplicia Gamél. Jean døde 9 Feb 1893, Frederiksberg. Hovedkasserer i Kjøbenhavns Handelsbank.

11. Clara Louise Simplicia Gamél f. 6 Okt 1843, Kjøbenhavn, d. 29 Okt 1926, Frederiksberg.

12. Hans Jacob Andreas Hansen f. 1844, Bergen, g.m. Anna Nancy Benedicte Hamre, f. 1860, Haugesund. Skibskaptajn.

13. Anna Nancy Benedicte Hamre f. 1860, Haugesund.

14. Vigand Knud Tuxen f. 30 Jan 1859, Kjøbenhavn, døbt 8 Maj 1859, Holmens Kirke, g. 3 Jan 1895 i Dønnes Kirke med Kathrine Antonette Coldevin. Vigand døde 20 Jan 1902, Belsvåg, Norge, begr. Alstahaug Kirkegård. Ingeniør.

15. Kathrine Antonette Coldevin f. 26 Okt 1870, Dønnes, Norge, døbt Dønnes Kirke, g. (1) 3 Jan 1895 i Dønnes Kirke med Vigand Knud Tuxen, f. 30 Jan 1859, Kjøbenhavn, døbt 8 Maj 1859, Holmens Kirke, d. 20 Jan 1902, Belsvåg, Norge, begr. Alstahaug Kirkegård, g. (2) 19 Aug 1904 i Alstahaug Kirke med Peter Christian Boye, f. 4 Jan 1857, d. 25 Sep 1937, Bodø. Kathrine døde 13 Maj 1956, Asker, begr. Alstahaug Kirkegård.