Jan TuxenSlægten Coldevin  >  Anegalleri fra Dønnes  >  Anne Walnum English, please!
Anne Cathrine Bech Walnum (1803-97)
Billede af Anne Cathrine Bech Walnum Anne Cathrine Bech Walnum (1803-97) var datter af godsejer til Nord-Herøy Jonas Greger Walnum og Else Marie Hersleb. Hun blev i 1833 gift med godsejer til Dønnes Isach Jørgen Coldevin (1802-85). Som enke oplevede hun i 1892 en stor brand på Dønnes, hvorefter hun flyttede over til Husby til sin datter Johanne Marie Coldevin, gift med godsejer og handelsmand Anders Christensen.
Hun stiftede Brønnøy Barnehjem, hvortil hun gav to gårde. Børnehjemmet blev siden kristelig folkehøjskole.
Maleriet er fra 1871 og er udført af Nesna-kunsteren H.J.Fr. Berg. Det findes i dag på Rana Museum i Mo.
[Kilde: Axel Coldevin]


Oversigt over det Tønder-Coldevinske anegalleri
Dønnesgodsets historie

 

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 9 jun 2002