Cort Olufsen Coldevins segl fra slutningen af 1600-tallet

Slægten Coldevin


Slægten Coldevin har siden 1600-tallet sat sig tydelige spor i Norge, først i egnen omkring Tønsberg, siden i højere grad i Midt- og Nordnorge. På disse sider fortælles dele af slægtens historie.

Historie

Slægtens historie i Norge starter med byfoged i Tønsberg Cort Coldevey, som indvandrer omkring 1600, sandsynligvis fra et af de nordtyske hertugdømmer. Efter nogle generationer som embedsmandsslægt i Tønsberg breder Coldevin sig ud over større dele af Norge.
Læs mere ..

 

Slægtstavler

Slægten Coldevin har mange forgreninger, og selvom navnet er forholdsvis sjældent, er der mange tusinde nulevende efterkommere. Jeg har samlet nogle slægtstavler over de tidlige forgreninger.
Læs mere ..

 

Isach Jørgen Coldevin (1724-93), den første Coldevin på Dønnes.

Coldevin på Dønnes

Dønnes var af udstrækning et af de største godser i Norge. I fem generationer var slægten Coldevin ejere af dette nordnorske gods, og sporene er mange og dybe.
Læs mere ..

Se også Tøndernes Æt (det Coldevinske Slægtsregister fra Dønnes).

 

Officersslægten Coldevin

Oberst Jørgen Coldevins kort over Frosten Compagnie-District 1739.

En gren af slægten, som slog sig ned i Nordtrøndelag, er i særlig grad kendt for sine mange officerer, hvoraf en del også var korttegnere.
Læs mere ..