Jan TuxenSlægten Coldevin  >  Slægten på Dønnes  >  Isach Coldevin English, please!
Isach Jørgen Coldevin (1802-85)
Godsejer på Dønnes
Billede af Isach Jørgen Coldevin  Isach Jørgen Coldevin (27 Aug 1802 - 29 Jan 1885) var søn af godsejer Hans Emahus Tønder Coldevin og hustru Mortine Sophie Leganger. Han blev 2 Aug 1833 gift med Anne Cathrine Bech Walnum (14 Apr 1803 - 24 Dec 1897), en datter af proprietær på Nord-Herøy Jonas Greger Walnum og hustru Else Marie Meier Hersleb. Parret havde 5 børn, heriblandt Hans J.E.T: Coldevin.
Isach Coldevin overtog som ældste søn godset Dønnes efter forældrene ved at udløse sine tre brødre.
Han var efter sigende en retlinet alvorsmand og patriark, som var højt respekteret, men ude af trit med en tid, som netop var i stærk forandring.
Isach Coldevin udarbejdede et ofte citeret slægtsregister, kaldet Coldevinske slægtsregister fra Dønnes. Registeret findes i kopi i det Coldevinske godsarkiv fra DønnesUniversitetsbiblioteket i Trondheim. På trods af visse 'lånte fjer' er dette register udmærket og har i forskellige afskrifter været fremlagt af Fridthjof Holst i bogen om Helgelands-Holsterne og af Wilhelm Lassen i dennes arkiv, som befinder sig på Riksarkivet i Oslo.
Isach Coldevin indledte også en slægtstradition med at skrive om Dønnes' og dets beboeres historie, en tradition, som videreførtes af hans søn og sønnesøn.
Fra Isach Coldevins hånd findes skriftet Dønnæs Gaard og dens Eiere.

Maleriet befinder sig på Rana Museum i Mo.

 


Se også:

Isach Coldevin: Dønnæs Gaard og dens Eiere
Slægten Coldevin på Dønnes
Beretninger om Dønnæs
Oversigt over det Tønder-Coldevinske anegalleri
En kort historie om slægten Coldevin
Slægtstavle for de ældste generationer af slægten Coldevin
Slægtstavle for slægten på Dønnes
Odd Sørgårds beskrivelse af Dønnes' historie

In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 5 jun 2002