Jan TuxenSlægten Coldevin  >  Anegalleri fra Dønnes  >  Arnoldus Tønder English, please!
Arnoldus Tønder (ca. 1675 - 1711)
Godsejer på Dønnes
Arnoldus Tønder blev født ca. 1675 og døde 26 Aug 1711. Han var søn af Ole (Oluf) Christoffersen Tønder og Maren Schjelderup. Arnoldus Tønder blev i 1705 gift med Maria Anna Emahus (død 16 Aug 1721), en datter af oberst Hans Jensen Emahus og Dorothea Heinrichsdatter Bull. Parret skal have haft fem børn, deriblandt sønnen Hans Emahus Arnoldussen Tønder.

Efter at lillebroderen Reinholt Tønder druknede på Alstenfjorden 1704, arvede Arnoldus Tønder godset Dønnes, som havde været ejet af farbroderen, amtmand Peder Christoffersen Tønder.

Der er desværre ikke noget billede af Arnoldus Tønder i anegalleriet. Derimod af hustruen Maria Anna Emahus og af sønnen Hans Emahus Tønder.Oversigt over det coldevinske anegalleri
En kort historie om slægten Coldevin
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 18 maj 2002