Jan TuxenSlægten Coldevin  >  De første slægtsled  >  Isach Jørgensen Coldevey English, please!
Isach Jørgensen Coldevey ( - 1711)
Isach Coldevey var søn af borgmester i Tønsberg Jørgen Cortsen Coldevey. Fra Isach Coldevey stammer både officersslægten Coldevin i Trøndelag og godsejerslægten Coldevin på Helgeland. Men herudover er det ganske lidt, vi ved om ham.
Nogle kilder har kaldt ham præst i København, men dette er der næppe kildebelæg for. Myten om, at den første Isach Coldevin på Dønnes skulle være af en gammel officersslægt er næppe heller holdbar, omend den ofte er blevet gentaget. Isach Jørgensen Coldevey blev nemlig efter al sandsynlighed boende omkring Tønsberg. Vi ved, at han ejede en del jord på egnen. I 1693 sælger han et par gårde i Stokke, i 1695 sælger han halvparter i et par gårde på Nøtterøy. Han har næppe indtaget noget egentligt embede som faderen, men antallet af offentlige embeder faldt nu også drastisk i disse nedgangsår for Tønsberg. Isach Coldevey var dog i 1705-07 stedfortræder for 'sikt- og sakfallsforpakter' Petter Høyer, og i denne egenskab arresterede han på egen hånd en skomagersvend, hvis forseelse bestod i, at han havde kastet mudder efter en enlig mor og råbt skældsord efter hende. Skomagersvenden sad arresteret i 9 dage, og den efterfølgende retssag medførte, at Isach Coldevey måtte betale en klækkelig bod for sin egenhændige retshåndhævelse.  Så sent som i 1722, 1728 og 1729 nævnes hans enke stadig i Tønsberg. Så vi må gå ud fra, at Isach Coldevey har været bofast og dermed ikke kan have været præst - og næppe officer heller. Han har ejet jordegods og har måske desuden været handelsmand - muligvis skibsreder. Men præst eller officer? Næppe.
Isach Coldevey lever på en tid, da slægtsnavne endnu ikke staves konsekvent, men det er sandsynligvis i løbet af hans levetid, at slægtsnavnet får den senere faste form Coldevin.

Slægtsforhold:

Isach Jørgensen Coldevey var søn af Jørgen Cortsen Coldevey ( - 1658), skibsreder og i årene 1651-56 borgmester i Tønsberg, og Johanne Isaksdatter Falck ( -1675). Isach Coldevey var gift med Regisse (Rise) Iversdatter Rosenberg, datter af borgmester i Tønsberg Iver Madsen Rosenberg og Sofie Mortensdatter Sand.
Isach Coldevey fik 5 kendte børn, hvoraf to af sønnerne og deres efterkommere skabte historie i Trøndelag og på Helgeland. Den ældste søn, Georg Coldevin (1687-1754), blev oberst og slog sig ned i Frosta i Nordtrøndelag. Han blev stamfar for det, man siden har kaldt officersslægten Coldevin. En anden søn, Morten Coldevin (1694-1735) var først skipper i Tønsberg, hvor han ejede to skibe. Han bosatte sig o. 1720 i Beitstaden, også i Nordtrøndelag, og var far til den første Coldevin på godset Dønnes, Isach Jørgen Coldevin (1724-93).

Se også:

Slægten Coldevins historie
Summarisk og ufuldstændig slægtstavle for de første generationer af slægten Coldevin
Officersslægten Coldevin
Dønnes-slægten Coldevin
Hjemmeside for Dønnes Gård
Odd Sørgårds udførlige beskrivelse af Dønnes' historie
Lidt om min egen tilknytning til slægten Coldevin
Kilder vedrørende Coldevin
Andre som forsker i slægten Coldevin
In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 5 jun 2002