Jan Tuxen

Slægtstavler m.m.

Nedenfor finder du en række slægter, som jeg forsker i. Min prioritering er nogenlunde angivet ved rækkefølgen. Udover en række slægtstavler vil du finde slægtsberetninger, biografier, historiske dagbøger, anegallerier m.m.

Tuxen

Slægten Tuxen kan spore sin oprindelse til Angel i Sydslesvig, landskabet umiddelbart syd og øst for Flensburg. Slægten er blevet kortlagt adskillige gange, siden kaptajn J.C.L. Lengnick i 1850 skrev "Stamtavle over Familien Tuxen". De store bidragydere er i kronologisk rækkefølge Nicolai Elias Tuxen, A.P. Tuxen og Henning Bernhoft, hvoraf specielt sidstnævnte har skrevet meget komplette efterslægtstavler for en række grene af slægten. På disse sider kan du bl.a. finde en beretning om slægtens oprindelse, slægtstavler for de største grene samt henvisning til litteratur om slægten

Coldevin

En slægt fra Norge, som står mit hjerte nær, er Coldevin, efterkommere af byfoged i Tønsberg Cort Coldevey, som indvandrede til Norge - sandsynligvis fra et af hertugdømmerne i Nordtyskland - omkring år 1600. Her finder du blandt andet en kort beretning om slægtens oprindelse, et udkast til en efterslægtstavle samt et anegalleri for slægten Coldevin på godset Dønnes. 

Poul Kinafarer

Min kone nedstammer fra en faaborgensisk storkøbmand i den florissante periode, Poul Jacobsen, kaldet Kinafarer, fordi han tre gange i årene 1735-44 sejlede til Kina med Ostindisk Kompagnis skibe.  Jeg har en ambition om at kortlægge hele Poul Kinafarers efterslægt, men arbejdet skrider kun langsomt frem. Jeg har dog en del om slægterne Storm, Winning, Bøving og Tolderlund
Et spændende bogprojekt om Poul Kinafarers oldebarn, skipper Hans Storm (1810-78).

Brandstrup

En slægt, som har min store interesse, er Brandstrup,  efterkommerne af konstabel Lars Larsen 'Brandstrup', født ca. 1687, død 17 Apr 1740 i Rimmen ved Fladstrand (det nuværende Frederikshavn). 

Boldich

Her finder du lidt om slægten Boldich fra Haderslev

Hersleb

Hersleb er en dansk-norsk præsteslægt med mange forgreninger. Jeg har forsøgt at samle en slægtstavle, som dækker perioden fra reformationen og frem til ca. midten af 1800-tallet. 

Leganger

Jeg forsker ikke selv i den norske slægt Leganger, men har dog aner i den og har gjort nogle notater, som jeg håber, at andre vil kunne drage nytte af. 

Strip/Stripp

En god ven har hjulpet mig med at sætte disse tavler sammen om et par slægter Strip og Stripp. Jeg håber, at det er én og samme familie. Hvis du kender til disse slægter, så hører jeg meget gerne fra dig.