Jan Tuxen  >  Slægten Tuxen  >  A.P. Tuxen  English, please!
August Peder Tuxen (1853-1929)
Generalløjtnant, dr.phil.
Billede

A.P. Tuxen, 1909.
Tønnies fotografiske Arkiv, Aalborg Kommune.

A.P. Tuxen blev født i Tandslet på Als som søn af den stedlige sognepræst Mandrup Tuxen og dennes hustru Louise Antoinette Bournonville, en datter af balletmester August Bournonville. Hans militære løbebane var eksemplarisk, og han opnåede den højeste militære rang af generalløjtnant i 1911. Han var i en kort periode fra 1917 til sin pensionering i 1918 overgeneral over samtlige danske styrker.
Hans største betydning var dog nok som militærhistoriker. Han var fra 1901 leder af Generalstabens historiske Arbejder, en stilling som han bevarede til sin død. Han var bl.a. hovedforfatter til 'Bidrag til den store nordiske Krigs Historie', bind I-VII. For sin militærhistoriske indsats blev han i 1918 udnævnt til æresdoktor ved Lunds Universitet.
Men han havde yderligere en interesse, som er grunden til, at jeg nævner ham her: Han var slægtsforsker og vel nok den største af slagsen i slægten Tuxen. Han publicerede allerede i 1896 et bidrag i Personalhistorisk Tidskrift til oplysning om slægten, men de egentlige slægtsbøger udkom i løbet af 1920-erne efter hans pensionering.
Da A.P. Tuxen i 1924 færdiggjorde sin stamtavle over slægten Tuxen, omfattede denne en efterslægt på 281 personer. En grundig tavle med forbavsende få fejl. Det var tilsyneladende også et stort arbejde for ham, for i forordet nævnte han, at denne tavle sandsynligvis ville blive den sidste, som kunne etableres. Denne spådom gik dog heldigvis ikke i opfyldelse, idet Henning Bernhoft i 1980-erne skrev nye ajourførte tavler for de fleste linier i slægten, inclusive kvindelinier.

Ole A. Hedegaard skrev i 1990 biografien 'Generalløjtnant A.P. Tuxen, Militærhistoriker og æresdoktor'.Liste over nogle af A.P. Tuxens udgivelser vedrørende slægten Tuxen:

'Nogle Bidrag til Slægten Tuxens Historie i det 16de og 17de Aarhundrede', Personalhistorisk Tidskrift 1896.

'En Præstegaard i Himmerland og dens Beboere ved Aar 1700', Himmerland og Kjær Herred Aarbøger, udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt 1915-17, Bind II.

'Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mandslinien)', København 1924.

'Generalkrigskommissær, Generalauditør og Generalmajor Christian de Tuxen,  Christian VI's Spion og Swedenborgs Ven', Personalhistorisk Tidsskrift 1925.

'Lorenz Tuxen 1618-1682', fra Frederiksborg Amt Aarbog for 1927, Hillerød 1927.

'Slægten Tuxen 1550-1800', København 1928.

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 11. juli 2013