Jan Tuxen  >  Slægten Tuxen >  kildehenvisninger English, please!
Slægten Tuxen
Kildehenvisninger

Johan Carl Louis Lengnick: 'Stamtavle over Familien Tuxen', Kjøbenhavn 1850.

Nicolai Elias Tuxen: 'Peder Mandrup Tuxen og hans Efterkommere 1783-1838', Kjøbenhavn 1883.

Nicolai Elias Tuxen: 'Slægten Tuxen. Samlede efter Ældre Familjeoptegnelser og Meddelelser fra Familiens Medlemmer ', Kjøbenhavn 1888.

A. Tuxen: 'Nogle Bidrag til Slægten Tuxens Historie i det 16de og 17de Aarhundrede', Personalhistorisk Tidskrift 1896.

A.P. Tuxen: 'En Præstegaard i Himmerland og dens Beboere ved Aar 1700', Himmerland og Kjær Herred Aarbøger, udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt 1915-17, Bind II.

A.P. Tuxen: 'Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mandslinien)', København 1924.

'Lorenz Tuxen 1618-1682', af A.P. Tuxen, fra Frederiksborg Amt Aarbog for 1927, Hillerød 1927.

A.P. Tuxen: 'Slægten Tuxen 1550-1800', København 1928.

Dansk Adels Aarbog 1934, pp. 257-261.

Henning Bernhoft: 'Kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen, 1783-1838, og hans Efterkommere', Rungsted Kyst 1985.

Henning Bernhoft: 'Efterkommere af Margrethe Tuxen, 1646-1720', Rungsted Kyst 1986.

Henning Bernhoft: 'Kaptajnløjtnant Elias Tuxen, 1755-1807, og hans Efterkommere', Rungsted Kyst 1988, samt 'Bilag til Slægtstavle for Kaptajnløjtnant Elias Tuxen og hans Efterkommere', Rungsted Kyst maj 1993.


Biografier:

'Laurits Tuxen, En Malers Arbejde gennem tredsindstyve Aar fortalt af ham selv', Jespersen og Pios Forlag, 1928.

Lise Svanholm: 'Laurits Tuxen, Europas sidste fyrstemaler. En monografi', Gyldendal 1990.

Ole. A. Hedegaard: 'Generalløjtnant A.P. Tuxen, Militærhistoriker og æresdoktor', Hernov 1982.

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 12 maj 2002