Poul Kinafarer

En efterslægtstavle

Jeg har en gammel ambition om at kortlægge hele Poul Kinafarers efterslægt og har da også sammen med min kone Tove Storm Tuxen skrevet en lille slægtsbog om én af grenene. Men efterslægten er stor - meget stor. Så det tager sin tid. Men jeg har trods alt fået samlet så meget, at jeg har valgt at lægge lidt om de  ældste generationer ud i de nedenstående tavler. Hvis du eftersøger personer i slægten, men ikke ved hvilken gren, de tilhører, så kan du måske med fordel benytte min søgeside. Dog er det som nævnt kun de ældste generationer, som jeg har medtaget her, så hvis du søger efter yngre slægtsmedlemmer, må du kontakte mig direkte.

Den gren, som er bedst beskrevet, er efterslægten af Hans Poulsen Storm, eftersom vores slægtsbog handlede om denne.
Jeg har ligeledes en del materiale om efterslægten af parrets næstældste datter, Maren Jacobsen, gift med skipper Hans Christensen Winning. Desuden har jeg samlet noget materiale om efterslægten af Kathrine Marie Jacobsen, som blev gift med forpagter på Østrupgaard, Niels Tolderlund.

Derimod har jeg indtil videre kun sporadisk kendskab til efterslægterne efter:

Hvis nogen har kendskab til disse slægter (og naturligvis også til slægterne Storm, Winning og Tolderlund), vil jeg meget gerne kontaktes (se kontaktinformationer nederst til højre på denne side). Jeg bidrager selvfølgelig også gerne, hvis nogen savner information om de dele af Poul Kinafarers efterslægt, som jeg kender til.


1. Poul Jacobsen f. 3 Jan 1717, Svanninge, (søn af Jacob Poulsen og Maren Jensdatter) g. 24 Maj 1748, i Brahetrolleborg, Mette Marie Hansdatter Storm, f. 1727, Brahetrolleborg, (datter af Hans Rasmussen Storm og Ellen Hansdatter) d. 30 Aug 1814, Faaborg, begr. i Faaborg Kirke. Poul døde 18 Feb 1775, Faaborg, begr. 25 Feb 1775, i Faaborg Kirke. Købmand i Faaborg. Blev kaldt Poul 'Kinafarer', fordi han tre gange i årene 1735-44 sejlede med Ostindisk Kompagnis skibe til Kina. Et pakhus til hans købmandsgård i Faaborg eksisterer stadig. Beskrevet i mange kilder.

Anden Generation


2. Hans Poulsen Storm f. 19 Apr 1749, g. 4 Jan 1775, i Faaborg, Birthe Maria Hansdatter Helnis, f. 14 Dec 1748, Faaborg, (datter af Hans Helnis og Karen Sørensdatter) d. 28 Feb 1816, Assens. Hans døde 12 Jan 1799, Faaborg. Skipper og købmand i Faaborg. Enkelte af hans ejendele findes endnu i familien, herunder en tegnebog med indskriften 'Hans Powelsen Storm 1772', enkelte breve samt parrets kongebrev. Efterslægt.
Birthe: Fik af Hans Poulsen Storm en smuk fæstensring, som stadig er i familiens eje.
 

3. Maren Jacobsen f. 17 Jun 1750, Faaborg, g. (1) 17 Apr 1771, i Faaborg, Hans Christensen Winning, f. 1732, (søn af Christen Jørgensen Winning og Anne Cathrine Hansdatter (Hellesen)) d. 30 Sep 1787, g. (2) 22 Okt 1788, i Faaborg, Jørgen Nielsen Møller, f. ca. 1748. Maren døde 15 Apr 1836, Faaborg, begr. 22 Apr 1836, Faaborg.
Hans: Skipper og handelsmand i Faaborg. Efterslægt.
Jørgen: Skipper og gæstgiver i Faaborg.

4. Ellen Marie Jacobsen f. 3 Okt 1751. Døde formentlig som ung pige.

5. Jacobine Jacobsen f. 28 Aug 1753, d. 21 Jun 1773.

6. Kathrine Marie Jacobsen f. 27 Nov 1755, g. 21 Apr 1779, i Faaborg, Niels Tolderlund, f. 22 Dec 1754, (søn af Mads Nielsen Tolderlund og Maren Rasmusdatter) d. 19 Dec 1818. Efterslægt.
Niels: Forpagter og godsforvalter. Navnet Tolderlund stammer fra stednavnet Tollelund n. for Odense. Ordet betyder egl. fyrrelund.

7. Jacob Antonius Jacobsen f. 20 Mar 1757, d. 4 Jun 1785, Christiansand, Norge. Skipper fra Faaborg. Døde ved drukning. Var ved sin død trolovet med Jacobine Antonia Ploug.

8. Frederikke Jacobsen f. 21 Apr 1758, g. 23 Apr 1788, i Faaborg, Georg Carl Ulrich Michelsen. Frederikke døde 20 Feb 1828, Faaborg. Ingen børn.

9. Johanne Jacobsen f. 2 Aug 1759, g. 17 Jul 1792, i Faaborg, Preben Bøving, f. 24 Apr 1762, Faaborg, (søn af Frands Johan Gerhard Bøving og Magdalene Jensdatter Orten) d. 20 Nov 1811, Vigsnæs. Johanne døde 9 Jan 1830. Efterslægt.

10. Poul Jacobsen f. 13 Dec 1760. Død ung.

11. Mette Marie Jacobsen f. 28 Okt 1763. Død ung.

12. Niels Jacobsen f. 15 Jan 1766, d. 1777.

13. Mette Marie Jacobsen f. 11 Aug 1767, Faaborg, g. 15 Feb 1792, i Faaborg, Johan Georg Vilhelm Bøving, f. 30 Mar 1763, Faaborg, (søn af Frands Johan Gerhard Bøving og Magdalene Jensdatter Orten) d. 8 Dec 1828, Faaborg. Mette døde 30 Apr 1852, Faaborg. Efterslægt.
Johan: Apoteker i Faaborg.

14. Poul Jacobsen f. 28 Sep 1768, g. 20 Mar 1805, i Faaborg, Frederikke Eleonore von der Hude, f. 21 Jul 1781, (datter af Jens Zeban von der Hude og Annette Kirstine Christensdatter Glave) d. sommer 1874. Poul døde 6 Maj 1848, begr. 11 Maj 1848. Købmand i Faaborg. Overtog forretningen efter moderen. Efterslægt.