Boldich

En gammel slægt fra Haderslev

Min viden om denne slægt er ganske lille. Når jeg skriver lidt om den alligevel, skyldes det hovedsageligt, at der tilsyneladende er skrevet ganske lidt om den, og så kan jeg muligvis hjælpe andre med den smule, som jeg ved.

Den første i slægten, som nævnes, er Hieronymus Boldich (Jeronimus Boldigk). Han nævnes i 1544 (Danske Magasin, 4. række, bind 1, s. 36), da han af Christian 3. får vogn og fri færge til Haderslev. Hieronymus Boldich var indvandret sydfra, og han var hertug Hans d. ældres sekretær og borgmester i Haderslev fra o. 1561-64 til 1572 (vistnok til sin død). Hertug Hans skriver selv i 1545 om Boldich "der tro først har tjent kong Christian og derefter hertugen" (Hansborgske Registranter, bind 2, s. 225).

Hieronymus Boldich var gift med Margaretha (død 3 Feb 1582). Det vides også, at han var besvogret med Jacob Hansen Guldsmed[1]. Desuden vides det med sikkerhed, at den senere borgmester Christoffer Boldich var søn af Hieronymus. Det fremgår af en række diplomer i Den Arnamagnæanske Samling i København, som er nøje beskrevet af Lennart S. Madsen i dennes artikel 'Kålgårde og Ottinger syd for Haderslev', Haderslev-Samfundets Årsskrift 1985. Christoffer Boldich blev valgt til borgmester i Haderslev i foråret 1604 og blev på posten til ca. 1625-26. Han døde imellem 1625 og 1630. Han var gift 2 gange, 1) m. NN, som blev begravet 23 Dec 1593, og 2) med Cirstina, som levede i 1636. Han havde mindst 5 børn:
1. Jiss, som levede 1626.
2. Barbara, som i 1636 var ugift.
3. Cirstina, som var gift med sognepræst i Gl. Haderslev Jürgen Jacobsen.
4. Hans, som levede 1636.
5. Christopher, som levede 1636.
Oplysningerne ovenfor om Christoffer Boldich stammer fra Th.O. Achelis, 'Haderslev Bys Borgmestre', PHT 1932, s. 129-145.
I en tilføjelse til denne artikel nævner Achelis, at Christoffer Boldich tillige havde en datter Anna, som var gift med Gert Busch i Haderslev. Achelis referer i denne tilføjelse til en artikel af Olaus Schmidt i NST 1931, s. 8. Oplysningen om dette slægtsforhold skal også fremgå af Hornemanns Slektsamlinger i Trondheim., og samme slægtskab refereres af en række norske slægtsforskere.
Når jeg alligevel er lidt skeptisk, skyldes det for det første, at Carl Langholz i 'Anetavler for Berømte Danskere', 1989, anfører Anna Boldich som datter af Hieronymus Boldich og altså ikke af Christoffer. Hverken Langholz eller ovennævnte kilder kan dog henvise til samtidige originalkilder.For det andet har jeg lidt svært ved at få kronologien til at passe. Det er naturligvis en svaghed, at vi ikke ved med sikkerhed, hvornår personerne er født, men lad mig alligevel prøve at skyde mig ind på det. Langholz anfører, at Hieronymus er f. ca. 1520. Da han allerede nævnes i 1544 og har en svoger i 1549, er det vel rimeligt at antage, at han er født o. 1510-20 og har fået sine børn i årene imellem 1540 og 1560. Christoffer Boldich døde som sagt imellem 1625 og 1630, hans første hustru døde 1593, og Cirstina overlevede ham. Det er vel rimeligt herudfra at antage, at Christoffer er født i årene omkring 1550. Anna Boldichs og Gert Buschs søn Hans Gertsen Busch, som blev borgmester i Trondheim 1630-32 og igen 1635-49, blev født i Haderslev enten 1585 eller 1588. Man kan altså med rimelighed antage, at hun er født i årene omkring 1560. Omend denne kronologi har meget store usikkerheder, peger den mere på Hieronymus end på Christoffer som fader til Anna Boldich. Indtil slægtsforholdene er fastslået med sikkerhed, kan de, der tror på Christoffer som far til Anna, til gengæld glæde sig over at have fået en ekstra ane, idet det hidtil ikke har været særligt kendt, at Hieronymus er far til Christoffer, men dette er påvist med sikkerhed, som ovenfor nævnt.

Som nævnt var Anna Boldich gift med Gert Busch, som var købmand i Haderslev i 1570-erne. Han var beslægtet med (bror til?) en anden købmand sst. Marcus (Marx) Busch, og de var sandsynligvis sønner af Hans Busch, der nævnes som fattigforstander (eller hospitalsforstander) i 1554 ('De Hansborgske Domme', s. 301).

Anna Boldichs og Gert Buschs søn Hans Gertsen Busch blev som nævnt borgmester i Trondheim 1630-32 og igen 1635-49. Før dette var han skriver i Skogn i 1620, og han nævnes i 1626 som borger i Trondheim. Han  giftede sig i 1613 med Maren Svendsdatter, en datter af den tidligere borgmester i Trondheim Svend Andersen. Parret havde tre børn, som overlevede faderen: 1) Giert Hanssøn Busch, som skal have været jordbruger i Sømna, 2) Anne Busch, som var gift med sognepræst til Skogn Jørgen Pedersen Schjelderup, og 3) Dorothea Busch, som var gift med sognepræst til Herøy Hans Anderssen Helkand. Desuden fremgik det af Hans Gertsen Buschs gravsten, at han var begravet med børnene Anders, Hieronymus, Christopher, Hans, Gertrud og Maren (Svein Tore Dahl, 'Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660', s. 49).

Per Andersen har i 2000 udgivet bogen "Slægten Roos fra Sønderjylland", og et kapitel omhandler slægten Boldich med mange gode detaljer og kildehenvisninger. I 'Slægten Lund m.fl.', København 1943, samt i Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, København 1932, omtales en gren ved navn Boldich: Provst og hofpræst i Sønderborg Johan Boldich (1597-1674) blev gift ca. 1631 med Jacobine Heger (Herger?). De fik sønnen, provst i Helsingør Ernst Christian Boldich (1647-1706), som blev gift med Anna Sofie Stemann (f. 1657). De fik sønnen, sognepræst i Bevtoft Poul Christian Boldich (ca. 1682 - ca. 1726), gift 1707 med Magdalena Eichel. De fik datteren Christine Boldich (1717-1804), g.m. sognepræst i Vilstrup Claus Henrik Clausen. Jeg kender ikke til, om denne slægt Boldich er beslægtet med min.

Jeg håber, at andre kan bruge denne information, og det siger sig selv, at jeg vil blive glad, hvis andre kan supplere med yderligere information om slægten.

Noter:

[1] Af Per Andersens bog om slægten Roos fremgår det, at "En søster til Margrethe Hansdatter, Eline, var gift med Jacob Hansen Goldschmidt"
til notehenvisning 1