Jan TuxenSlægten Coldevin  >  De første slægtsled English, please!
Coldevin
De første slægtsled
Cort Coldevey g. Anne Jørgensdatter, (datter af rådmand, borgmester og lagmand i Tønsberg Jørgen Lauritsen).
Byfoged i Tønsberg. Nævnt 1627. Det fremgår af flere kilder, at han indvandrede til Norge, men oprindelsen er uklar. Der har været gættet på både Danmark, Nordtyskland og Holland, men der er ikke hidtil fremkommet kildemateriale, som har kunnet sandsynliggøre afstamningen.
I. Jørgen Cortsen Coldevey g. Johanne Isaksdatter Falck, (datter af Isak Lauritsen Falck og Dorthe Ingvorsdatter) d. 1675, Tønsberg. Jørgen døde 16 Jan 1658.
Rådmand i Tønsberg 1648; borgmester sst. 1651-56.
 
A. Carl Jørgensen Coldevey. Død ung.

B. Isach Jørgensen Coldevey g. Regisse (Rise) Iversdatter. Isach døde 1711. Skal iflg. Helgelands-Holsterne have være præst i København, men det er næppe troligt. I 1693 sælger han et par gårde i Stokke og benævnes da 'Isak Jørgenssøn Coldevin i Tunsberg'.
Regisse: Regisse optræder som Isach Coldeveys enke ved et par gårdsalg på Nøtterøy i 1722 og 1728. Jeg har deraf sluttet, at hun er mor til Isachs børn, men har ikke yderligere belæg for dette bortset fra, at en af sønnerne netop hed Iver.
 

1. Jørgen (Georg) Isachsen Coldevin f. 1687, Kjøbenhavn(?), g. Ellen Hornemann, f. 25 Jul 1696, (datter af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann) d. 30 Jan 1751. Jørgen døde 10 Jun 1754, Frosten.
Oberst. Korttegner.
Efterslægt (officersslægten Coldevin i Trøndelag).

2. Morten Isachsen Coldevin f. 1694, g. Stinchen Bech. Morten døde 1735.
Sjøkaptajn.
Efterslægt (slægten Coldevin på Dønnes).

3. Iver Isachsen Coldevin f. 169(?), d. 1743. Ugift.

4. Johanne Sibylla Coldevin g. kaptajn Norholm.

5. Just Isachsen Coldevin d. før 1739. Skipper i Tønsberg. Er sandsynligvis den Just Coldevin, som var gift med Ingeborg Elisabeth Resen [NSTXXXIII, s. 176]. Hun giftede sig anden gang med Jens Nielsen Syndbech i Tønsberg og havde i dette ægteskab sønnen Poul, døbt i 1739. Lidt i modstrid med dette skal Just i 1740 have solgt en part i gården Østre Elgestad på Nøtterøy til brugeren Jan Larssen [Nøtterøy I, 1971, s. 1162].
 

C. Jørgen Jørgensen Coldevey.

D. Dorothea Jørgensdatter Coldevey g. Frants Nilsen, ejer af gårdene Frestad og Elgestad (formentlig i Nøtterøy).

E. Elisabeth Jørgensdatter Coldevey.

F. Aase Jørgensdatter Coldevey g. Fredrik Søren Wolfholtz.
 

II. Oluf Coldevey g. Kirsten Olufsdatter Stranger, (datter af rådmand i Tønsberg Oluf Trulsen).
Stadskaptajn og negociant i Tønsberg, borgmester sst. 1650.
Oluf Coldeveys efterslægt.

III. Carl Cortsen Coldevey.

IV. Jochum Cortsen Coldevey f. 1590, g. Ingeborg, d. 29 Dec 1669, begr. Hedrums Kirke. Jochum døde senest 1669. Der er sandsynligvis tale om den Joachim Cortssøn Coldevin, som i NST 9, p. 130 omtales som handelsborger i Tønsberg.
 

A. Jan Jochumsen Coldevin f. ca. 1623, g. ca. 1661, Ragne Olsdatter Schierven, f. 1637-39, (datter af Oluf Schjerven og Karen Lauritsdatter) d. 1713. Jan døde 11 Dec 1669, Larvik.
Handelsborger i Larvik.
Jan Jochumsen Coldevins efterslægt.
V. Ole Cortsen Coldevey. Præst i Sande. Oplysningerne om Ole stammer fra Helgelands-Holsterne, som har flere (udokumenterede) præster i slægten. Måske er der tale om samme person som borgmester Oluf ovenfor?

VI. Anna Cortsdatter Coldevey. Ugift.

VII. Barbro Cortsdatter Coldevey.

VIII. Alhed Cortsdatter Coldevin f. ca. 1611, d. 1690, begr. 10 jul 1690, Vor Frue Kirke, Tønsberg. Læs om Alhed og hendes efterslægt i Torkel Fagerlis artikel "Trelasthandler Christen Simensen i Sandefjord - og litt om Coldevin, Giedde, Mørch, Lem", Gjallarhorn (home.c2i.net/pmbratteli/gjallarhorn) nr. 38, juni 2006, pp. 375-380.


Se også:

Slægten Coldevins historie

In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 15. august 2006