Jan Tuxen  >  Slægten Tuxen  >  slægtstavle for de ældste generationer English, please!
Slægten Tuxen
En kort slægtstavle
Herunder følger en kladde til en tavle for de første par generationer af slægten Tuxen. Tavlen er stort set baseret på følgende kilder, men ikke slavisk, som denne gennemgang viser.

Lorenz Tuxen d. 1612. Sognepræst til Store Solt, Flensborg Amt, 1585-1602. Johannes Reinhusen skriver i sine "Annales Flensburgenses": "1604, Mai 29. betengede H. Laurens tho Solt ein weinich tho primen". A.P. Tuxen finder ikke belæg for, at Lorenz Tuxen skulle have været søn af skibsskriver Peter Tuxen, som arbejdede for Daniel Rantzau, ejer af godset Salzau.
I. Laurentius Tuxen (Tüxen) g. Christina Dame, (datter af magister, provst Friedrich Dame og Margaretha Baumeister) d. 1635. Laurentius døde 1646. Sognepræst i Solt 1612-46. Slægtskabet med den ældre hr. Lorenz er næppe fastslået med sikkerhed, men er dog sandsynligt. Om hr. Laurentius skriver Jacob Fabricius den Yngre i sine optegnelser fra 1617-44 bl.a.: "Han er en god økonom og passer godt på, men han drikker lidt for rigeligt for sig selv, så man efter frokost sjældent finder ham ædru og uden en rus, men han gør det hos sig selv. Han vil engang efter frokost gå op på loftet og se efter sit korn, falder ned fra loftet og falder meget slemt".
Christina: Gift (2), Melchior Albinus eller Witte (død 28 Nov 1658), sognepræst i Satrup, 6 km. øst for Solt.
 
A. Friedrich Tuxen (Tüxen) f. 16.., d. 1653. Sognepræst i Solt 1646-53. Formentligt den Frid. Tychonis, "Saleno Holsat", som studerede i Königsberg i 1642.
II. Tucke Lorenzen Tuxen g. Marine, f. o. 1576, d. 1661, begr. Birkerød. Ejer af Søgaard i Angel.
Marine: Enke efter Nis Madsen.
 
A. Lorenz Tuxen f. 31 Aug 1618, Søgaard i Angel, g. (1) ca. 1655, Christine Joostens, d. 1678, begr. 15 Mar 1678, St. Petri Kirke, Kjøbenhavn, g. (2) 1680, Maren Mommsen. Lorenz døde 1682, Asminderød, begr. 22 Mar 1682, St. Petri Kirke, Kjøbenhavn. Indlagde sig som ridefoged på Hirschholm store fortjenester - men ingen fortjeneste - under svenskerkrigene 1658-60. Senere vicepræsident i Hofretten.
Christine: Hjemmehørte i Flensborg; først gift med en velhavende købmand, som døde i 1646; derefter gift med dronning Sophie Amalies kammertjener Claus Krôger, som døde under pesten 1654. Hun skal desuden have været amme for den senere Christian V, hvilket måske er årsagen til, at han som konge gav hende en årlig pension på 1000 Rd., samt hendes søn Christian årspenge på 500 Rd.
En kort beretning om Lorenz Tuxen
Lorenz Tuxens efterslægt

B. En datter g. Jes Wraa.
Jes: Ejer af Søgaard.
 

III. Peter Lorenzen Tuxen g. Dorthea Sørensdatter, d. 1683, Øster Egesborg. Peter døde 1649, Øster Egesborg. Sognepræst til Øster Egesborg, Baarse Herred.
Dorthea: Som enke efter Peder Hee boede hun i 3 år på en gård i Øster Egesborg tilhørende Prins Jørgen. Ingen børn i 2. ægteskab.
 
A. Søren Petersen Tuxen f. ca. 1635, g. Jul 1664, Kirstine Johansdatter, d. 28 Dec 1683. Søren døde 13 Mar 1678. Sognepræst til Asminderød-Grønholt 1661-78.
Kirstine: Steddatter af Ingvor Lassen, forvalter på Sæbygaard 1671.
Søren Petersen Tuxens efterslægt

B. Margrethe Pedersdatter Tuxen f. Mar 1646, Øster Egesborg, g. (1) 1664, Mads Madsen Schildorf, f. Aug 1629, Eskilstrup, (søn af hr. Mads Jensen (Matthias Joannis)) d. 12 Dec 1676, Ønslev, g. (2) 24 Okt 1677, i Ønslev, Knud Mogensen Hosum, f. 29 Dec 1639, d. 16 Jul 1714. Margrethe begr. 3 Jun 1720, Stubbekøbing. Henning Bernhoft har beskrevet efterslægten i "Efterkommere af Margrethe Tuxen, 1646-1720", Rungsted Kyst 1986.
Mads: Sognepræst til Ønslev, Falster Nørre Herred 1655-76. I 1. ægteskab med Anna Jørgensdatter Rupert var der 2 børn.
Knud: Sognepræst til Ønslev, Falster Nørre Herred 1676-1710. Efterfølger til Mads Schildorf, også i embedet.
Margrethe Pedersdatter Tuxens efterslægt


En kort beretning om de første slægtsled
Litteratur om slægten Tuxen
Hvem forsker i slægten Tuxen?
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 12 maj 2002