Slægten Tuxen

Tuxen er oprindeligt et patronymikon, men er allerede i brug som slægtsnavn i 1500-tallet. Langt de fleste, som er født Tuxen, er efterkommere af sognepræst til Store Solt i Slesvig Lorenz Tuxen ( - 1612). Disse sider handler om hans slægt.

Historien

Optegnelserne er sparsomme, når man kommer tilbage til starten af 1600-tallet, men de findes, og nogle af dem er ganske saftige.
Læs mere ..

Biografier

En række af slægtens medlemmer fortjener en nærmere omtale. Ud over ridefoged Lorenz Tuxen har jeg skrevet lidt om bl.a. kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen, som er stamfar til langt de fleste af den nulevende slægt ved navn Tuxen. Se i øvrigt oversigten over biografier til venstre.

Portrætter

Det er kun meget få af slægtens grene, som har været rige. Men de har været stolte, og de har ladet sig portrættere.
Se mere ..

Våben for den adelige slægt Tuxen

Slægten de Tuxen

Ridefoged Lorenz Tuxen indlagde sig stor hæder som "Nordsjællands gøngehøvding" under svenskekrigene, og en gren af hans efterkommere blev adlet.
Læs mere ..

Præsteslægten

En gren af slægten - den talrigeste i dag - fortsatte præstetraditionen i mange generationer og havde senere mange søofficerer, som var med til at præge landets historie.
Læs mere ..