Jan TuxenSlægten Coldevin  >  Andre, som forsker i slægten English, please!
Slægten Coldevin
Slægtsforskere med interesser i Coldevin
På denne side henvises til andre, som i større eller mindre udstrækning udforsker slægten Coldevin eller grene heraf. Hvis du har interesser i denne slægt, er du meget velkommen til at henvende dig. Jeg vil med glæde henvise til din e-mail adresse og din eventuelle hjemmeside.

Jean Pierre Soulère (hjemmeside http://home.c2i.net/jeanps/, e-mail jeanp.soul@c2i.net) interesserer sig for hele slægten Coldevin, specielt efterslægten efter Inger Christophersdatter Bomhoff Manall (ca. 1759 - 9 Feb 1830) og forvalter ved Bolviks Jernverk Giert Isaakson Hyll Jynge (ca. 1756 - 9 Dec 1813).

Berit M Gaarder (e-mail berit@knuts-dataservice.no) har dele af efterslægten efter Elisabet Olsdatter Coldevin (ca. 1654 - 1736) og skipper i Tønsberg Peder Wulf ( - 1711).

Nils Aksel Horvei  (e-mail nahorvei@online.no) har dele af efterslægten efter Ragna Jochumsdatter Coldevin ( - 9 Jun 1734) og købmand i Larvik Hans Hansen Angell (8 Dec 1687 - 23 Feb 1752) på denne adresse: home.online.no/~nahorvei/main_files/Slektsgranskning/Gedfamily/fam02270.htm.

Ole Andreas Lilloe-Olsen (e-mail ololsen@alfanett.no) kortlægger efterslægten efter købmand Lauritz Stub og Stinchen Cathrine Coldevin Eitran (1825 - ).Se http://www.namiko.no/Stubslekt.htm

Bjarne Kofoed (e-mail manager@kofoed.org) har bl.a. efterslægt efter Abel Margrethe Coldevin (1755-1807) og sorenskriver i Trondheim Claus Kofoed på sin hjemmeside: www.bornholm-stamtavle.dk/stamtavle/jochum/HTMLFiles/HTMLFiles_01/Abel_Margrethe_Isachsdatter_Coldevin_P8862.html


Lidt om slægten Coldevins historie
Summarisk og ufuldstændig slægtstavle for de første generationer af slægten Coldevin
Lidt om min egen tilknytning til slægten Coldevin
Kilder vedrørende Coldevin
In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 11 maj 2011