Jan TuxenSlægten Coldevin  >  De første slægtsled  >  oberst Georg Coldevin English, please!
Jørgen (Georg) Isachsen Coldevin (1687-1754)
Oberst og korttegner
Georg Coldevin er stamfar for den såkaldte officersslægt Coldevin i Trøndelag, som talte mange officerer, arkitekter og korttegnere. Coldevin stammede fra en embedsmandsslægt, som var indvandret til Tønsberg omkring år 1600. Slægtens oprindelse fortaber sig i det uvisse, men et godt bud er, at den oprindeligt stammede fra et af de nordtyske hertugdømmer.

Georg Coldevin var officer i hæren med slutrang af oberst. Han var korttegner og udførte blandt andet tre kort, som i dag befinder sig på Universitetsbiblioteket i Trondheim, herunder "Carte over Bergens, Trundhiems og Nordlands Districter" fra 1709. Han var som officer bl.a. med i slaget mod svenskerne i Gadebusch i 1712. Der skal stadig eksistere fragmenter af et maleri fra denne begivenhed malet af Georg Coldevin selv.

Georg Coldevins kort over Frosten Compagnie-District, 1739,
       original på Universitetsbiblioteket i TrondheimIgennem sit ægteskab med Ellen Hormenann, en datter af commerce-assessor Ebbe Carstensen, som ejede Reinskloster, fik Coldevin en del jordbesiddelser i Frosta i Nord-Trøndelag. Han slog sig ned på gården Øvre Hogstad, hvor han blandt andet udførte dette prægtige "Charte over det Fraastenske Compagnie-District" i 1739. I udstrækning dækker kortet området fra Stadsbygd i vest til Stjørdal i øst og fra Trondheim i syd til Ytterøy og Mosvik i nord. Se en bedre gengivelse af kortet på http://bildbas.ub.ntnu.no/kart/XN-Vc-275.html

Tre sønner af Georg Coldevin blev selv officerer, nemlig
1. Oberstløjtnant Isach Georg (Jørgen?) Coldevin (1722-83), bosat på Hogstad i Frosta.
2. Major Fredrik Christian Coldevin (1726-1802), bosat på Moksnes i Stjørdalen.
3. Oberstløjtnant Ebbe Carsten Henrik Coldevin (1736- ), bosat på Rustgården i Skogn.
Hertil kommer, at et stort antal af Georg Coldevins børnebørn også blev officerer og militære, herunder den velkendte major Georg Frederik v. Coldevin (1760-1830), som i 1808-09 voldte svenskerne alvorlige kvaler ved sine heldige indfald i Sverige. Læs mere om denne officersslægt.

Det er blevet hævdet, at godsejer på Dønnes, oberstløjtnant Isach Jørgen Coldevin (1724-93) skulle stamme fra denne slægt. Det er også næsten rigtigt, men ikke helt. Godsejer Isach Jørgen Coldevin var søn af skibskaptajn Morten Isachsen Coldevin (1694-1735), bosat på gården Elnan i Beitstad. Skibskaptajn Morten Coldevin var lillebror til oberst Georg Coldevin.


Se også:

Lidt om slægten Coldevins oprindelse
Summarisk og ufuldstændig slægtstavle for de første generationer af slægten Coldevin
Officersslægten Coldevin i Trøndelag
Slægten Coldevin på Dønnes
Lidt om min egen tilknytning til slægten Coldevin
Kilder vedrørende Coldevin
Andre som forsker i slægten Coldevin
In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 5 jun 2002