Jan TuxenSlægten Coldevin  >  De første slægtsled  >  Officersslægten Coldevin English, please!
Coldevin
Officersslægten i Trøndelag
Denne slægt er grundlagt af oberst og korttegner Georg Coldevin på Frosta. Slægtens oprindelse er en skipper- handels- og embedsmandsslægt i Tønsberg.
Den nedenstående slægtstavle er på ingen måde komplet. Den beskriver de slægtsforbindelser, som jeg for tiden kender til. Jeg vil være meget glad for, om du vil hjælpe mig med rettelser og tilføjelser.
(Efterslægtstavle pr. 19 jun 2002)

Jørgen (Georg) Isachsen Coldevin f. 20 feb 1687 (søn af Isach Jørgensen Coldevey og Regisse (Rise) Iversdatter), g. 16 feb 1720, Ellen Hornemann, f. 25 Jul 1696, (datter af Ebbe Carstensen og Anna Henriksdatter Hornemann) d. 30 Jan 1751. Jørgen døde 10 Jun 1754, Frosten. Oberst og korttegner. Bosat på Over Hochstad i Frosten. Kaldet Georg.

I. Anne Regitze Coldevin f. Nov 1720, Rissen, g. 31 Maj 1752, Herman Hansen Bay, f. 21 Jan 1718, Eidskog, Hedemark, (søn af Hans Jensøn Bay og Sophie (Hals?)) d. 20 Dec 1788, Lyng, Verdal, Nord-Trøndelag. Anne døde 18 Jun 1768. 4 børn iflg. O. Ovenstad, Militærbiografier.
Herman: Major. Ejede gården Nordre Lyngen i Værdalen.

A. Ellen Sophia Coldevin Bay f. 26 Jul 1753, g. 4 Feb 1776, i Verdal, Carl Heinrich Schultz, f. 18 Aug 1730, d. 16 Feb 1807. Ellen døde 1 Aug 1814. 6 børn iflg. O. Ovenstad, Militærbiografier.
Carl: Oberstløjtnant; tillagt obersts karakter ved afskedigelsen 16 Aug 1799.

B. Petrine (Mine) Christina Cecilia Bay f. 13 okt 1754, Værdalen, g. 4 feb 1776, Mogens Lehne, f. 10 mar 1737, døbt 16 mar 1737, Stjørdal, (søn af Daffin Mogensen Lehne og Gjertrud Christine Parelius) d. 7 jun 1819. Petrine døde 31 jan 1839, Trondhjem. Bevilling til at sidde i uskiftet bo ved kgl. resolution af 2 jul 1819.
Mogens: Oberst; kommandant på Munkholmen.

1. Daffin Andreas Lehne f. 22 aug 1776. Premierløjtnant; afsked 1812.

2. Herman Henrik Lehne f. 1777, d. 1777.

3. Herman Henrik Bay Lehne f. 23 aug 1781, d. 11 feb 1838, Trondhjem, begr. Vor Frue Kirke, Trondhjem. Kaptajn i artilleribrigaden; afskediget med pension 13 apr 1823.

4. Jørgen Isak Coldevin Lehne f. 5 sep 1783, d. 3 dec 1866, Kjøbenhavn. Major.

5. Anna Bolette Regitze Bay Lehne f. 1788, g. 1811, Pascal Paoli Essendrup. Anna døde 10 apr 1848, Trondhjem.

6. Cathrine Vilhelmine Lehne f. 3 jan 1793.

C. Jørgen Nicolaus (Lucas) Winther Bay f. 9 Dec 1758, Ytterøy, g. 14 Mar 1786, Ellen Justine Wiide Coldevin, f. 10 Maj 1758, (datter af Isak Georg Coldevin og Marthe Marie Wiide) d. 5 Mar 1820, Skånæs i Skogn. Jørgen døde 11 Jan 1818, Skånæs i Skogn. Kaptajn; chef for Strinna Kompagni 7 Mar 1800; afskediget med pension 1808. Ejer af gården Skånæs i Skogn.

1. Herman Henrich Bay f. 1 Apr 1787, Skånæs i Skogn, g. 28 Feb 1819, Anne Sophie Hals, f. 27 Feb 1795, Vinger, (datter af major Ulrich Frederik Hals og Hedevig Jensdatter Bay) d. 16 Mar 1856, Bjerke i Nannestad. Herman døde 18 Mar 1839, Væske ved Levanger. Premierløjtnant.

II. Isak Georg Coldevin f. 4 Mar 1722, g. 1 maj 1754, i Trondhjem, Marthe Marie Wiide, f. 4 Sep 1733, døbt 10 sep 1733, Vor Frue Kirke, Trondhjem, (datter af Just Wiide og Abel Margrethe Jonasdatter Angell) d. 22 Apr 1799. Isak døde 9 Feb 1783, Hogstad, Frosten. Oberstløjtnant. Kaldes Isach Iørgen Coldevin og benævnes Oberst af sønnen Georg i dennes autobiografi. Boede på Hogstad i Frosten til sin død.

A. Abel Margrethe Coldevin f. 22 Maj 1755, (antagelig i Frosta), døbt (ej indført i ministerialbogen, Frosta), g. 21 Okt 1783, i Vor Frue Kirke, Trondhjem, Claus Jørgensen Koefoed Bruun, f. 27 Apr 1742, Kristiania, døbt 1 Maj 1742, (søn af Jørgen Fredriksen Bruun og Edle Kirstine Clausdatter Koefoed) d. 25 Mar 1827, på Abelsborg, Ilen ved Trondhjem. Abel døde 27 Jul 1807, på Abelsborg, Ilen ved Trondhjem. Wilhelm Lassen opfører (i sin afskrift af slægtsregisteret på Dønnes) Abel Margrethe to steder i tavlen, dels som datter af Isak Georg Coldevin og Marthe Marie Wiide, dels som datter af oberstløjtnant Isach Jørgen Coldevin på Dønnes og Marie Anna Tønder, begge steder med identiske data. De to oberstløjtnanter af samme navn forveksles ofte, men Abel er næppe fra Dønnes, idet hun i givet fald skulle være født mindre end fem måneder efter krigsråd Hans Coldevin. Hun er da også opkaldt efter mormoren Abel M. Angell.
Claus: Cand.jur. 1766; sorenskriver i Guldalen 1775-89, i Strinden og Selbu 1789-1804; kancelliråd. Antog moderens slægtsnavn til sig og sin familie.

1. Susanne Irgens Koefoed f. 1 Nov 1785, Strinde, døbt 13 Nov 1785, Horg Kirke, d. 20 Mar 1845, Thomas Angells hus, Trondhjem. Ugift.

2. Martha Maria Koefoed f. 11 Jan 1787, Strinde, g. 19 okt 1814, i (hjemmeviet på Abelsborg), Ole Schjølberg, f. 16 jul 1779, Trondhjem, (søn af Erik Olsen Schjølberg og Anne Jonsdatter) d. 4 aug 1841, Trondhjem. Martha døde 1 Okt 1855, Thomas Angells hus, Trondhjem. Tre døtre, som iflg. 'Familien Bruun' alle skal have været ugifte.
Ole: Stiftsrevisor i Trondhjem.

B. Jørgen Coldevin f. 1757, d. 1757.

C. Ellen Justine Wiide Coldevin f. 10 Maj 1758, g. 14 Mar 1786, Jørgen Nicolaus (Lucas) Winther Bay, f. 9 Dec 1758, Ytterøy, (søn af Herman Hansen Bay og Anne Regitze Coldevin) d. 11 Jan 1818, Skånæs i Skogn. Ellen døde 5 Mar 1820, Skånæs i Skogn.
Jørgen: Kaptajn; chef for Strinna Kompagni 7 Mar 1800; afskediget med pension 1808. Ejer af gården Skånæs i Skogn.

1. (se børn ovenfor)

D. Just Wiide Coldevin f. 2 Aug 1759, Frosten, g. 8 Aug 1793, Caroline Anne Margrethe Musæus, f. 11 Apr 1776, Meelhuus, (datter af sognepræst Johannes Musæus og Alette Kirstine Mosling) d. ej før 1865. Just døde 2 Maj 1829, Orkedalen. Sognepræst til Fosnæs fra 1791; provst over Rumedalens Prosvti fra 1796; sognepræst til Orkedalen 1799-1825; konstitueret provst over Dalerens Provsti 1800. Ingen egne børn. Parret adopterede Carolines broderdatter Mette Sophie Musæus, gift med Henning Junghans Kaurin, sognepræst til Børsen [se Erlandsen, s. a.109].

E. Georg Fredrik v. Coldevin f. 27 Sep 1760, Frosten, g. 14 Jun 1785, Elen Helene Rosenvinge, f. 21 Feb 1761, (datter af Eiler Schøller Rosenvinge og Karen Margrethe Coldevin) d. 5 Jul 1836. Georg døde 17 Aug 1830, Hegge Gaard i Stod. Oberstløjtnant. R.af D. Autobiografi i Personalhistorisk Tidsskrift 1882, pp. 388-90. 1 søn og 2 døtre.
Elen: Hun blev iflg. Erlandsen moder til 10 børn, hvoraf 3 levede. Lassen skriver, at 5 børn levede. Ved FT1801 benævnt Elena.

1. Martha Maria Coldevin f. 10 apr 1786.

2. Isak Georg Coldevin f. 18 jun 1787, d. 1809. Løjtnant.

3. Ejler Rosenvinge Coldevin f. 2 okt 1788, d. 13 okt 1788.

4. Karen Margrethe Coldevin f. 25 nov 1789, d. 4 dec 1789.

5. en datter f. 25 nov 1790, d. 25 nov 1790.

6. Karen Lovise Coldevin f. 9 maj 1792.

7. Trina Fridericha Coldevin f. 1795.

8. Eilert Coldevin f. ca. 1801, Stod, g. Fredrike Olsdatter, f. ca. 1804, Stod. Gårdbruger og selvejer på Hegge Gård i Stod. Slægtsforbindelsen til Georg Fredrik v. Coldevin er min antagelse, men understøttes af, at Wilhelm Lassen i afskriften af Coldevins Dønnes-register nævner en Eiler Rosenvinge Coldevin, f. 1801, som søn af Georg Fredrik Coldevin.

F. Henrik Angell Coldevin f. 3 jul 1763, g. 1 Jun 1787, Anne Margrethe Rosenvinge, f. 2 Jul 1762, (datter af Eiler Schøller Rosenvinge og Karen Margrethe Coldevin) d. ca. 1844, Loksten i Frosten. Henrik døde 1 nov 1832, Frosten. 'Gaardmand og Primer-lieutenant' på gården Loksteen på Frosten ved FT1801. Død som Cavallerimajor. 9 børn iflg. Erlandsen.

1. en dødfødt søn f. 3 jun 1788.

2. Karen Margrethe Coldevin f. 24 jul 1789, g. 24 aug 1815, Paul Marcus Schnabel, f. 24 jun 1789, Herøy, (søn af res. kapellan Anton Erasmus Schnabel og Ingeborg Dorothea Walseth). Karen døde 19 apr 1871, Trondhjem.
Paul: Afskediget Capitain ved FT1865, Trondhjem.

a. Dorthea Petrene Schnabel f. ca. 1819, Frosten. Ugift og bosat hos forældrene i Trondhjem i 1865.

3. Marthe Marie Coldevin f. 1791, d. 31 aug 1791.

4. Marthe Georgine Coldevin f. 23 dec 1792, Frosten. Ugift. Kaldet Giørgine ved FT1865.

5. Catharina Fridricha-Christianna Coldevin f. 1796, g. 1823, Fredrik Brandt, f. 1759. Catharina døde 4 mar 1853.

Fredrik: Løjtnant og tugthusinspektør i Trondhjem.

6. Lovise Henricha-Meinche Coldevin f. ca. 1797.

7. Isak Jørgen Coldevin f. 1800. Første ordfører i Frosten; et billede af ham skal efter sigende hænge i Frosta ordførergalleri.

8. Eiler Rosenvinge Coldevin f. 1803.

G. Ebbe Carsten Rosenvinge Coldevin f. 1767, d. 1777.

III. Fredrik Christian Coldevin f. 12 maj 1726, g. 25 feb 1767, Catharina Rasmusdatter Finne, f. 16 Dec 1744, (datter af Rasmus Finne og Margrethe Brun) d. 1 Feb 1827, Trondhjem. Fredrik døde 22 maj 1802, Trondhjem, begr. 28 maj 1802, Trondhjem Domkirke. Major. Bosat på Moxnes i Stjørdalen. Boede i 1801 med hustruen hos svigersønnen Bendix Støren i Trondhjem; da var han blevet afskediget med 174 rd. pension. Der eksisterer stadig kort fra hans hånd. Kaldet Christian. Gården Moxnes eksisterer endnu; den er beliggende nær Værnes Kirke og lufthavnen.

A. Elen Margrethe Coldevin f. 21 Apr 1768, Størdalen, g. 27 Maj 1793, Bendix Støren, f. 13 Feb 1760, Bjørnør, (søn af provst Johan Støren og Maren Sabina Wessel). Elen døde 29 Jan 1830, Trondhjem.

Bendix: Præst til hospitalet i Trondhjem fra 1795; sognepræst til Vor Frue Kirke sst. 1815-40. Medlem af direktionen for det kgl. norske Videnskabers Selskab 1814-15. Hans hus blev 2. juledag 1813 udsat for en stor brand, og det fremgår af Adresseavisen no. 10 og 12 året efter, at hans indbo "for det meste er bleven ruineret".

1. Catharine Sabina Støren f. 27 Maj 1795, g. 10 Jul 1839, Henrik Lysholm Angell, f. 7 jul 1784, d. 25 dec 1871, Thomas Angells hus, Trondhjem.
Henrik: Skattefoged i Christiansand.

2. Frederik Johan Christian Støren f. Maj 1794, d. Maj 1794.

3. Frederike Johanne Christiane Støren f. 31(?) Feb 1798, g. Jun 1820, Anton Jenssen, f. 27 Dec 1794. 7 børn.
Anton: Proprietær i Mosvigen.

IV. Karen Margrethe Coldevin f. 6 Dec 1729, g. 11 Jul 1753, Eiler Schøller Rosenvinge, f. 12 Jun 1703, Skotnes, Buksnes, (søn af Jakob Paulsen Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller) d. 2 Apr 1776. Karen døde 9 Feb 1815, Logstein, Frosten.
Eiler: Sognepræst til Frosten. 11 børn i første ægteskab med Elen Junghans. Han blev i 1746 og i 1762 anklaget for at misbruge sit embede til at tilrane sig ulovlige indtægter; nogle måneder før sin død blev han af højesteret fradømt sit embede.

A. Jørgen Rosenvinge f. 11 Jan 1754, d. 6 Nov 1759.

B. Melchior Rosenvinge f. 16 Mar 1755, g. (1) 8 Sep 1795, Anna Seier Brun, f. 13 Aug 1763, g. (2) Anna Schjoldager, f. 1755, d. 3 Dec 1835. Melchior døde 25 Maj 1825. Major og batallonskommandør i 1. Trondhjemske Infanteri-Regiment. Afskediget som oberstløjtnant. Ingen børn.

C. Frederik Rosenvinge f. 14 Sep 1756, d. 9 Aug 1790, Slagelse. Premierløjtnant ved det Sjællandske Rytterregiment. Ugift.

D. Eiler Rosenvinge f. 20 Jan 1758, g. 22 Feb 1792, Antoinette Sophie Buschmann. Eiler døde 23 Jun 1818. Major og købmand på Frederikshald.

E. Johannes Gunnerus Rosenvinge f. 20 Jan 1759, g. Ulrike Frederike Albjerg, d. 1829. Johannes døde 18 Jan 1833. Løjtnant. Overvrager i Trondhjem. 5 børn.

F. Elen Helene Rosenvinge f. 21 Feb 1761, g. 14 Jun 1785, Georg Fredrik v. Coldevin, f. 27 Sep 1760, Frosten, (søn af Isak Georg Coldevin og Marthe Marie Wiide) d. 17 Aug 1830, Hegge Gaard i Stod. Elen døde 5 Jul 1836. Hun blev iflg. Erlandsen moder til 10 børn, hvoraf 3 levede. Lassen skriver, at 5 børn levede. Ved FT1801 benævnt Elena.
Georg: Oberstløjtnant. R.af D. Autobiografi i Personalhistorisk Tidsskrift 1882, pp. 388-90. 1 søn og 2 døtre.

1. (se børn ovenfor)

G. Anne Margrethe Rosenvinge f. 2 Jul 1762, g. 1 Jun 1787, Henrik Angell Coldevin, f. 3 jul 1763, (søn af Isak Georg Coldevin og Marthe Marie Wiide) d. 1 nov 1832, Frosten. Anne døde ca. 1844, Loksten i Frosten.
Henrik: 'Gaardmand og Primer-lieutenant' på gården Loksteen på Frosten ved FT1801. Død som Cavallerimajor. 9 børn iflg. Erlandsen.

1. (se børn ovenfor)

H. Jørgen Rosenvinge f. 1764, g. 1803, Mette Margretha Finne, (datter af Regimentskvartermester Johannes Finne og Abel Rebekka Bredal Finne) d. 15 Feb 1838. Jørgen døde 19 Jan 1842. Kaptajn 'paa Vartpenge'. 2 sønner og 1 datter. Er han identisk med den Jørgen Coldevin Rosenvinge (#12688), som er i Frederikshald skifteprotokol 18 Dec 1827?

1. Eiler Schøller Rosenvinge f. 22 Jun 1813, Trondhjem, g. 1838, Thale Abel Christine Motzfeldt, f. 27 Maj 1814, (datter af sognepræst Hans Bull Motzfeldt og Hedevig Susanne Amalia Rosbach) d. 17 Mar 1847. Eiler døde 28 Jul 1849, Tempe. Uddannelse til landmand på Sem og i Skotland; ejer af gårdene Tvereggen, Tempe og Pineberg.

a. Hedvig Susanne Amalie Rosenvinge f. 24 Jun 1840, Tvereggen gård, Strinda, g. 1860, i Rødøy, Ketil Johnsen Melstedt Motzfeldt, f. 14 Aug 1814, Bergen, (søn af kaptajn Peter Motzfeldt og Ernesta Birgitte Steinersen) d. 17 Nov 1889. Hedvig døde 1903. En søn, som døde få dage gammel.

Ketil: Søofficer; dampskibskaptajn; generalpostdirektør 1858-60; norsk statsråd i Stockholm 1860-61; stortingsmedlem i flere perioder fra 1854.

b. Sophie Margrethe Rosenvinge f. 12 Jul 1842, Tvereggen gård, Strinda, d. 9 Sep 1872, Gausdal.

c. Jørgen Coldevin Rosenvinge g. Andrea Wilhelmine Franzen, f. 1846, Valle, d. 1900, Christiania. Jørgen døde 1883, USA.

Andrea: Vendte efter mandens død tilbage til Norge og var bestyrerinde ved Ullevål sykehus.

d. Hans Bull Motzfeldt Rosenvinge f. 1846. Døde 1 år gammel.

I. Caspar Schøller Rosenvinge f. 1765, d. 1776.

J. Isach Rosenvinge f. 16 Mar 1767, g. Sara Rebekka Fornæs, f. 26 Apr 1768. Isach døde 17 Jan 1840, Egge Gaard i Stod. Ritmester. 2 sønner og 2 døtre.

K. Martha Margretha Rosenvinge g. 16 aug 1796, Jacob Hersleb Krog, f. 10 Jan 1741, på Hegstad, døbt 22 jan 1741, (søn af Peder Offesen Krog og Sophia Hersleb) d. 24 Jul 1799. Martha døde 30 Jun 1797, på barsel med en dødfødt søn.
Jacob: Sognepræst til Værdalen.

L. Ebbe Carsten Rosenvinge f. 6 Mar 1770, g. 1804, Else Margretha Monrad, f. 1779, (datter af Hans Didrik Monrad og Bolette Sommer) d. 1816. Ebbe døde 1847. Løjtnant.
Else: Silhuetteret i 1803 af Franz Schmitz sammen med moren og mormoren (Norsk Folkemuseum, museumsnr. NF.01195-089).

M. Peter Rosenvinge f. 1772, d. Jun 1773.

V. Ebbe Carsten Henrik Coldevin f. 15 Maj 1736, g. 30 Aug 1776, i Skogn, Maren Catharina Testmann, f. Dec 1755, Skogn, døbt 12 dec 1756, Skogn, (datter af provst Johan Christopher Testmann og Jochumine Reinersdatter Ulffers) d. 7 Okt 1821, Rustgaard i Skogn. Ebbe døde ikke før 1801. Oberstløjtnant. Ejer af og bosat på Rustgaarden i Skogn.

A. Johan Christopher Coldevin f. 20 sep 1777, Skogn, døbt 5 okt 1777, og Anna Magdalene Fredriksdatter. Fenrik i 1801.
Anna: Tjente på Rustgården hos Johan Christopher Coldevins forældre.

1. Carl Fredrik f. 7 nov 1796.

B. Elen Jochumine Margrethe Coldevin f. 1 dec 1778, Skogn, døbt 25 dec 1778, d. mar 1779.

C. Elen Coldevin f. 4 feb 1780.

D. Jørgen Coldevin f. 25 mar 1781. Underofficer ved dragonerne i 1801.

E. Jochumine Margrethe Coldevin f. 11 aug 1782, Skogn, døbt 23 aug 1782.

F. Margrethe Coldevin f. 27 aug 1784, Skogn, døbt 14 sep 1784. Er sandsynligvis den frøken Margrethe Coldevin, som døde 3 apr 1861, 77½ år gl. på gården Strand i Stod, hvor hun havde opholdt sig i 43 år [Lassens samlinger].

G. Maren Regitze Coldevin f. 16 nov 1785, Skogn, g. Mahle. Levede som 80-årig enke af sin formue i Molde i 1865.

H. Ebbe Carsten Rejnert Coldevin f. 21 apr 1787, Skogn, døbt 6 maj 1787, d. 21 jul 1787.

I. Fredrik Carl Fredrik Coldevin f. 5 jul 1788, Skogn, døbt 3 aug 1788. Wilhelm Lassen skriver, at det dobbelte fornavn Fredrik skyldes, at drengen blev opkaldt efter både kronprinsen og prins Carl af Hessen og dennes søn Fredrik, som var faddere, dog ved stedfortræderne kaptajn v. Hertman, lieut. Andreas Caspar v. Schultz og Lieut. Arnold v. Warten v. Sylow. 13 år ved FT1801, Skogn. Er sandsynligvis den major Carl Fr. Coldevin, som døde 18 Okt 1859, 71 år gl. [Richter].

J. Anne Sibylle Johanne Coldevin f. 13 dec 1789, Skogn, døbt 11 jan 1790.

K. Georg Fredrik Coldevin f. 22 aug 1791, Skogn, døbt 13 okt 1791.

L. Elisabeth Cathrine Coldevin f. 10 maj 1794, Skogn.

M. Ebbe Carsten Rejnert Coldevin f. 13 maj 1796, Skogn. Er sandsynligvis den løjtnant Ebbe Carsten Coldevin, som døde 26 Aug 1821 [Richter].


Se også:

Georg Coldevin (1687-1754)
Isach Jørgensen Coldevey ( - 1711)
Slægten Coldevins historie
Coldevin, de første slægtsled
Slægten Coldevin på Dønnes
In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 19 jun 2002