Jan Tuxen Slægten Coldevin  >  slægtskilder English, please!
Slægten Coldevin
Litteratur og andre kilder
Axel Coldevin, 'Næringsliv og priser i Nordland 1700-1880', Det Hanseatiske Museums Skrifter Nr. 11, Bergen 1938.
Axel Coldevin, 'Norske Storgårder', 1950.
Axel Coldevin, 'Jordegods og Storgårder i Nord-Norge', Trondheim 1943 (ny og revideret udgave, Lokalhistorisk Forlag, Espa 1989).
Axel Coldevin, 'Dønnesgodset og den siste Godseieren på Dønnes', Engers Bogtrykkeri, Otta.
Axel Coldevin, 'Dønna Bygdehistorie', Dønna Kommune, 1980.
Are Mikkelsen, 'Byrådet i Tønsberg 1536-1660', hovedopgave i historie ved Universitetet i Oslo 1996.
Hans Fridthjof Holst, 'Slegtregister over en Holsteslekt (Helgelands-Holsterne)', Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania 1915.
Oscar Albert Johnsen, 'Tønsbergs Historie', Bind II, Tidsrummet 1536-1814, Gyldendal norsk Forlag, Oslo 1934.
PHT, 4. række bd. 4, p. 161.
P.C.B. Bondesen, 'Slægten Bugge i Danmark og Norge', C. Schønnemanns Bogtrykkeri, Nyborg 1909.
Cathrine Dietrichson m.fl., 'Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929', u.å.
Alf Otto, 'Familien Otto i Norge', Christiania, Steenske Bogtrykkeri, 1917.
Mogens Bugge, 'Schjerven i Lardal, slektshistoriske Opplysninger', 1942.
Petro Hiorth, 'Stamtavle over slekten Hiorth med en del inngiftede slekter', Dreyer Aksjeselskap, Stavanger, 1969.
C.M. Munthe, 'Vore fælles Ahner', 1941.
Henning Sollied, 'Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre', NST IX 1944, s. 111-131.
Coldevinske slegtregister fra Dønnes. Dette findes i flere udgaver, dels i godsejer Hans Coldevins afskrift (mikrofilm på Universitetsbiblioteket i Trondheim), dels i Wilhelm Lassens afskrift (Lassens samlinger på Riksarkivet i Oslo).

På Universitetsbiblioteket i Trondheim findes det Coldevinske godsarkiv fra Dønnes. En registratur på 117 sider er skrevet i 1980 af Monica Aase. Registraturen indledes med en artikel om Dønnesgodset af Axel Coldevin. Denne registratur er i PDF format lagt på nettet. Før du henter den, bør du lige vide, at den fylder 6,5 MB. Nu ved du det, og her er adressen: www.ub.ntnu.no/spessaml/privark/p034/donnesgodset_034.pdf.

Herudover har jeg fået mange og værdifulde oplysninger om slægten fra andre slægtsforskere. Specielt har Kai Werner Østreng og Henry L. Weckhorst været yderst hjælpsomme med oplysninger om de ældste slægtsled. Andre slægtsforskere, som interesserer sig for grene af slægten, er (eller vil blive) nævnt i slægtstavlerne samt på denne side.

In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 24 aug 2002