Slægten Coldevin

Efterlysninger

 

Det er min ambition at kortlægge alle sammenhænge i den norske slægt Coldevin. Det er vel næppe muligt, men jeg forsøger efter ringe evne, idet jeg dog som hovedregel respekterer andre slægtsforskeres områder. Til dato har jeg noteret o. 800 efterkommere af byfoged i Tønsberg Cort Coldevey, dog naturligvis langt fra alle ved navn Coldevin.
Af og til dukker der grene og personer op, som jeg ikke sikkert kan placere, og herunder er nævnt nogle af dem. Mange af de nævnte stammer fra enkeltstående optegnelser gjort af Wilhelm Lassen. Jeg vil være meget taknemmelig for at få enhver oplysning om disse personer, deres forældre samt eventuelle ægtefæller og børn, ligesom jeg naturligvis selv står til rådighed med de informationer, som jeg måtte have.


 1. Dorthe Coldevey døde i Tønsberg 1699 og blev begravet 16 jun 1699, 50 7/12 år gl. Hun kan vel være datter af en af borgmestrene sst. Oluf eller Jørgen, men i givet fald hvem af dem? Der er næppe tale om Dorothea Olsdtr. Coldevin, idet hun var gift med foged på Ringerike Christen Christensen på Frøshaug, og iflg. Hole Kirkebog døde der netop en Dorothea Olsdtr. Coldevin i Hole 16 sep 1729.
 2. Anne Maria Coldevin, f. o. 1660, død o. 1714, var gift med Joachim Lantz (ca. 1666-1730), kaptajn og chef for Hallingdal og Hadelandske kompagni af 3. Akerhusiske nasjonale infanteriregiment. Parret ejede og boede på gården Ebbestad i Strømm (Svelvik). Ved hendes skifte 14. november 1714 havde parret syv fælles børn: 1. Chatarine Lantz (1680-1719) g.m. apoteker i Tønsberg Nicolaj Lintz, 2. Christian Lantz, gift og kornet i Strømm, 3. Ingeborg Maria Lantz f. ca. 1695, 4. Anne Lantz f. ca. 1697, 5. Johan (Jan) Lantz f. ca. 1699, 6. Friderich Lantz f. ca. 1703 og 7. Margrethe Sophie Lantz f. ca. 1705. Tak til Terje Fjeldheim for oplysninger om denne familie.
 3. Dorthe Christine Andersd. Coldevin var 28 jun 1724 i Christiania fadder til Hans Jørgen Nachschous og Cathr. Maria v. Cappelens søn Johan. Man fristes til at tro, at Dorthe Coldevin har været datter af advokat Anders Christensen (1673-1747) og Tabitha Thomasdatter (ca. 1668-1718), idet én af deres sønner var Jørgen Andreas Nachschoug (ca. 1701-1779), mens en anden var Christian Andresen Coldevin (1709-1793).
 4. Kirsten Cathr. Coldevin blev 24 feb 1724 gift i Tønsberg med Nils Jensen Hald.
 5. En Jomfru Dorthea Coldevin blev begravet i Hole på Ringerike 9 jun 1748, 50 år gl. måske ovennævnte Dorthe Christine Andersd. Coldevin?
 6. Jomfru Anna Jahnsdatter Coldeviin blev begravet 17 aug 1774 i Vestre Moland, Aust-Agder, 38 år, 2 uger og 3 dage gl. Jeg kender p.t. ikke andre Jan Coldevin fra den relevante periode end købmand i Larvik Jan Jochumsen Coldevin, og hun nævnes ikke i hans skifte i 1735.
 7. Isach Coldevin (f. ca. 1728-30, d. 11 jan 1816 i Borre v. Horten) var skipper i Frebergsvig. I 1801 betegnes han som husmand uden jord i Borre. Han var gift med Anne Andersdtr. (f. ca. 1727), som levede 1801.
 8. Karen Maria Coldevej/Coldevin, f. ca. 1749, begr. i Porsgrund 29 jun 1809, g.m. Nils Larsen i Herre. I 1763 boede parret i Langesund i Bamble, hvor de 28 jul 1763 fik døbt sønnen Elias Coldevej.
 9. Kirsten Coldevin [Kreidal], enke efter Peter Ridder, døde ved Hønefos 14 feb 1816, 60 år gl. De blev gift i Gran 2 apr 1778, og de fik 4 børn, hvoraf datteren Anne Petronelle Dorothea Ridder overlevede moderen. Se en mere detaljeret efterlysning.
 10. Anne Maria Lie, født Coldevin døde (eller blev begravet) i Sandefjord 16 maj 1793, 34 1/3 år gammel.
 11. Jakob Coldevin i Christiania indsatte i 5 Dalerindsamlingen sst. for jomfru Randine(?) Marie Henriette Cock, f. 13 apr 1840.
 12. Hans Coldevin, gårdbruger i Næsne, fik 6 jun 1882 Landbrugs-Medaillen.
 13. 'En i Levangertrakten "velbekjendt Tulling, ved navn Coldevin, Logdalen til Sparboen" døde 1872 Løverdag 5/10 paa Skogns Sygehuus. Han havde i de sidste 30 á 40 Aar flakket om fra By til Bygd. (Morgenbl. 17/10 72)' [Wilhelm Lassens samlinger]. Måske er der tale om fattiglemmet Frederik Coldevind (f. 1814 i Stod), som i FT1865 nævnes i Stod.
 14. O.A. Coldevin blev i september 1896 fattig- og kommunelæge i Lunner, annekssogn til Jevnaker.
 15. Olava Coldevin i Hønefoss blev i november 1892 forlovet med tandlæge sst. Anton Petersen.