Hugo Larsen

"Projekt Hugo Larsen"

Heinrich Dohm: Hugo Larsen, 1901

Heinrich Dohm: Hugo Larsen, 1901

Projekt Hugo Larsen er et kombineret forsknings- og formidlingsprojekt. Forskningsdelen drejer sig om at indsamle og systematisere den viden, som direkte eller indirekte findes om hans person og kunst. Formidlingsdelen handler om at præsentere hans kunst og virke i relevante sammenhænge, herunder udstillinger, bøger og artikler. Formålet er i al sin enkelhed at give ham den plads i kunsthistorien, som han fortjente, men aldrig selv formåede at skabe sig.

Det irriterer mig grænseløst, når folk, som står mig nær, ikke får den ære, som de har fortjent. Det generer mig såmænd også, når nogen høster ufortjent ære. Men tilfældet Hugo Larsen hører absolut til den første kategori. Her på siden kan du læse om baggrunden for projektet, de foreløbige resultater, igangværende aktiviteter og lidt om mine planer for og tanker om det videre forløb.

Faktisk startede mit projekt nok for godt et halvt århundrede siden, da Hugo Larsen døde. Dengang arvede min far (Hugo Larsens nevø) en del af hans arbejder, og da jeg kun var tre år gammel på det tidspunkt, er jeg altså flasket op med Hugo Larsens arbejder på væggene. Min indignation over Hugo Larsens manglende berømmelse er dog af lidt nyere dato.

I efteråret 2001 skrev jeg det første udkast til en biografi over Hugo Larsen. Da anledningen var en henvendelse fra en tysk ejer af et af Hugo Larsens portrætter, skrev jeg biografien både på dansk og engelsk. Det sidste også fordi den mest spændende del af Hugo Larsens karriere var hans ophold i Dansk Vestindien. Samtidig begyndte jeg at samle og vise fotografier af Hugo Larsens værker i, hvad jeg kalder et virtuelt galleri. Læs eventuelt mere om etablering af det virtuelle galleri i en artikel, som jeg i foråret 2002 skrev til Dansk Vestindisk Selskabs tidsskrift.

Eftersøgning, fotografering og publicering af Hugo Larsens værker på det virtuelle galleri er hovedopgaven, og den er såmænd stor nok. Opsporing af Hugo Larsens malerier er lidt af et detektivarbejde, og jeg har god brug for de erfaringer, som jeg har gjort mig i min slægtsforskning.

Min metode med hensyn til publicering er måske lidt utraditionel. Når jeg mener, at andre vil kunne have glæde af det materiale, som jeg har samlet, så publicerer jeg det på hjemmesiden. Her benytter jeg mig af internettets dynamiske natur, idet jeg løbende tilføjer materiale og forbedrer kvaliteten i det eksisterende. Jeg håber, at andre har glæde af, at jeg ikke gemmer materialet i skuffen, men metoden har også et mere egoistisk formål, nemlig at etablere kontakt med andre elskere af Hugo Larsens værker. Disse kontakter er værdifulde for mig, dels for at forøge min viden om Hugo Larsen, dels for at gøre ham mere kendt i andre sammenhænge.

Da der ikke andetsteds findes nogen registrering af Hugo Larsens arbejder, føler jeg en forpligtelse til at registrere de oplysninger, som jeg og andre finder om Hugo Larsens arbejder og karriere. Mange af disse oplysninger kan jeg naturligvis ikke fremlægge offentligt, ligesom galleriet måske en dag vil blive for omfattende til at blive vist på en hjemmeside. Men det er mit håb, at oplysningerne på et tidspunkt vil kunne bruges i forbindelse med artikler, en særudstilling eller måske en bog. Fremstilling af en CD-ROM til ejerkredsen af Hugo Larsens billeder med bedre gengivelser af hans billeder, ejeroplysninger, proveniens etc. er også en del af planerne.

Faktisk er jeg allerede blevet opfordret til at skrive en bog om Hugo Larsen, og det er naturligvis smigrende. Men af flere grunde er jeg noget tilbageholdende. Der er allerede skrevet en bog om ham, nemlig Xenius Rostocks lille hyldestbog fra 1950. Når jeg kalder den en hyldestbog, skyldes det, at den i høj grad bærer præg af at være bestilt arbejde - måske fra Hugo Larsens venner. Den er tillige skrevet af en journalist med begrænset kunstforstand. Da jeg på den ene side har en tæt tilknytning til Hugo Larsen og på den anden side ikke er specielt tynget af viden om kunst, er jeg bange for at falde i samme grøft som Xenius Rostock, hvilket ville være synd for Hugo Larsen. Det er muligt, at jeg en dag vil skifte standpunkt, men for tiden omfatter mine ambitioner ikke en bog, omend jeg gerne yder mit bidrag til andres bøger, som eksempelvis min artikel i den nye bog "Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-07".

Dermed er vi fremme ved en pointe i denne artikel. Det vil nemlig glæde mig meget, hvis andre vil bygge på resultaterne af det arbejde, som jeg er i gang med. Mit formål er som nævnt at fremme kendskabet til Hugo Larsen, så mine arkiver står åbne for den eller dem, der vil trække på samme hammel, hvadenten der er tale om en bog, en udstilling, et forskningsprojekt eller andet.

Blandt de hidtidige og igangværende projekter, som jeg har bidraget til, kan nævnes:

To historiestuderende har lavet en undervisningshjemmeside om livet og kulturen i Dansk Vestindien, illustreret med mange af Hugo Larsens malerier og tegninger. Se www.surtsoedt.dk.

Viborg Stiftsmuseum (www.viborgstiftsmuseum.dk) har i 1. kvartal 2005 vist udstillingen "Landskaber omkring Viborg", hvor tre af Hugo Larsens malerier fra Alheden blev udstillet. Læs mere om disse billeder i artiklen "Straffefangerne på Alheden".

I foråret 2006 viste Øregaard Museum i Hellerup nord for København en smuk særudstilling af ca. 70 af Hugo Larsens værker fra Dansk Vestindien. Læs mere om udstillingen, som blev videreført i sommeren 2006 på Handels- og Søfartsmuseet.

Foreningen St. Croix Friends of Denmark har i 2008 udgivet en dokumentarfilm om dagliglivet i Dansk Vestindien set gennem Hugo Larsens kunst.

Udstillingsbygningen Overgaden viste i efteråret 2008 udstillingen "Overdragelse", hvor 15-20 af Hugo Larsens malerier, pasteller og tegninger fra Dansk Vestindien blev vist.

Denne artikel er i høj grad blevet en opremsning af mine egne aktiviteter, hvilket også var hensigten. Men projektet ville aldrig have fået nogen gennemslagskraft uden den uvurderlige, uundværlige og entusiastiske indsats, som en lang række mennesker har ydet og stadig gør. Gang på gang er jeg blevet glædeligt overrasket over den positive indstilling og entusiasme, som jeg møder overalt. Det gælder de talløse ejere, som har lukket mig ind i deres hjem for at fotografere hans værker, og som har udlånt deres billeder til udstillinger. Det gælder de museer, som har arrangeret udstillinger med hans værker, det gælder den professionelle konservator, som har stillet sin ekspertise og arbejdskraft til rådighed ved mange tiltrængte restaureringer, det gælder professionelle oversættere, som uden vederlag har oversat tekster om Hugo Larsen, det gælder arkiver, biblioteker og andre forskere, som har stillet deres vanskeligt tilgængelige materiale til rådighed, og det gælder mange, mange flere. Hvis jeg skulle nævne alle ved navn, ville denne artikel blive dobbelt så lang. Så: Ingen nævnt, ingen glemt. Min varme tak til alle.


Se også:

Oversigt over artikler om Hugo Larsen
Biografi af Hugo Larsen
Hugo Larsens CV
Hugo Larsens virtuelle galleri
En artikel om etablering af galleriet