Hugo Larsen

En dokumentarfilm om Hugo Larsens vestindiske kunst

 
DVD Cover for dokumentarfilmen

Hugo Larsens malerier og tegninger af livet i Dansk Vestindien i starten af 1900-tallet er unikke, ikke blot i kunstnerisk forstand, men også i kulturhistorisk sammenhæng. Han var den eneste kunstner af betydning, som med indføling og respekt beskrev den lokale befolkning og dens dagligdag i sin kunst. Derfor har vi i hans billeder en enestående dokumentation, ikke blot af dansk kolonihistorie, men også af de nuværende U.S Virgin Islands kulturarv.

Man kan undre sig over, hvorfor Hugo Larsens kunst ikke er mere værdsat i det tidligere Dansk Vestindien. Og forklaringen er nok den simple, at mange har ønsket at glemme en periode, som kun få har grund til at være stolte af eller glade for.

Men den danske kolonitid er en del af historien og arven. Det gælder også den sidste - og måske triste - ventetid før overdragelsen til USA.

Derfor har St. Croix Friends of Denmark med Nina York som initiativtager og primus motor fået fremstillet filmen "Danish Artist Hugo Larsen's Cultural Portrait of Our Islands 1904-1907".

Filmen beskriver dagliglivet i datidens Dansk Vestindien med udgangspunkt i Hugo Larsens billeder og den fortælling, som de udgør. Filmen er krydret med interviews af den danske historiker Per Nielsen, de lokale historikere William Cissel, George Tyson og Myron Jackson, forfatteren Edgar Lake, kunstneren Leo Carty og kunstsamleren Eleanor Gibney.

Ud over at blive vist på lokalt TV vil filmen blive brugt af universitetet og gymnasierne i U.S. Virgin Islands i deres undervisning i kunst og historie, ligesom der planlægges en lærervejledning til undervisningsinstitutionerne.

Filmen er produceret af Erik Miles, Studio Five (www.studio5films.com), en kendt lokal filmproducent med danske rødder. Erik Miles har en bred baggrund inden for filmens verden, men har specialiseret sig i dokumentarfilm. Tekstforfatter og fortæller på filmen er forfatteren og digteren Edgar Lake, også et kendt navn på Øerne.

Hugo Larsen: Danseglæde, St. Croix 1906

Hugo Larsen: Danseglæde, St. Croix 1906

Som nævnt er det Nina York, der har undfanget ideen og er den bærende kraft i projektet. Nina York er dansk, men har i over tredive år boet på St. Croix, hvor hun er en meget aktiv spiller i det lokale kulturliv. Hun redigerede gennem mange år St. Croix This Week og har skrevet og udgivet egne bøger samt oversat andres værker om livet og historien på øerne. I Danmark er Nina York måske mest kendt som Julemærkedamen, idet hun stiftede Virgin Islands Children's Seal Fund, som fra 1987 til 1999 udgav julemærker med motiver fra øernes natur og kultur. Fondens midler gik til undervisnings- og træningsprojekter for børn og unge, og i fondens levetid blev der indsamlet og uddelt over 100.000 $ til disse formål. Senest var Nina York hovedkraften bag oversættelse af bogen om Hugo Larsen til engelsk og markedsføring af bogen på øerne. Hvis du vil vide mere om Nina York og hendes indsats, kan du f.eks. læse hendes indlæg på U.S. Virgin Islands Humanities Councils konference i 2005 med titlen "Virgin Islanders: Who are We?": www.vihumanities.org/WTPMARCHinsertflyerfinal%20-%20htm.htm#Nina%20York.

Et projekt som dette bliver naturligvis ikke til virkelighed uden omfattende støtte, både moralsk, praktisk og især økonomisk. Det er derfor en særlig glæde, at U.S. Virgin Islands Humanities Council (www.vihumanities.org) i juli 2006 har tildelt projektet 10.000 USD i støtte, det største beløb som rådet kan udbetale til et enkelt projekt, endda med et løfte om at matche andre bidrag op til et maksimum på 20.000 USD. I 2007 har U.S. Virgin Islands Department of Education fulgt op med en bevilling på 30.000 USD. I tillæg har "Grosserer Holger Petersens Legat til fremme af Skandinaviske Interesser" i januar 2007 bevilget et beløb til projektet.

Filmen kan fra juni 2008 købes for 20 USD hos:

St. Croix Friends of Denmark
P.O. Box 682
Christiansted, St. Croix, VI 00821
U.S.A.
Husk at mærke betalingen "Hugo Larsen Video".

I Danmark kan filmen købes for 120 kr. hos Dansk Vestindisk Selskab: www.dwis.dk. Se bogsiden.


Se også:

St. Croix Source om præsentationen af filmen 31. maj 2008: stcroixsource.com/content/community/calendar/2008/05/27/uvi-will-present-documentary-artist-hugo-larsen-0.

Se selve filmen på nettet: www.vimeo.com/5241568.

Nina Yorks artikel i St. Croix This Week, august 2009: www.stcroixthisweek.com/featured-articles/st-croix-artistically-rediscovered-one-hundred-years-ago.html.

Virgin Islands Daily News skrev 18. september 2006 en artikel om filmprojektet: www.virginislandsdailynews.com/index.pl/article_home?id=17596928.

Oversigt over artikler om Hugo Larsen

Biografi af Hugo Larsen

Hugo Larsen udstilling på Kronborg

Det virtuelle galleri:
    Hugo Larsen i Vestindien
    Hugo Larsens vestindiske tegninger
    Portrætter af Hugo Larsen
    Hugo Larsens muser
    Familie- og selvportrætter
    billeder fra Hesselagergaard
    Lundeborg-galleriet
    skitser til "Straffefangerne på Alheden"
    Andre arbejder af Hugo Larsen
    Skitser og tegninger af Hugo Larsen

Efterlysninger af Hugo Larsens arbejder

Hugo Larsen under hammeren