Hugo Larsen

Et virtuelt galleri

 
Det vestindiske galleri

Det vestindiske galleri

Vestindiske tegninger

Vestindiske tegninger

Portrætgalleriet

Portrætgalleriet

Hugo Larsens muser

Hugo Larsens muser

Andre værker

Andre værker

Skitser og tegninger

Skitser og tegninger

Efterlysning

Hvis du ejer - eller kender - et eller flere af Hugo Larsens arbejder, vil jeg være taknemmelig for at blive informeret. Du kan sende mig en e-mail (se adressen nederst til højre på denne side) eller skrive til mig:
Jan Tuxen
Kongshøj Allé 23
DK-5300 Kerteminde.
Se eventuelt mine specifikke efterlysninger og min vejledning i at affotografere malerier.

Hugo Larsen: Et hjørne af en rumbod. Klik for at se en større reproduktion.

Foto: Finn Brasen

Hugo Larsen var en glimrende kunstmaler, som fortjener et langt bedre eftermæle, end han fik. Han blev nærmest glemt af sin samtid, og først i de seneste år har hans værker ved enkelte lejligheder været i offentlighedens søgelys. Men hans arbejder findes stadig, og de vidner om en kunstner med kvaliteter, som ikke står tilbage for de bedste og mest berømte af hans samtidige kollegers.

Men det er de færreste forundt at se Hugo Larsens billeder. Bortset fra Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør købte museerne nemlig ikke hans værker. De eksisterer dog stadig - i private hjem og på herregårdene.

Den åbenlyse mangel på offentlig adgang til Hugo Larsens arbejder er baggrunden for, at jeg har etableret dette virtuelle galleri på internettet. Galleriet består af godt 250 forskellige værker og udvides løbende.

For tiden er galleriet inddelt i følgende hovedområder:

Landskaber, genrebilleder og unavngivne portrætter fra Dansk Vestindien. Perioden fra 1904 til 1907 på De Vestindiske Øer er Hugo Larsens mest produktive år, og det var i denne periode, at hans talent udfoldede sig mest lysende. Se også Hugo Larsens vestindiske tegninger.

Portrætter. Hugo Larsen var en eftertragtet portrætmaler i hele sin karriere. I denne afdeling findes også navngivne portrætter fremstillet i Dansk Vestindien. Se også afdelingen med Hugo Larsens muser.

Andre arbejder. Landskaber, genrebilleder, dyrebilleder o.a.

Skitser og tegninger. Nogle af Hugo Larsens efterladte skitser viser detaljer i senere malerier, andre viser, hvordan han kunne finde på at skifte teknik, før han færdiggjorde et billede. Desuden var han en fremragende tegner.

Men der er også plads til mere specielle temaudstillinger. De første er billeder fra Hesselagergaard, Lundeborg-galleriet, skitser til "Straffefangerne på Alheden", familie- og selvportrætter, og der vil komme flere til.

De summariske beskrivelser af hvert enkelt billede i galleriet kan være lidt vanskelige at tyde. Her er en kort vejledning:

Jeg skylder kunstmaleren Hans Berg en tak for hans hjælp under den første fase af galleriets tilblivelse. En særlig tak til afdøde redaktør Ole Bidstrup for hans stadige opmuntringer og hjælp med opsporing af flere af Hugo Larsens arbejder. Tak også til de ejere og elskere af Hugo Larsens arbejder, som bl.a. har hjulpet mig med afbildninger, og som har stillet disse til rådighed for galleriet.

 

Se også:

Biografi af Hugo Larsen

Galleri:
    Hugo Larsen i Vestindien
    Hugo Larsens vestindiske tegninger
    Portrætter af Hugo Larsen
    Hugo Larsens muser
    billeder fra Hesselagergaard
    Lundeborg-galleriet
    skitser til "Straffefangerne på Alheden"
    Andre arbejder af Hugo Larsen
    Skitser og tegninger af Hugo Larsen
    En artikel om galleriets tilblivelse

Efterlysninger af Hugo Larsens arbejder

Oversigt over Hugo Larsens udstillinger

Hugo Larsens værker under hammeren

Vejledning i affotografering af malerier o.l.