Hugo Larsen

C.V.: Uddannelse, udstillinger, legater, rejser o.a.

Opremsning af kunstneres C.V. er normalt noget, som Weilbachs Kunstnerleksikon tager sig af. Det gælder også for Hugo Larsens vedkommende, men indtil fjerde udgave i 1995 var dækningen af Hugo Larsen noget sporadisk. Også i seneste udgave af Weilbach er der dog enkelte fejl og udeladelser, som delvis skyldes Hugo Larsens egne mangelfulde oplysninger til Weilbach i 1946. Jeg foretrækker derfor at vedligeholde min egen liste, som til gengæld savner nogle af Weilbachs detaljer på områder, som jeg endnu kender for lidt til. At jeg vedligeholder min egen liste skal på ingen måde ses som en kritik af Weilbach, som netop bør æres for i seneste udgave at have optaget Hugo Larsen i rimeligt omfang og med en udmærket karakteristik.

Uddannelse

Svendebrev fra malermester Adrian 1894 (broncemedalje); Brdr. Vermehrens male- og tegneskole, dimitteret af Sofus Vermehren i 1894; Kunstakademiet i København februar 1894 til maj 1899, dimitteret af professor Frants Henningsen.

Rejser

Alheden 1900; Paris juni 1903, Vestjyllands hedeegne samme sommer; Dansk Vestindien 1904-07, herunder besøg på Cuba (1904), i Mexico, i USA og på St. Martin; England 1914 med besøg i Irland; Italien 1921; herudover rejser i Holland, Luxembourg og Schweiz.

Legater og udmærkelser

Kunstakademiets rejsestipendium 1900-02; Hielmstierne-Rosencrone 1900-01; Otto Bache 1941; Det Ørnborgske Legat 1944.

Tillidshverv

Foreningen for National Kunst, suppleant 1945-49, bestyrelsesmedlem 1949-50.

Udstillinger

Charlottenborgs Forårsudstilling 1899-1904, 1907-15; Rolunds Decemberudstilling 1902; Kunstnernes Efterårsudstilling 1903, 1907; Landsudstillingen i Århus 1909; München 1914; Kunstnerforeningen af 18. Novembers udstillinger 1921-24, 1932, 1934-37, 1941-42, 1945, 1949; Danske Lægeportrætter, København 1922; Foreningen for National Kunsts udstillinger på Charlottenborg 1944-49 (incl. begge udstillinger i 1947); Danske i Vestindien, Nikolaj, København 1992; Landskaber omkring Viborg, Viborg Stiftsmuseum, 2005; Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-07, Øregaard Museum samt Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 2006; Overdragelse i Overgaden, Christianshavn, 2008; Caribbean: Crossroads of the World, El Museo del Barrio, New York 2012; herudover separatudstillinger på St. Croix 1906 (eller 1907) og i Den Frie 1913.

Værker

Se Hugo Larsens virtuelle galleri.

Illustrationer

Tidsskriftet Vagten (red. Ludvig Mylius-Erichsen), 1899-1900. Mylius-Erichsen: en Markedsgæst, Skive Folkeblad, 21. december 1900. Indflytningsfesten i Studentersamfundets Hjem, den nye Bygning ved Frue Plads, 1901. Illustreret Tidende 1908, nr. 1-4. Kay Larsen: Dansk Vestindien 1660-1917, 1928. René Puaux: Le Danemark, 1935. Sophie Helweg-Larsen; Sollyse Minder - fra Tropeøerne, der var danske, 1940. Olaf Linck: Det tabte Land - Minder fra Dansk Vestindien, 1947. Bodil og Heino Døygaard: Dansk Vestindien - fra slavekoloni til moderne turistparadis, 1995. Ann Nørregaard: Dollar fo' Dollar, Kulkvinderne på St. Thomas 1870-1917, Syddansk Universitetsforlag 2019.

Biografi

Se den generelle biografi og de mere detaljerede beretninger om hans unge år, om årene i Dansk Vestindien, om de dystre portrætters periode og om herregårdstiden.


Læs, hvad Weilbach skrev om Hugo Larsen i 3. udgave i 1947: home19.inet.tele.dk/rosekamp/L.htm#Larsen__Hugo

Læs, hvad Weilbach skrev om Hugo Larsen i 4. udgave i 1995: www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=5399&wsektion=alle