Clara Louise Simplicia Gamél (1843-1926)

En anetavle

Billede af Clara Buchter f. Gamél

Hugo Larsen: Clara Buchter f. Gamél, 1914

 

Clara Gamél var min oldemor på min farmors side. Hun var gift med hovedkasserer i Kjøbenhavns Handelsbank Jean Buchter. Parret havde 11 børn:

1. Axel Buchter. Død som spæd.
2. Axel Carl Julius Buchter (1870- ), g. Ellen Jensine.
3. Hugo Victor Buchter (1871- ), g. Anna Margrete.
4. Elise Vilhelmine Buchter (1872- ).
5. Olaf Harald Buchter (1874- ), g. Henriette Vilhelmine.
6. Charles Louis Buchter (1875- ), g. (1) Eline Barbara Marie Jensen, (2) Jutta Franciska Petra Eugenia Frerslev Olsen.
7. Mary Viktoria Buchter (1878-1961), g. Niels Carl Christian August von Eyben.
8. Carl Johan Buchter (1880- ).
9. Clara Emmy Marie Buchter (1881- ).
10. Julie Margrethe Buchter (1883-1965), g. Axel Vilhelm Larsen.
11. Mary Charlotte Buchter (1885- ), g. Charles Marius Lauritzen.

Starten på nedenstående anetavle har jeg i sin tid fået fra min halvfætter Jan Buchter. En del af dette oprindelige materiale er beskrevet i Stamtavle over Slægten Stockfleth, August von Eyben, Kjøbenhavn 1929.

I de sidste to-tre år har jeg selv forsket aktivt i denne anetavle og har fundet mange grene i Vendsyssel og specielt i Norge, hvor det også er lykkedes at finde anesammenfald mellem min far og mor. Jeg har i vid udstrækning benyttet mig af de indskannede kirkebøger på ArkivalierOnline (www.arkivalieronline.dk) og Digitalarkivet (www.digitalarkivet.no), ligesom jeg har draget stor nytte af Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700, C. Klitgaard 1945, Middelalder-Familier i Flensborg og Nordfrisland, Knud Gether 1986-87, og Skanke ätten, Roger de Robelin 1995, samt talrige andre kilder.


Anetavle:

(Senest opdateret 13 mar 2011)

1. Clara Louise Simplicia Gamél, f. 6 Okt 1843 i Kjøbenhavn, d. 29 Okt 1926 i Ruds Vedby, begravet 5 nov 1926 på Solbjerg Kirkegaard, fra Frederiksberg Kirke. Gift 6 Maj 1868 i Kastelskirken, Jean Charles Marius Buchter, f. 26 Dec 1837 i Kjøbenhavn, d. 9 Feb 1893 på Frederiksberg, begravet 17 feb 1893 på Frederiksberg Assistens Kirkegaard, fra Frederiksberg Kirke. Hovedkasserer i Kjøbenhavns Handelsbank.

Forældre

2. Jean Henri Oluf Gamél, f. 22 Apr 1812 i Kjøbenhavn, d. 13 Jul 1868 i Kjøbenhavn, begravet 18 Jul 1868 i Catholsk Ass. Kirkegaard. Vært i Det forenede borgerlige Selskab; kok hos den russiske minister. (1) Gift 21 Mar 1837 i Kjøbenhavn, Andrine Cassine Stockfleth, f. 1 Sep 1815 i Kjøbenhavn, d. 17 Maj 1850 i Kjøbenhavn, begravet 23 Maj 1850 i Gamél Familiegravsted, Monumentlinien 69. (2) Han blev gift med Louise Augusta Bencke, f. 23 dec 1827 i Kjøbenhavn, d. 24 okt 1908 på St. Hans Hospital.

3. Andrine Cassine Stockfleth, f. 1 Sep 1815 i Kjøbenhavn, d. 17 Maj 1850 i Kjøbenhavn, begravet 23 Maj 1850 i Gamél Familiegravsted, Monumentlinien 69.

Bedsteforældre

4. Augustin Cyrille Gamél, f. 18 Nov 1771 i Provence, d. 19 Maj 1829 i Kjøbenhavn. Opdraget hos en morbror i Saint Raphael ved Fréjus. Forlod i 1792 Frankrig ved forlydender om, at den kongelige hær samledes ved Koblenz. Han var senere samme år i Italien og var i efteråret ved Rhinhæren, som han forlod ved dens opløsning. Han rejste derefter over Amsterdam og Hamburg til København i den hensigt at rejse til Rusland. Tog 1800 borgerskab som frisør; 1804 som handelsmand "med fremmede Frugter, saavel tørre som syltede, Olie, vellugtende Sager og Liqueurer". Erhvervede 1805 forretningsejendommen i Østergade. Gift 9 Feb 1812 i huset (Holmens kirkebog, Kjøbenhavn), Ane Marie Westenschou.

5. Ane Marie Westenschou, f. 21 Jul 1774 i Kjøbenhavn, d. 16 Jan 1848 i Kjøbenhavn.

6. Frederik Wilhelm Stockfleth, f. 28 Jul 1793 i Nykjøbing F, d. 17 Jan 1855 i Kjøbenhavn. Premierløjtnant i Norge; 1825 afskediget med kaptajns karakter. Optrådte derefter som forfatter på forskellige områder. Gift 21 Mar 1814? i Kjøbenhavn, Sara Birgitte Nielsen.

7. Sara Birgitte Nielsen, f. 18 jun 1793 i Kjøbenhavn, d. 10 Okt 1849 i Kjøbenhavn.

Oldeforældre

8. Pierre Gamel. Landbruger i Provence. (2) Han blev gift med Marie Anne Pascalis.

9. Marie Anne Pascalis.

10. Hans Westenschou (Olsen), f. ca. 1745, d. ikke før 1787. Rebslager ved Holmen i Kjøbenhavn. Identisk med Hans Pedersen, døbt i Vestenskov Kirke 14 maj 1745? Han blev gift med Johanne Dorthea Jørgensdatter.

11. Johanne Dorthea Jørgensdatter, f. ca. 1741, d. ikke før 1787.

12. Echardt Christian Stockfleth, døbt 29 Jul 1747 i Aschim, Akershus Stift, d. 23 Mar 1822 i Kjøbenhavn. Korporal i 2. Akerhusiske Infanteriregiment; landmåler under Rentekammeret 1768-72; kontrollør og toldbetjent ved toldstedet Samsø fra 1774; landinspektør fra 1779; stiftslandinspektør på Lolland-Falster 1790-1819. 25 børn. (1) Han blev gift med Christiane Dorothea Graumann, f. 1747, d. 31 okt 1787 i Kjøbenhavn. (2) Gift efter 4 Mar 1789, Cathrine Sophie Margrethe Weinschenck, f. 1768 på Jægerspris, døbt 9 dec 1768 i Draaby Kirke, d. 19 Jan 1801, begravet 23 jan 1801 i Nykøbing F. (3) Han blev gift med Frederikke Kløcker, f. på Skulderupholm, døbt 30 maj 1774 i Saaby Kirke, d. 28 okt 1817, begravet 4 nov 1817 i Nykøbing F.

13. Cathrine Sophie Margrethe Weinschenck, f. 1768 på Jægerspris, døbt 9 dec 1768 i Draaby Kirke, d. 19 Jan 1801, begravet 23 jan 1801 i Nykøbing F.

14. Jens Nielsen. Han blev gift med Anne Cathrine Dyssel.

15. Anne Cathrine Dyssel.

Tipoldeforældre

18. Jean Augustin Pascalis. Fra (eller bosat i) Montferrat i Italien.

24. Eggert Stockfleth, f. 1723, d. 15 nov 1755 i Kongsvinger. Sekondløjtnant i Smaalenske Infanteriregiment 1743; sekondløjtnant i Rømelings gevorbne Infanteriregiment 1745; premierløjtnant i samme 1751. Gift 13 dec 1751 i Askim Kirke, Anna Dorothea Gabriel.

25. Anna Dorothea Gabriel, f. 10 Maj 1728, døbt 29 maj 1728 i Tønsberg, Vor Frue Kirke, d. 12 Maj 1775.

26. Frederik Wilhelm Weinschenck, f. 1737 i Lyngby. Skovrider på Jægerspris; livtjener hos Kong Frederik VI. (1) Gift 1765, Birgitte Elling, f. før 1744, begravet 3 apr 1770 i Draaby Kirke. (2) Han blev gift med Alette Ovidia Wemenhøy, f. ca. 1747, begravet 22 jul 1777 i Draaby.

27. Birgitte Elling, f. før 1744, begravet 3 apr 1770 i Draaby Kirke.

Tip-tip-oldeforældre

48. Christian Stockfleth, f. 1691, døbt 7 Nov 1691 på Bragernæs, d. før 1735. Kaptajn i 2. Akershusiske Infanteriregiment; kompagnichef ved Krogstadske Kompagni; afsked 19 jun 1732. Han blev gift med NN Mercker.

49. NN Mercker. Fornavnet skal være Sophia, født ca. 1695 i Buskerud, gift ca. 1716 i Drammen. Hun skal være datter af Frederik Mercher, som var kammertjener og senere bogholder hos statholder Ulrik Frederik Gyldenløve. Han blev 1684 landkommissarius i Norge, 1696 overkrigskommissær, 1700 justitsråd, 1708-11 generalauditør, død 1716. Indtil videre har jeg ikke solidt kildebelæg for noget af dette. (1) Hun blev gift med Christian Stockfleth, f. 1691, døbt 7 Nov 1691 på Bragernæs, d. før 1735. (2) Gift 1735, Andreas Mühlheim, f. ca. 1697, d. 1774 i Tønsberg.

50. Gabriel Christiansen, f. 18 aug 1694 i Fredrikshald, d. 19 nov 1738 på havet ved Flekkerøy Festning, begravet 24 nov 1738 i Kristiansand Kirke. Officer i marinen under Tordenskjold i Store Nordiske Krig; overlods søndenfjelds. Efter krigsafslutningen indsendte han til Admiralitetet et detaljeret forslag til organisering af det norske lodsvæsen. Forslaget blev i alt væsentligt antaget, og Christiansen fik i opdrag at bringe det i værks. Samtidig blev han udnævnt til kaptajn og overlods i det søndenfjeldske. Overlodsen havde samtlige lodsoldermænd under sig, og disse styrede lodserne, ca. 420 mand i Gabriel Christiansens jurisdiktion. Han bliver med rette betegnet som det norske lodsvæsens far. Han ydede desuden væsentlige bidrag til organisering af det norske havnevæsen og såkaldte ringevæsen - de ringe, som skibene fortøjes ved - ligesom han lokalt i Tønsberg påtog sig et stort arbejde ved at stå for uddybning og vedligehold af den såkaldte Stenkanal, som sparede skibstrafikken for en flere mil lang omvej til byens havn. Dette sidste projekt knækkede ham økonomisk, idet indtægterne fra passage af kanalen på ingen måde stod mål med de udgifter, som han havde haft. Hans bo blev aldrig endelig opgjort, men i 1780 opregnedes gælden til knap 8.500 rigsdaler, mens aktiverne kun udgjorde godt 2.000. Blandt aktiverne var hans gård i Tønsberg på hjørnet af Store Langgate og den nuværende Conradis gate, hvor man i 1877 opdagede ruinen af St. Olavskirken. Han omkom ved en drukneulykke ud for Flekkerø Fæstning syd for Kristiansand. Han vides at have omtalt sig selv som Capitain Gabriel, ligesom flere af døtrene har brugt navnet Gabriel som efternavn. Gift 30 sep 1721 sandsynligvis i Tønsberg, Birthe Ørbech.

51. Birthe Ørbech, f. ca. jun 1700, begravet 7 apr 1750 i Tønsberg Vor Frue Kirke. Boede i Raadstue Gaden ved sin død.

52. Friederich Weinschenck, begravet 4 dec 1758 i Draaby Kirke. Møller på Fuglevad ved Lyngby; skovrider på Jægerspris. Navnet kan være Georg Friederich. Hans ligsten skal ligge i gulvet på korarmen i Jægerspris Kirke. han skal have været såkaldt Pandsvend (en, der indfanger vildt til parforcejagter) i Dyrehaven. Familien skal være indvandret i 1730'erne iflg. familietraditionen. Han skal i 1737 have købt Fuglevad Mølle på auktion af svogeren Laurids Nürnberg. Møllen skal være solgt igen i 1753 med god fortjeneste. I 1753 skal han have fået ekspectancebevilling som skovrider i Københavns Amt, men skal have afstået stillingen for at overtage samme i Jægerspris. 9 børn, alle født på Fuglevad ved Lyngby 1736-51. Gift 25 nov 1735 i Lyngby Kirke, Anna Nürnberg.

53. Anna Nürnberg, f. ca. 1712 på Fuglevad, Lyngby, døbt 1 jan 1713 i Lyngby Kirke, d. 17 aug 1769, begravet 24 aug 1769 i Draaby Kirke.

54. Ove Elling, f. 1709, d. okt 1788. Kammertjener hos kammerherre Plessen i 1750; postmester i Sorø 1670 (skal velsagtens være 1760); tillige byskriver sst. fra 1767. Han blev gift med Birgitte Willumsdatter.

55. Birgitte Willumsdatter, f. ca. 1702, d. 22 apr 1793 i Roskilde.

Tip-3-oldeforældre

96. Eggert Stockfleth, d. 1698, begravet 30 Maj 1698 på Bragernæs Kirkegaard v. Drammen, skifte 18 aug 1699 i Drammen. Handelsmand; rådmand i Christiania. (2) Gift 25 Dec 1678, Annichen Huus, f. 1660, døbt 23 Apr 1660 i Christiania, d. 25 Aug 1714 på Akershus Slot, begravet i Aas Kirke på Folle.

97. Annichen Huus, f. 1660, døbt 23 Apr 1660 i Christiania, d. 25 Aug 1714 på Akershus Slot, begravet i Aas Kirke på Folle. (1) Gift 25 Dec 1678, Eggert Stockfleth, d. 1698, begravet 30 Maj 1698 på Bragernæs Kirkegaard v. Drammen, skifte 18 aug 1699 i Drammen. (2) Gift 27 aug 1699 i Bragernæs Kirke, Nicolaus von Sibbern, f. 1650, d. før 4 apr 1722.

100. Christian Pedersen. Han blev gift med Else Svendsdatter.

101. Else Svendsdatter.

102. Otto Hansen Ørbech. Sognepræst til Ringebu. Han blev gift med Maren Nikolausdatter Orloff.

103. Maren Nikolausdatter Orloff, f. ca. 1662, begravet 18 jan 1749 på Vor Frue Kirkegaard, Tønsberg.

106. Martin Nürnberg. Skal have været møller på Fuglevad. Han blev gift med Giertrud.

107. Giertrud.

108. Jens Christensen Elling, f. 5 apr 1666, d. 1716. Student i Aalborg 1686; teologisk kandidat 1688; i 2 år huslærer hos borgmester Feder Hansen Høyer i Skagen, i 4 år hos Otto Arenfeldt på Knivholt. Sognepræst i Skallerup-Vennebjerg fra 28 feb 1696 til sin død før 18 jun 1716, hvor afløseren tiltræder. Ved skiftet (Aalborg Bispearkiv) er der godt 780 rigsdaler til deling, hvoraf hustruen får halvdelen og hvert af børnene får godt 65 rigsdaler, da datteren går i lige arv med sønnerne. Gift 27 jul 1697 i Skallerup, Karen Tøgersdatter Rosenberg.

109. Karen Tøgersdatter Rosenberg, f. ca. 1665, d. 12 mar 1750 i Tversted. Fik i 1716 ved mandens død Iver Nielsen, præst i Tornby-Vidstrup, til lavværge (en farbror?). Boede i 1723 i Rubjerg og havde da besøg af sin brodersøn Tøger Svedersen Rosenberg fra Norge.

Tip-4-oldeforældre

192. Jacob Eggertsen Stockfleth, f. 1607 i Haderslev, d. 1652, begravet 23 Sep 1652 i Christiania, 'i Kirken'. Foged over Gudbrandsdalen, senere over Land og Valdres, endelig rådmand i Christiania. Gift (bevilling 12 okt 1695), Maren Bentsdatter.

193. Maren Bentsdatter, d. 26 mar 1704 på Bragernæs, begravet 16 apr 1704 på Bragernæs Kirkegaard v. Drammen. Aug. v. Eyben kalder hende Anne Bennedsdatter i sin stamtavle over slægten Stockfleth. Thomle ser dog ud tilat have belæg for navnet Maren Bentsdatter. (1) Gift (bevilling 12 okt 1695), Jacob Eggertsen Stockfleth, f. 1607 i Haderslev, d. 1652, begravet 23 Sep 1652 i Christiania, 'i Kirken'. (2) Gift 17 Feb 1656, Jørgen Philipsen.

194. Wittekind Gyntheri Huus. Lagmand i Kristiania 1655-68? I ejendomsmatriklen 1661ansættes hans hus/gård til 3.000 rd., så han har været en formuende mand. Navnet Gyntheri skal forstås som patronymikon, altså Gunderssøn. Skal være gift 1653 og død 1668. Han blev gift med Kirstine Nielsdatter Kongsberg.

195. Kirstine Nielsdatter Kongsberg, d. 1671.

204. Hans Jensen Ørbech, f. 1616 i Horsens, d. dec 1686. Foged i Finmark 1640-54; i 1656 kaldes han slotsfoged på Vardøhus; tog borgerskab i Bergen 1656, hvor han kaldes forrige foged i Finnmark; rådmand i Bergen fra 1663; i 1681 tillige viceamtmand i Finnmark. Han blev gift med Kristine Hansdtr. Kønningham.

205. Kristine Hansdtr. Kønningham, d. efter 1692. Lampe mener, at foged Hans Ørbechs hustru hed Christine Søfrensdatter (Heiberg?), men det fremgår af 'Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700', at Kristine var en uægte datter af lensherren Hans Kønningham, idet hun 28 Nov 1649 blev lyst i kuld og køn.

206. Nikolaus Paulson Orloff. Norges riges skriver og kasserer på Akershus. Han blev gift med Marta Østensdtr.

207. Marta Østensdtr.

216. Christen Jensen Snedsted, f. 1624, d. 1694, skifte 29 okt 1694. Sognepræst til Elling-Tolne fra 30. august 1653. I 1661 havde han proces for Landstinget med Chr. Jensen i Sdr. Bindslev, men mødte ikke og dømtes til at give Chr. Jensen 4 Rd. i kost og tæring (Dombog A 1661, Bl. 196b). Han blev gift med Catrine Hansdatter Baum.

217. Catrine Hansdatter Baum, f. ca. 1636, begravet 4 jan 1725 i Mosbjerg. C. Klitgaard skriver: "Hun var antagelig datter af Hans ..... i Højer og var vist søster til Anders Hansen Høyer til Østergaard i Salling (meddelt af pastor Aage Dahl i Horsens). Anders Hansen Høyer havde en søster Anne Katrine Høyer, som var gift med digefoged Chr. Bossen i Højer Birk, og som efter dennes død i 1693 rejste til broderen på Østergaard med sin søn Hans Christensen (Høyer), der blev præst i Fol. Endvidere havde hun 5 døtre, af hvilke 4 blev gift med præster), der var født i Højer og var nær slægtning til borgmester Feder Hansen Høyer, rådmand Hans Hansen Høyer og byfoged Boye Hansen Høyer, alle i Skagen. Katrine Hansdatter fik 1694 en Sr. Hans Hansen (måske rådmanden i Skagen) til lavværge. En Susanne Hansdatter, der i nogle år o. 1680 var i Elling Præstegård, var antagelig en søster." Nygaard kalder hende næsten konsekvent for Katrine Hansdatter Baum og nævner ikke tilnavnet Høyer. Hun bliver begravet under navnet Catrine Hansdatter Baum. Iflg. Aalborg Bispearkiv er den Hans Hansen, som er lavværge i 1694, en bror til Catrine.

218. Tøger Nielsen Rosenberg, f. ca. 1614, d. 21 feb 1683. Student i Lund 1632; vistnok fungerende rektor i Thisted 1637; sognepræst i Skallerup-Vennebjerg fra 1640; konstitueret provst i et halvt år i 1667. Natten mellem 1. og 2. april 1671 brændte Skallerup Præstegård og han og familien "undkom nøgne og blotte". Af indbo og besætning blev kun 6 øg og lidt sengetøj reddet. (1) Gift 12 sep 1641 i Aalborg Budolfi, Maren Thomasdatter Mumme, f. ca. 1623. (2) Han blev gift med Maren Lauridsdatter.

219. Maren Lauridsdatter.

Tip-5-oldeforældre

384. Eggert Stockfleth, f. i Haderslev, d. 1638, begravet 21 Mar 1638 i Bragenæs Kirkegaard v. Drammen. Formuende skipper og handelsmand i Haderslev. Aug. v. Eyben nævner det forlydende, at han skal have været holstensk oberstløjtnant, men anser dette for tvivlsomt.

390. Nils Hanssøn, begravet 13 jun 1655 i Christiania, "i Choret". Bergskriver ved Kongsberg Sølvværk; senere lagmand i Christiania og medejer af Kongsberg Sølvværk. Han blev gift med Annechen Mechlenburg.

391. Annechen Mechlenburg, f. efter 1602 i Haderslev, d. 1658 i Christiania, begravet 13 Jun 1658 i under koret i Hellig Trefoldighedsk.,Chr. (1) Gift 1628, Mads Haraldsen, d. 1642. (2) Hun blev gift med Nils Hanssøn, begravet 13 jun 1655 i Christiania, "i Choret".

408. Jens Ørbech. Rådmand i Horsens. Han blev gift med Ana Madtsdtr. Leem.

409. Ana Madtsdtr. Leem.

410. Hans Kønningham, f. ca. 1575 i Skotland, d. 1651, begravet 9 Dec 1651 i Eggeslevmagle Kirke. Lensmand på Vardøhus 1619-51. Før dette var han bl.a. chef for flere ekspeditioner til Grønland. Af gammel skotsk adelsfamilie. Skrev sig til herregården Gjerdrup ved Skælskør, som han var kommet i besiddelse af gennem hustruen Ellen Hundermark. Navnet skrives også John Cunningham. 2 frillebørn. (2) Gift 4 Sep 1625 i Bodøgård, Eline Hundermark.

414. Østen Nielsen, f. 28 okt 1589 i Sørum på Ringerike., d. 10 okt 1652 i Ringebu. Sognepræst til Ringebu 1619; provst 1625. Gift 10 sep 1620, Anna Andersdtr Skancke.

415. Anna Andersdtr Skancke, d. 1660 i Ringebu. (1) Gift 10 sep 1620, Østen Nielsen, f. 28 okt 1589 i Sørum på Ringerike., d. 10 okt 1652 i Ringebu. (2) Gift 8 okt 1654, Frantz Hansen Bruun, f. 1611.

432. Jens Poulsen, d. 1637. Præst i Snedsted i Thy 1622-37. Han blev gift med Else Christensdatter Spend.

433. Else Christensdatter Spend.

436. Niels Hansen Rosenberg. Bartskær i Aalborg. Velsagtens beslægtet med Hr. Hans Hansen Rosenberg (1567-1640), sognepræst i Skallerup-Vennebjerg fra 1596. Denne var søn af bartskær Hans Rosenberg i Aalborg og Barbara. Da navnet Barbara også bruges til Tøger Nielsen Rosenbergs ældste datter, er det vel en rimelig hypotese, at Niels og bartskær Hans Rosenberg var brødre. Han blev gift med Karen Tøgersdatter.

437. Karen Tøgersdatter.

438. Laurids Lauridsen, d. 1648. Købmand og rådmand i Hjørring. Han blev gift med Karen Laursdatter Tversted.

439. Karen Laursdatter Tversted, f. ca. 1600, d. 1661.

Tip-6-oldeforældre

782. Carsten Mechlenburg, f. antagelig i Flensborg, d. 1618 i Haderslev. Købmand i Haderslev. Rådmand sst. fra 1606, senere borgmester. Gift 19 Jul 1601 i Haderslev, Margaretha Johansdatter Schnell.

783. Margaretha Johansdatter Schnell, f. 15 Jun 1574 i Haderslev, d. 1 Maj 1647 i Christiania, begravet 6 Maj 1647 i Hellig Trefoldigheds Kirke (Domkirken). I 1627 rejste hun med børnene til Christiania på grund af fjendens indfald i Holsten under 30-årskrigen. I ægteskabet med Carsten Mechlenburg var der ti børn, hvoraf 5 overlevede hende. (1) Gift 19 Jul 1592, Nils Toller, d. 1596. (2) Gift 19 Jul 1601 i Haderslev, Carsten Mechlenburg, f. antagelig i Flensborg, d. 1618 i Haderslev.

820. Alexander Cuningham of Bairns. Af gammel skotsk adelsfamilie, hvis aner kan føres tilbage til ca. 1140. Han blev gift med Christian Wood.

821. Christian Wood.

830. Anders Lauritsson Skancke, d. 1619 i Ringebu. Sognepræst til Ringebu 1587; provst. Skrev sig Andreas Laurentij Jemptius. Han blev gift med Guri Lauritsdtr.

831. Guri Lauritsdtr.

878. Laurids Mikkelsen. Præst til Tversted-Uggerby-Bindslev 1587-1609. Gravsten i kirken. Han blev gift med Ingeborg Christensdatter Bistrup.

879. Ingeborg Christensdatter Bistrup, d. 1647.

Tip-7-oldeforældre

1564. Olaus (Oluf) Mechlenborg d.Y., f. 15 Jun 1540 i Haderslev, d. 1613 i Flensborg. Købmand og oksehandler i Flensborg. Gift 4 Jun 1564 i Flensborg, Margaretha Rickerts eller Carstens.

1565. Margaretha Rickerts eller Carstens, d. efter 1621.

1566. Johann Schnell, f. (ca. 1545). Borgmester i Haderslev 1588-95. Han blev gift med Anna Reimers.

1567. Anna Reimers.

1660. Lasse (Lauritz) Jensson. Kendt 1553-67 i Billsta.

1662. Laurits Jensson, d. 1587. Sognepræst til Ringebu.

1758. Christen Eriksen. Ridefoged i Bistrup ved Hjørring. Han blev gift med Ellen Mogensdatter.

1759. Ellen Mogensdatter.

Tip-8-oldeforældre

3128. Oluf Jensen eller Mechlenborg. Borgmester i Haderslev 1546. Han blev gift med Marine Oldendorph.

3129. Marine Oldendorph, f. 22 feb 1511 i Haderslev. Søster til ærkedegn ved St. Marie Kirke i Haderslev 1556-62 Johannes Oldendorph.

3130. Carsten Rickertsen d.Æ., f. ant. o. 1490, d. 1546. Købmand i Flensborg, antagelig fra o. 1521. Borgmester i St. Marie Sogn sst. 1544-46. Han blev gift med Marine Frese.

3131. Marine Frese, f. i ant. i Emmelsbøl sogn, Viding Herred, d. 15 Sep 1570 i Flensborg. Nært knyttet til Haderslev ved familiebånd (Gether p. 181).

3320. Jens Kettilsson. Kendt 1514-42 i Bjärme, som han 1531 mageskiftede med broderens gård Billsta. Gift før 1527, Ingrid Jensdtr..

3321. Ingrid Jensdtr.. Kendt 1527-33. Hun ejede del af Billsta og Hackås samt brugsret i Västerhus på Frösjön. På hendes og hendes 6 sønners vegne skrev Vincens Lunge til den svenske kong Gustaf I for at klage over dennes donation af Västerhus til sognepræsten i Oviken.

Tip-9-oldeforældre

6258. Jacob Petersen Oldendorph, d. 30 aug 1546. Købmand og kreaturhandler i Haderslev; borgmester sst. ca. 1527-46. Gift 20 aug 1509 i Ribe, Elisabeth Hansdatter Holst.

6259. Elisabeth Hansdatter Holst.

6260. Rickert Haysen. Købmand i Flensborg, hvor han nævnes fra 1492. Gether (s. 42) siger udtrykkeligt, at Rickert 'utvivlsomt' er søn af Haying og Catharina. Han blev gift med Inghe.

6261. Inghe.

6262. Ingghen Frese eller Inge Vedders (Frese). Er antagelig den Inge Fedders, der i 1483 betalte 12 schilling i Skat og Bede for sit landgods i Bargum sogn, Nørre Gøs herred. Tilsyneladende mindst 5 børn, hvoraf Marine var den yngste.

6640. Kettil Joensson. Kendt 1433-77 i Bjärme, Näs sogn i Jämtland [DN III:749, 795, XIV:81, 90, 100, 128]

6642. Jens Karlsson, d. 1488. Ejede Billsta og det halve Västerhus på Frösön. Benævnes velbåren mand 1469; sandsynligvis ridder. Bar i sit skjold en venstrevendt bevæbnet skanke med spore [DN VI:530]. Han blev gift med Catharina Wibjörnsdtr..

6643. Catharina Wibjörnsdtr., f. ca. 1440. Benævnes 'til Öd'.

Tip-10-oldeforældre

12516. Peter Jacobsen Oldendorph. Overtog gården Oldendorph ved Haderslev o. 1460. Han blev gift med Johanne Dall.

12517. Johanne Dall.

12518. Hans Iversen Holst. Flyttede iflg. dattersønnen Johannes Oldendorph fra Flensborg til Ribe, "hvor han købte et fortræffeligt hus og land". Han blev gift med Bodil Vibe.

12519. Bodil Vibe. Var af en slægt Juul, efter en anden gren kaldet Vibe. Begge slægter udbredte i Ribe og Hviding herred.

12520. Haying Paysen, f. 1417(?), d. 1483. Borgmester i Flensborg. Deltog i det mislykkede almueoprør mod Christian I i 1472, blev fængslet, men blev benådet mod en stor bod og et påbud om ikke at vise sig i Flensborg. Påbuddet må være ophævet igen, da han atter nævnes som rådmand i byen i 1483. Slægten Paysen var adelig. Hvornår den blev optaget i den slesvigske adel, vides ikke, men sandsynligvis i starten af 1400-tallet. Han blev gift med Catharina.

12521. Catharina.

13280. Joen. Stamfar til en norsk lavadelsslægt i Jemtland. Kun kendt gennem sine børns patronymikon. Hans hustru, hvis navn ikke kendes, solgte i 1467 sammen med sine sønner sin søsterlod i Rödsjö fiske [DN XIV:100]

13284. Karl Pedersson (Petersson), f. ca. 1360, d. 15 Maj 1430, begravet i Hackås. Væbner. Nævnt i mange diplomer, herunder DN III:517, DN VI:365, DN XVI:60, DN III:685 og 693. Er iflg. Skanke ätten (s. 26) med stor sandsynlighed identisk med 'gamle Karl i Hov', som var far til Karlsønnerne i Hov. Han blev gift med Radgerd Kettilsdtr..

13285. Radgerd Kettilsdtr., d. ej før 1438. Levede 20 Apr 1438, da hun med sine sønners samtykke solgte Heglid (Hägled) i Sunne for 70 mark til præsten Ylian [DN III:742].

13286. Wibjörn (Laurensson). Kendt 20 Mar 1440 [DN III:758]. Han blev gift med NN Torstensdtr..

13287. NN Torstensdtr.. Våben: Vinget pil.

Tip-11-oldeforældre

25032. Jacob (Jep) Thomsen. Ejede og boede længe på gården Gammelby - på tysk Oldendorph - en tysk mil fra Haderslev.

25040. Paye Jeppson, d. 1440. Formodes at være født i slutningen af 1300-tallet. Købmand i Flensborg. Rådmand sst. Han blev gift med Frouwe.

25041. Frouwe. Muligvis datter af Magnus Haysen (død kort før 1440), borgmester i Flensborg 1431 og hertug Adolphs befuldmægtigede ved det såkaldte Syv-Herreds-Raad.

26568. Peder (Peter) NN. Virksom o. 1350. Flere grene af efterkommerne i Norge antog tidligt slægtsnavnet Skanke. Der er muligvis slægtsskab med Nils Halsteinsson (Skanke).

26572. Laurens Wibjörnsson. Foged i Jämtland. Kendt 1392 [Jämtlands och Härjedalens Diplomatarium I:124 samt Jämtlands och Härjedalens Historia I s. 269].

26574. Torsten Skeldulfsson. Væbner; lagmand på Toten og kongens ombudsmand i Härjedalen. Skrev sig til Kungsnäs,Näs og Korferstad nær Hofs Kirke, Toten. Kendt 1381-1423. Han blev gift med Magnhild Andersdtr..

26575. Magnhild Andersdtr..

Tip-12-oldeforældre

50080. Jeppe. Født omkring midten af 1300-tallet. Kaldet 'Jeppe auf der Bohle' ved Lytgenholm.

53148. Skeldulf Botulfsson, d. før 1381. Væbner. Hans sædegårde var kronegodserne Månsta i Vi og Kungsnäs i Näs sogn, Jemtland, som han havde fået i gave af kong Magnus Eriksson.

53150. Anders Guttormsen. Han blev gift med Sigrid Håkansdtr. (Bolt).

53151. Sigrid Håkansdtr. (Bolt).

Tip-13-oldeforældre

106296. Botulf Eystensson. Hans sædegård var Hvamm på Ytre-Folk i Hafslo.

106302. Håkan Knutsson (Bolt). Kendt 1280-1350.

Tip-14-oldeforældre

212592. Eysten Isaksson Mugga, d. senest 1337. Kendt 1329-33. Gift før 1325, Gertrud (Eindridesdtr.).

212593. Gertrud (Eindridesdtr.), d. ej før 1337. Sandsynligvis datter af Eindride Hvit (kendt 1304-08) og Birgit Bårdsdtr. (kendt 1308).


Jan Tuxens anetavle

Min oldemor Clara Gamél havde en fætter Augustin Gamél (1839-1940), som i 1882 anskaffede et meget usædvanligt møblement i renæssancestil. Denne stilperiode har i mange år været underkendt. Nu har en fremtrædende dansk kunsthistoriker og kender af dansk møbelhistorie sat sig for at ændre vores syn på denne periodes møbelstil. Hjælp hende og os andre til at udvide vores horisont. Læs mere ...