Sofus Vilhelm Larsen (1848-1919)

Dobbeltportræt af Sofus og Isidora Larsen

Sofus og Isidora Larsen malet af sønnen Hugo Larsen

Sofus Vilhelm Larsen var min oldefar på min farfars side. Han var malermester i København og var gift med min oldemor Isidora Augusta Strip. De havde sammen tre sønner og en datter:

  1. Hugo Valdemar Larsen, f. 23 Sep 1875, d. 25 Dec 1950. Han var udlært maler og tog afgangseksamen fra Kunstakademiet i København. Fra 1904 til 1907 var han i Dansk Vestindien, hvor han malede sine absolut bedste billeder. Desværre for ham var interessen i Danmark for de Vestindiske Øer forsvundet, da han vendte hjem, og han blev aldrig nogen kendt maler. Han var ugift og fik næppe børn. Se også en biografi af Hugo Larsen og et virtuelt billedgalleri.
  2. Axel Vilhelm Larsen, f. 15 Okt 1876, d. 3 Maj 1934. Han var vistnok handelsuddannet og blev en ganske velhavende grosserer. Han var gift med Julie Margrethe Buchter, som videreførte virksomheden efter hans død. Jeg plejer at kalde hende 'grosserer i halve lommetørklæder', fordi hun bl.a. handlede med lommetørklæder og ofte fik vareprøver i form af lommetørklæder, som var klippet over diagonalt. Da sådant noget godt stof ikke skulle gå til spilde, syede hun prøverne sammen igen, så vi unger kunne få dem, når vi var forkølede. Axel og Julie havde to sønner.
  3. Otto Carl Larsen, f. 14 Mar 1879, d. 10 Sep 1966. Han var cand.mag. og undervisningsinspektør og antog som ung sin mormors slægtsnavn Bjørneboe, som stadig findes i hans efterslægt. Han var gift med Agnete Gregersen, og sammen havde de to døtre samt en søn.
  4. Gudrun Maria Augusta Larsen, f. 11 Nov 1880, d. ca. 1960. Hun var gift med Fritz Frederik Poulsen Pedersen. To døtre og en søn.

En bemærkelsesværdig ting ved min oldefar er gravstedsbrevet for det lidt pompøse dobbelte gravsted på Holmens Kirkegård. Gravstedsbrevet er oprindeligt udstedt i oktober 1904 for 20 år til en frøken Wilhelmine Nielsen.Den først nævnte i begravelsesbrevet er høker Iver Nielsen, som er nedsat i december 1870. I oktober 1884 nedsættes hans enke Anna Kirstine Nielsen, 87 år gl. I august 1885 nedsættes ugifte Peter Ivar Nielsen, 53 år gl. I juni 1909 nedsættes frøken Josephine Marie Nielsen, 75 år gl.
Herefter bliver det interessant, for i marts 1918 nedsættes frøken Nicoline Frederikke Wilhelmine Nielsen, 89 år gl. I den forbindelse (som ved en del af de tidligere begravelser) betales for fornyelse af jorden, dog uden at åremålet er nævnt. Man må altså formode, at hvis Wilhelmine Nielsen er blevet brændt, så er der blevet betalt for mindst 10 år, altså frem til 1928.
Men allerede året efter, i september 1919, nedsættes min oldefar Sofus Vilhelm Larsen, og herefter er det min familie på resten af begravelsesbrevet. Der står intet på dette om en eventuel overdragelse. På selve gravstedet står på den ældste og mest dominerende gravsten: Malermester Sofus Vilhelm Larsens Familiegravsted.
Det virker ganske pudsigt på mig, at min familie pludselig overtager en anden families velerhvervede gravsted før tiden. En ikke særligt behagelig forklaring kan jo være, at min familie har betalt den måske fattige familie Nielsen for at overtage et attraktivt gravsted. Men jeg håber da, at forklaringen er, at der er en familieforbindelse mellem familierne Larsen og Nielsen. Det finder vi forhåbentlig ud af en dag.

Indtil for få år siden bestod familiens samlede 'viden' om Sofus Vilhelms oprindelse af et rygte om, at hans mor skulle have været ansat i Det Schimmelmannske Palæ i Bredgade i København, hvor en af de unge grever skulle have været lidt for kærlig over for hende.

Det er jo et romantisk rygte, men vanskeligt at efterforske. Nogle undersøgelser foretaget af min svigersøn Michael Dupont og af min nu afdøde ven Werner B. Andreasen viser da også et lidt andet billede. Man fristes til at sige, at rygtet om den adelige oprindelse er en fjer, som med tiden er blevet til fem høns.

Fjeren er denne: Fødselsstiftelsen i København var et sted, hvor ugifte kvinder, som var 'kommet i ulykke', kunne føde deres børn i hemmelighed og uden at oplyse barnefaderens navn. Det benyttede min tipoldemor sig af. Sophus Vilhelm blev født på Fødselsstiftelsen 1. juni 1848, og om moderen hedder det: "Dorthea Valentine Larsen, ugift, 33 år gl., kom i 1845 fra Helsingør hertil og har sidst tjent til 1/1 48 hos Reventlow Criminil, siden været i Rosengade No. 147 1. sidesal hvorhen hun med barnet tager tilbage." Der er ingen oplysninger om barnefaderen, heller ikke ved dåben samme sted d. 13. juni.

Det lugter jo lidt af en adelig forbindelse. Grev Heinrich Reventlow-Criminils mor var skam også født Schimmelmann, greven boede i Bredgade og havde en ung søn. Men næste spadestik viser noget andet.

Ved konfirmationen i Holmens Kirke i 1862 benævnes drengen Sophus Wilhelm Larsen /Thyrolff/, faderen er sergent Wilhelm Thyrolff, og moderen er Dorothea Va[l]entina Larsen. I lægdsrullen for 1864 betegnes han som Sophus Vilhelm Larsen /:Thyrolff:/, og faderens navn er Sergeant Vilhelm Thyrolff. Sønnen bor dog ikke hos nogen af forældrene, og nogle få andre opslag viser, at sergenten allerede i 1844 er blevet gift med Anne Sophie Andersen, og at dette par ved folketællingen i 1850 (altså to år efter Sofus' fødsel) ikke har hjemmeboende børn. Vi kan altså konkludere, at Sofus' forældre ikke har været gift, og at Sofus næppe har haft ret meget med sergenten at gøre.

De følgende resultater af efterforskningen i Sofus Vilhelms Larsens aner skyldes i høj grad et værdifuldt samarbejde med Nanna Bjørneboe, som også er efterkommer og tillige en aktiv slægtsforsker. Mange af de vigtige gennembrud skyldes hendes arbejde.

Sergent Georg Wilhelm Thyrolff blev født 1811 i København. Også han var resultatet af en udenomsægteskabelig forbindelse mellem en sergent og en ung pige. Forældrene blev dog gift samme år, men skilt tre år senere, og faderen gik i hundene. Georg Wilhelm Thyrolff deltog i treårskrigen under den senere general Olaf Rye og blev såret og tilfangetaget i kampene ved Flensborg i 1848. Han blev udnævnt til dannebrogsmand og endte sine dage i 1883 som toldassistent i Ærøskøbing. At han næppe har haft med sønnen at gøre, fremgår også af, at han testamenterede sit jordiske gods til Ærøskøbing Skipperforening.

Efternavnet Thyrolf er sjældent og nævnes kun sporadisk i kilderne. En Johan Georg Nicolay Tyrolf og hans hustru Anne Cathrine Wahl får i 1779 døbt en datter Auguste Juliane Cathrine Tyrolf i Garnisonskirkens tyske menighed. En Jürgen Nicolay Tierolff og hans hustru Anna Christina får i 1760 døbt datteren Anna Dorothea Tierolff i Skt. Petri Kirke. I FT1834 for København optræder en Christine Tyrolff, f. ca. 1795.

Det står en del bedre til med viden om Sofus' mor Dorothea Valentine Larsen. Det viser sig, at Dorothea er datter af en norsk matros fra Avaldsnes, Valentin Larsen, som den norske slægtsforsker Sigmund Jakobsen har hjulpet mig med at finde anerne til. I en af sine anegrene nedstammer Valentin Larsen fra den gamle norske præsteslægt Leganger, og her er således endnu et af de steder i min anetavle, hvor min mor og far var beslægtet. Naturligvis uden selv at vide det.


Anetavle:

(13 feb 2013)

1.  Sophus Wilhelm Larsen, f. 1 jun 1848 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, døbt 13 jun 1848 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, konfirmeret 13 apr 1862 i Kjøbenhavn, Holmens Kirke, d. 13 sep 1919 i Kjøbenhavn, begravet 19 sep 1919 på Holmens Kirkegaard.  Malermester i København.

     Gift 3 maj 1874 i Kjøbenhavn, Holmens Kirke, Isidora Augusta Strip, f. 10 aug 1850 i Holmens Sogn, Kjøbenhavn, døbt 6 okt 1850 i Holmens Kirke, Kjøbenhavn, konfirmeret 24 sep 1865 i Holmens Kirke, Kjøbenhavn, d. 16 feb 1934 i København, bisat 22 feb 1934 fra Bispebjerg Krematorium, begravet 26 feb 1934 på Holmens Kirkegaard.

Forældre

2.  Georg Wilhelm Thyrolff, f. 23 okt 1811 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, døbt 26 okt 1811 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, konfirmeret 8 okt 1826 i Kjøbenhavn, Garnisons Kirke, d. 3 maj 1883 i Ærøskøbing, begravet 8 maj 1883 i Ærøskøbing.  Fourer i 1845; kommandersergent i 1850; senere toldassistent i Ærøskøbing. DM. (1) Gift 7 jul 1844 i Kjøbenhavn, Garnisons Kirke, Anne Sophie Andersen, f. ca. 1812, d. 30 maj 1881 i Ærøskøbing, begravet 3 jun 1881 i Ærøskøbing.  Partner med Dorthea Valentine Larsen.

3.  Dorthea Valentine Larsen, f. 3 mar 1815 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, døbt 4 mar 1815 i Kjøbenhavn, Fødselsstiftelsen, d. 14 feb 1875 i Kjøbenhavn, begravet 20 feb 1875 fra Holmens Kirke, Kjøbenhavn, skifte 27 feb 1875.

Bedsteforældre

4.  Johan Georg Wilhelm Thyrolf, f. ca. 1778, d. 21 aug 1825 i Kjøbenhavn, begravet 25 aug 1825 fra Garnisons Kirke, Kjøbenhavn, skifte 30 aug 1825.  Sergent ved Artillerikorpset. Gift 20 dec 1811 i Kjøbenhavn, Garnisons kirkebog, Christine Smith.

5.  Christine Smith, f. 22 apr 1794 i Kjøbenhavn, døbt 18 maj 1794 i Kjøbenhavn, Vor Frue Kirke.

6.  Valentin Larsen, døbt 13 apr 1777 i Avaldsnes Kirke, Rogaland, konfirmeret 12 apr 1795 i Avaldsnes Kirke, Rogaland.  Enrolleret matros. Kaldes Lassen ved brylluppet og datteren Dorothea Valentines dåb. Gift 22 jun 1807 i Kjøbenhavn, Holmens Kirke, Mette Kirstine Steenstrup.

7.  Mette Kirstine Steenstrup, f. 10 sep 1786 i Kjøbenhavn, døbt 17 sep 1786 i Kjøbenhavn, Skt. Nikolaj Kirke, konfirmeret 4 okt 1801 i Kjøbenhavn, Holmens Kirke, d. 22 nov 1831 i Kjøbenhavn, begravet 27 nov 1831 i Kjøbenhavn, fra Trinitatis KIrke.

Oldeforældre

10.  Bertel Nielsen Schmidt, f. ca. 1751, d. 4 jan 1813 i Kjøbenhavn.  Nævnes som høker i 1787, som brændevinsbrænder i 1801. (1) Han blev gift med Cathrine Madsdatter.  (2) Han blev gift med Marie Birkeløw, f. ca. 1752.

11.  Cathrine Madsdatter, f. ca. 1761, d. 9 mar 1798 i Kjøbenhavn, begravet 12 mar 1798 på Vor Frue Assistens Kirkegaard.

12.  Lars Christensen Velle, f. ca. 1741, begravet 26 maj 1806 i Avaldsnes.  Husmand i Avaldsnes Sogn med jord, mærket "Wellenæs", som ved FT1801 er 60 år og bor på Søndre Welde med hustruen Anbiør Einarsdtr., 60, gift anden gang, og sønnen Jens Larsen, 18, reservematros. Gift 3 apr 1777 i Avaldsnes Kirke, Rogaland, Ambiørg Einersdatter.

13.  Ambiørg Einersdatter, f. 1742, døbt 29 jul 1742 i Avaldsnes Kirke, begravet 22 mar 1812 i Avaldsnes.  Det fremgår af Karmøy Bygdebok, at hun skal være datter af en Siri.  Der kan være tale om Siri Mikkelsdatter, som skal have været Einars første hustru, men også af en mulig anden hustru Siri Knudsdatter, som velsagtens er den, som døde i Avaldsnes 23 okt 1734. Ingen af delene kan være korrekt, eftersom moderen Bertha Johansdatters skifte 27 jun 1742 siger, at Siri og Ambjørg Einersdatter er hendes arvinger. Jeg har dog ikke fundet brylluppet mellem Einer Våga og Bertha Johansdatter. (1) Gift 14 nov 1765 i Avaldsnes Kirke, Jens Knudsen Velle, d. 1775.  (2) Gift 3 apr 1777 i Avaldsnes Kirke, Rogaland, Lars Christensen Velle.

14.  Hans Hendrich Steenstrup, f. ca. 1751, d. 4 maj 1819 i Kjøbenhavn, begravet 9 maj 1819.  Øltapper og værtshusholder i København. Gift 17 mar 1786 i Kjøbenhavn, Skt. Nikolaj Kirke, Mette Marie Hansdatter Østergaard.

15.  Mette Marie Hansdatter Østergaard, f. ca. 1749.

Tipoldeforældre

24.  Christen Sveinsen, f. ca. 1712 på Valo øvre i Sveio, d. 1773.  Gårdbruger på Beithen (Beitå, det halve af gården Smedsvik) i Skjold Sogn. Familien havde boet på Anndal 1736-39 og kom senest til Smedsvik i 1745, hvor de fortsat boede i 1758. Christen købte i 1767 en trediepart af gården Ersland i Skjold og flyttede dertil. Han blev gift med Sofie Larsdatter Leganger.

25.  Sofie Larsdatter Leganger, f. 1713 på Hinnerå Præstegaard, Nedstrand, Rogaland.

26.  Einar Sæbjørnsen, f. ca. 1676(?), begravet 8 jun 1747 i Avaldsnes, skifte 26 jul 1747 i Ryfylke Sorenskriveri.  Gårdbruger på brug nr. 1 på Mykje i Avaldsnes 1711-20; senere opsidder (indsidder?) på Våga/Vågabøen under gården Kallesvik sst.

       Mulige forældre kan være Sebjørn Endresson (f. ca. 1634) og hans (anden?) hustru Anbjør Larsdatter, som boede på Kleivane i Skåre fra 1664 til 1706, hvor Anbjør dog er enke. Bygdebogen opregner denne børneflok: a. Lars, f. ca. 1649, b. Lars, f. ca. 1669, c. Tollak, f. ca. 1671, d. Per, f. ca. 1772 samt e. Einar, f. ca. 1687. Bygdebogsforfatteren mener i betragtning af den store aldersspredning, at Anbjør kan være Sebjørns anden kone.  Der kan også, som Sigmund Jakobsen er inde på, være den forklaring, at Einars fødselsår er forkert. Bygdebogen kan have udledt alderen fra det sømilitære mandtal fra 1707, hvor Einar skal have været 19 år gl. Men 'vor' Einar Sæbjørnsen var iflg. Avaldsnes Kirkebog 71 år gl. ved sin død i 1747, hvilket tilsiger en fødselsår ca. 1776, som passer bedre med den øvrige børneflok. (1) Han blev gift med Siri Mikkelsdatter, f. 1670, d. 1728 i Avaldsnes.  (2) Gift 8 maj 1729 i Avaldsnes Kirke, Siri Knudsdatter, f. ca. 1676, d. 23 okt 1734 i Avaldsnes, begravet 31 okt 1734 i Avaldsnes.  (3) Han blev gift med Berthe Johansdatter.

27.  Berthe Johansdatter, skifte 27 jun 1757 i Ryfylke Sorenskriveri.

Tip-tip-oldeforældre

50.  Lars Pedersen Leganger, f. 1679, d. 1719.  Student fra Stavanger 1696; kapellan på Nedstrand 1703-19. Han blev gift med Elisabet Godtzen.

51.  Elisabet Godtzen, døbt 28 apr 1689 i Stavanger, d. efter 1734.  (1) Hun blev gift med Lars Pedersen Leganger.  Partner med Jens Larsen Skrøder, Bortrejst fra Norge, da sønnen blev født.

Tip-3-oldeforældre

100.  Peder Iversen Leganger, f. 14 Sep 1638 'om korssmes ante D. Michael', d. 11 Jun 1706.  Sognepræst til Haa på Jæderen; provst. Finne-Grønn benævner ham i et skrift 'Legangerske Optegnelser for årene 1621-1665' Peder Iversen, opkaldt efter farbroderens fulde navn. Gift ca. 1677, Karen Lauritzdatter Lind.

101.  Karen Lauritzdatter Lind, d. 1697.

102.  Hans Sørensen Godtzen, f. 5 apr 1654, d. maj 1721 på Hinnerå Præstegaard, Nedstrand.  Hører ved skolen i Stavanger; sognepræst til Nedstrand 1696-1721. Gift 7 nov 1688, Sofie Jakobsdatter Hvass.

103.  Sofie Jakobsdatter Hvass.

Tip-4-oldeforældre

200.  Erik Iversen Nordal, f. 12 mar 1591, d. 27 jun 1658.  Sognepræst til Leikanger fra 1618; provst i Sogn fra 1637. (1) Han blev gift med Karen Nielsdatter Werner, d. 2 Mar 1634, Muligvis en datter af Niels Mikkelsøn, sognepræst til Lyster 1612-13. (2) Gift 2 Jun 1635 i Bergen, Malene Splidsdatter.

201.  Malene Splidsdatter, f. 1615, d. 24 Apr 1670.  Også kaldet Lene og Lena.

202.  Lauritz Samuelsen Lind, f. 1620, d. ca. 1668.  Sognepræst til Haa i Jæderen fra 1655 til sin død. 6 børn (se NST 3, s. 218). Han blev gift med Margreta Hansdotter.

203.  Margreta Hansdotter, d. 1668.

204.  Søfren Pedersen Godtzen, f. 8 Sep 1599, d. 26 jan 1665.  Kom sammen med brødrene Henrik og Godske til Stavanger, sandsynligvis fra Jylland; foged over Jæren og Dalene; senere rådmand og fra 10 Okt 1638 borgmester i Stavanger; tolder fra 1643; handelsmand og skibsreder. Gift 10 Jan 1630, Elisabeth Christensdatter Trane.

205.  Elisabeth Christensdatter Trane, f. 1613, d. 28 Okt 1684.  18 børn, hvoraf 6 sønner blev præster og 4 døtre blev gift med præster.

206.  Jakob Tommesen Hvass, d. før 1671.  Sorenskriver i Ryfylke o. 1646-47; senere byfoged og byskriver i Stavanger.

Tip-5-oldeforældre

400.  Iver Eriksen, d. 1610.  Kapellan i Norddalen fra 1586. Skal have været søn af borger i Trondhjem Erik Iversen, som var søn af Ivar Johannesen Flak i Norddalen i Søndmør. [Norske Slægter 1915]. Hustruen skal vistnok have heddet Marte.

404.  Samuel Lauritzen Lind, d. ca. 1650.  Kapellan i Stavanger; sognepræst til Finnø fra 1614 til sin død. Mindst 3 børn (se NST 3, s. 218). Han blev gift med Ellen Mogensdtr..

405.  Ellen Mogensdtr..

410.  Christen Christensen Trane, f. ca. 1575, d. efter 1647 i Stavanger.  Købmand, handelsmand og stiftsamtsskriver i Stavanger. Gift 19 Jul 1607 i Stavanger, Anne Jensdatter.

411.  Anne Jensdatter, d. efter 1645.  Skal have været søster af biskop Scavenius' hustru.

Tip-6-oldeforældre

808.  Lauritz Christensen Lind, d. før 12 feb 1617.  Sognepræst til Klep ca. 1576 til ca. 1611. Mange børn, hvoraf 5 kendes (se NST 3, s. 216). Han blev gift med Karen Hansdtr..

809.  Karen Hansdtr., d. (levede 1617).

820.  Christen Christensen Trane, f. 1533 i Viborg, d. 12 Jul 1600 i Stavanger.  Foged over Ryfylke, Jæren og Dalerne. Der skal have eksisteret et epitafium over ham i Stavanger Domkirke. Der er næppe tvivl om, at Karine Povelsdatter er mor til Christens børn, men han har iflg. en våbenbog også været gift med en Magdalena Nilsdotter, datter af lagmand Nils Jonsson/Jensson. Han blev gift med Karine Povelsdatter.

821.  Karine Povelsdatter.

Tip-7-oldeforældre

1640.  Christen Trane, f. ca. 1500.  Købmand og foged (?) i Viborg. Christens far kan iflg. 'Slekten Trane fra Viborg' være den rådmand Peder Trane, som i 1514 omtales som rådmand i byen. Andre mulige slægtninge er rådmand Mogens Trane (nævnt 1525) og Tøger Pallesen (Trane) i Dosstrup (nævnt 1452). (1) Han blev gift med Kirsten Pallesdatter.  (2) Han blev gift med Margrethe Pedersdtr., f. ca. 1523.

1641.  Kirsten Pallesdatter, d. ca. 1545.


Jan Tuxens anetavle