Anna Nancy Benedicte Hamre (1860 - ca. 1946/47)

En anetavle

Nancy Hamre var min oldemor på min morfars side. Hun var gift med skibskaptajn i Bergen Hans Jacob Hansen.  De havde børnene:

  1. Hans Hansen (1881 - ), lærer og forfatter. Ugift, ingen børn.
  2. Helene Hansen, g. Hartmann. Parret flyttede til Riga, men flygtede tilbage til Bergen efter Sovjetunionens indtagelse af Letland. Ingen børn.
  3. Anna Fredrikke Hansen (1884 - 1967), gift med skibsreder i Bergen Hans Westfal-Larsen. 2 børn.
  4. Sverre Hamre Hansen (1888-1937), gift med Hermine Benedicte (Lita) Tuxen. 3 børn.
  5. Johan Frithjof Hansen (1896 - ), gift, 2 børn.

Jeg har aldrig selv kendt Nancy Hamre, men har dog nogle få indirekte og meget positive minder om hende. Dels et brev, som hun i slutningen af 1930-erne sendte til min mor, som var opkaldt efter hende. Brevet er fuldt af bekymring over de ustabile politiske forhold i tiden, men viser også "store Nancy"s hengivenhed for hendes barnebarn "lille Nancy". Dels en smuk lille bemalet kiste med inskriptionen "Nancy Hansen - August Aar 1900.", velsagtens en fødselsdagsgave fra hendes svigerfar, snedkermesteren.

Nancy Hamre var datter af bødkermester og skibsreder i Haugesund Salve Salvesen Hamre (18 okt 1821 - ) og Anna Fredrikke van der Lagen (15 feb 1823 - ).

Nancy Hamre lever i en brydningstid. Der er opbrud og specialisering i erhvervslivet, og vandringen fra land til by tager fart. Allerede hendes forældre flytter fra deres respektive landområder til Haugesund, og hun selv flytter med sin mand til Bergen. Hendes efterkommere er heller ikke specielt bofaste, hvad min egen gren i Danmark er et godt eksempel på.

Men går man blot en enkelt generation tilbage og betragter Nancy Hamres forældres anetavler hver for sig, er billedet helt anderledes homogent. Bevares, her er en enkelt hollandsk sømand, et par præster og måske en enkelt anegren, som rækker ned i middelalderlige norske adelsslægter. Men ellers er anerne i generation efter generation bønder, fiskere og håndværkere i de samme afgrænsede lokalområder. For at understrege denne homogenitet, har jeg holdt forældrenes anetavler hver for sig:


Jan Tuxens anetavle