Hugo Larsen

Udstillede værker

Hensigten med dette dokument er at samle de tilgængelige oplysninger om Hugo Larsens udstillinger. Et register som dette har næppe bred interesse, men kan måske hjælpe til forståelse af hans karriereforløb. Nedenfor følger en fortegnelse over de udstillinger, hvortil jeg har kunnet finde kataloger eller andre beskrivelser af de udstillede malerier. For en mere komplet fortegnelse over hans udstillinger - dog uden billedfortegnelser - henvises til Hugo Larsens CV.

I de tilfælde, hvor der er afbildninger af de pågældende billeder i det virtuelle galleri, er der nedenfor henvist med link på billedtitlerne.

Jeg vil være interesseret i enhver oplysning om de nævnte billeder.


Forårsudstillinger på Charlottenborg:

1899:

1900:

Nr. 267, Portræt. Tilhører Stud.med. & chir. Stokkebye.
Nr. 715, *Portrætstudie.

1901:

1902:

Nr. 285, Portræt.
Nr. 750, Dobbeltportræt.

1903:

Nr. 265, Portræt.
Nr. 266, *Sommeraften ved Ringkjøbing Fjord.
Nr. 772, Portræt.
Nr. 773, Portræt. Tilhører Hr. H.B. Schousboe.

1904:

Nr. 307, *Interiør fra Billedhugger Bundgaards Atelier.
Nr. 308, Portræt. Tilh. Prokurist O.E.A.

1907:

1908:

Nr. 295, Portræt. Tilhører Fabrikant cand.pharm. A. Engel.
Nr. 795, Dobbeltportræt.

1909:

Nr. 743, Miss Polly.

1910:

Nr. 274, *Fru Bebs.
Nr. 275, *Miss Henny.

1911:

Nr. 278, En ung Pige.

1912:

Nr. 325, *Portræt.
Nr. 810, *Bag om Byen. September.

1913:

Nr. 788, *Et Brudstykke.

1914:

Nr. 342 Portræt. H58, B51. Tilhører Grosserer Axel W. Larsen.

1915:

Nr. 331, Portræt. H85 B80. Tilhører Gustavskirken.

Unge Kunstneres udstilling, Rolund, Østergade, København, september 1902:

Jeg kender ikke noget katalog fra denne udstilling. Af et notat i Lolland-Falsters Stiftstidende fremgår, at han har udstillet 'en række kønne landskaber'.

Efterårsudstilling af danske Kunstnere i den Fri Udstillingsbygning oktober-november 1903:

Jeg kender ikke noget katalog fra denne udstilling, men i Statens Museum for Kunsts bibliotek findes et håndskrevet notat fra denne udstilling (muligvis forfattet af kunsthistorikeren Mario Krohn), hvoraf fremgår flg.: "Hugo Larsen: Nøgen Quinde. Brystbillede. Skitse. 150 Kr. - ganske god."

Kunstnernes Efteraarsudstilling, Charlottenborg 1907:

Nr. 187.  Nanna med Baby, 200 Kr.
Nr. 188.  Fra et Hjørne af Torvet, St. Thomas, 250 Kr.
Nr. 189.  Gouvernements Hill, St. Thomas, 150 Kr.
Nr. 190.  Hoved af en Negerinde, 125 Kr.
Nr. 191.  Udsigt over Havnen, St. Thomas, 100 Kr.
Nr. 192.  Æselhoved, Kr. 100.
Nr. 193.  Maaneskin ved Kirkegaarden, St. Thomas, 150 Kr.
Nr. 194.  Mississippi ved New Orleans, 125 Kr.
Nr. 195.  Mississippi ved New Orleans, 100 Kr.
Nr. 196.  Hoved af en Neger, 100 Kr.
Nr. 197.  Et hjørne af Rumboden, 300 Kr.
Nr. 198.  Sukkerkogere, 175 Kr.
Nr. 199.  Maaneskin, St. Thomas, 100 Kr.
Nr. 200.  Værftet i Christiansted, 175 Kr.
Nr. 201.  Indenfor Revet, Christiansted, 175 Kr.
Nr. 202.  Interiør, 150 Kr.
Nr. 203.  Dronningens Tvergade, Christiansted, 150 Kr.
Nr. 204.  Politibetjent, St. Thomas, 150 Kr.
Nr. 205.  Gammel Sukkermølle, Sion Farm, St. Croix, 100 Kr.
Nr. 206.  Fra Christiansted, Graavejr, 100 Kr.
Nr. 207.  Min Kok, 100 Kr.
Nr. 208.  Interiør fra en Sukkermølle, 150 Kr.
Nr. 209.  Udsigt over Christiansted fra Alders Hviles Bakker, 500 Kr.
Nr. 210.  Udsigt over Christiansted fra Plantagen "Little Princess", 300 Kr.
Nr. 211.  Aftenstemning, Kongepalmer, 175 Kr.
Nr. 212.  Gade i St. Thomas "in the garden", 125 Kr.
Nr. 213.  I den tørre Tid. Skitse, St. Thomas, 75 Kr.
Nr. 214.  Negerpige. Tilhører Forvalter T.
Nr. 215.  Gamle Nanna, Tegning, 50 Kr.
Nr. 216.  Frugtsælgerske, Tegning, 50 Kr.
Nr. 217.  Gade paa St. Martin, 150 Kr.
Nr. 218.  Aftenstemning, St. Thomas, 100 Kr.
Nr. 219.  Maaneskin, St. Croix, 100 Kr.
Nr. 220.  St. Jago de Cuba, Skitse, 100 Kr.
Nr. 221.  Portræt, 100 Kr.

Fra udstillingen på St. Croix 1906

Fra Hugo Larsens udstilling i Christiansted på St. Croix.

Separatudstilling i Christiansted, (1906 eller 1907):

Landsudstillingen i Aarhus 1909:

Udstilling i Arnbaks Kunsthandel, Bredgade, København, 1912:

Jeg kender ikke til noget katalog fra denne udstilling. Berlingske Tidende nævner udstillingen 31. januar 1912 og oplyser, at der er tale om en del af billederne fra Dansk Vestindien.

Separatudstilling i Den Fri udstillingsbygning 1-13. Februar 1913:

Nr. 1   Hasle Havn. Storm.
Nr. 2.  Strand ved Sandkaas. Bornholm.
Nr. 3.  Strand ved Belle. Bornholm.
Nr. 4.  Strand ved Belle. Bornholm.
Nr. 5.  Galgebakken. Sorø. Tilh. Hr. Fabr. Eigel.
Nr. 6.  Efteraarssøle. Sorø.
Nr. 7.  Priorgade. Sorø.
Nr. 8.  Fægangen. Sorø.
Nr. 9.  Fægangen. Sorø.
Nr. 10.  Oktobermorgen. Sorø Sø. Tilh. Hr. cand.polyt. Wisby.
Nr. 11.  Andebugten. Sorø. Tilh. Hr. Rich. Cridland.
Nr. 12.  Andebugten. Sorø.
Nr. 13.  Oktobereftermiddag. Sorø.
Nr. 14.  Motiv fra Lolland.
Nr. 15.  Motiv fra Lolland.
Nr. 16.  Bag om Byen. Horsens. Udst. Charlottenborg.
Nr. 17.  Interieur. Skitse.
Nr. 18.  Interieur. Skitse.
Nr. 19.  Skitse til et Dobbeltportræt.
Nr. 20.  Fra Himmelbjerget.
Nr. 21.  Fra det afbrændte Himmelbjerg.
Nr. 22.  St. Hansaften. Thurø.
Nr. 23.  Bitten. Pastel. Tilh. Hr. Gross. Carl Børgesen.
Nr. 24.  Portræt. Tilh. Hr. Gross. Carl Børgesen.
Nr. 25.  En Skrænt. Tilh. Hr. Gross. Carl Børgesen.
Nr. 26.  Portræt af Hr. Direkt. Cridland. Tilh. Hr. Andersen.
Nr. 27.  Morten sover. Tilh. Hr. Gross. Alf. Gad.
Nr. 28.  Portræt. Tilh. Hr. Dr. med. Lendorf.
Nr. 29.  Portræt. Tilh. Hr. Dr. med. Meisen.
Nr. 30.  Portræt. Tilh. Hr. Dr. med. Meisen.
Nr. 31.  Portræt. Tilh. Hr. Læge Stokkebye.
Nr. 32.  Portræt. Tilh. Hr. Læge Dalmark Sorø.
Nr. 33.  Portræt af min Moder. udst. Charlottenborg.
Nr. 34.  Miss Henny. Udst. Charlottenborg.
Nr. 35.  Fru Bebs. Udst. Charlottenborg.
Nr. 36.  Miss Polly. Udst. Charlottenborg.
Nr. 37.  Miss Elly.
Nr. 38.  Christiansted. St. Croix.
Nr. 39.  Christiansted. St. Croix. Tilh. Gross. Carl Børgesen.
Nr. 40.  Dronningen Tværgade, St. Croix.
Nr. 41.  Fra en Rumbod, St. Croix.
Nr. 42.  Fra en Rumbod, St. Croix.
Nr. 43.  Torvet paa St. Thomas
Nr. 44.  Nanna med Baby. I Baggrunden St. Thomas.
Nr. 45.  Fra St. Thomas.
Nr. 46.  Fra St. Thomas. Skitse.
Nr. 47.  Alleén ved Constitution Hill. St Croix. Tilh. Hr. Direktør Lachmann.
Nr. 48.  Original let Anskuelsesbillede. Tilh. Hr. Forlagsboghandler Brinkmann.
Nr. 49.  Original let Anskuelsesbillede, Tilh. Hr. Forlagsboghandler Brinkmann.
Nr. 50.  Portræt. Kul og Kridt.
Nr. 51.  Dobbeltportræt. Pastel. Tilh. Hr. Skolebestyrer Bjørneboe.
Nr. 52.  Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Skolebestyrer Bjørneboe.
Nr. 53.  Portræt. Tilh. Hr. Kontorchef Petersen.
Nr. 54.  Portræt. Tilh. Hr. Kontorchef Petersen.
Nr. 55.  Interieur. Tilh. Hr. Kontorchef Petersen.
Nr. 56.  Vestindiske Frugter. Tilh. Hr. Kontorchef Petersen.
Nr. 57.  Strand, Judiths Fancy, St. Croix. Tilh. Hr. Bankdirektør Tofft.
Nr. 58.  Studiehoved. Tilh. Hr. Overretssagfører Emil Nielsen.
Nr. 59.  Studie. Lampelys. Tilh. Hr. Overretssagfører Emil Nielsen.
Nr. 60.  Graavejr. Tilh. Hr. Overretssagfører Emil Nielsen.
Nr. 61.  Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Gross. Axel Larsen.
Nr. 62.  Interieur. Lampelys og Dagslys.
Nr. 63.  I Skumringen. Lampelys og Dagslys.
Nr. 64.  Portrætstudie. Lampelys og Dagslys.
Nr. 65.  Portrætstudie. Kreolerinde.
Nr. 66.  Studiehoved. Pastel.
Nr. 67.  Studiehoved. Pastel.
Nr. 68.  Portrætstudie.
Nr. 69.  Forældreglæde.
Nr. 70.  Ud over Byen. St. Thomas.
Nr. 71.  Studie. Halv Lampelys og Dagslys.
Nr. 72.  Maaneskin. St. Thomas.
Nr. 73.  Maaneskin. St. Thomas.
Nr. 74.  St. Jago de Cuba. Cuba. Tilh. Hr. Fabrikant Engel.
Nr. 75.  Fra et Billedhugger Atelier. Udst. Charlottenborg.
Nr. 76.  Æselhoved.
Nr. 77.  Et Æsel.

Udstilling i München 1914:

Hugo Larsen nævner denne udstilling i sit CV til Weilbachs Kunstnerleksikon, men kun med stednavn og årstal. Samme oplysning fremgår i hans håndskrift af bagsiden på nedennævnte maleri. Der er ikke yderligere oplysninger om denne udstilling.

Bag om Byen. Horsens

Kunstnerforeningen af 18. November:

1921 (Charlottenborg):

Nr. 474.  Rødspættegarnene rygtes.
Nr. 475.  Formiddagssol
Nr. 476.  Eftermiddagssol
Nr. 477.  Portræt
Nr. 478.  *Studiehoved
Nr. 479.  *Kroen i Verrezio

1922 (Den Frie):

Nr. 260.  Barneportræt.
Nr. 261.  *Fra en engelsk Park (Alverstone).
Nr. 262.  *Kroen i Verrezio.
Nr. 263.  *Fra Steilepladsen.
Nr. 264.  *Morgen paa Havnen.
Nr. 265.  *Eftermiddagssol.
Nr. 266.  *Fra Fiskerlejet.
 

1923 (Charlottenborg):

Nr. 289.  Portræt. Privateje
Nr. 290.  Ramme med Skitzzer
Nr. 291.  Ramme med Skizzer
Nr. 292.  Oktobermorgen. Lundeborg
Nr. 293.  Sommermorgen. Lundeborg

1924 (Industriforeningen):

Nr. 299.  Portræt
Nr. 300.  *Ovenover Fiskerlejet.
Nr. 301.  *Bygevejr.
Nr. 302.  *Hesselagergaard.

1932:

Nr. 185.  Portræt af min Moder, 2000 Kr.
Nr. 186.  Portræt af Maleren Georg Andersen, 2000 Kr.
Nr. 187.  Portræt. Tilh. Hr. Kommandør Saaby.
Nr. 188.  Portræt. Tilh. Hr. Direktør V. Berg

1934:

Nr. 163.  Portræt, 1500 Kr.
Nr. 164.  Portræt, 1500 Kr.
Nr. 165.  Fra Havnen Lundeborg, 800 Kr.
Nr. 166.  Fra Havnen Lundeborg, 800 Kr.

1935:

Nr. 174.  Drys, 500 Kr.
Nr. 175.  Opstilling, 300 Kr.
Nr. 176.  Rusk, 200 Kr.
Nr. 177.  Portræt, 800 Kr.

1936:

Nr. 219.  Portræt. Tilh. Fru Direktør Dugdale-Ruben.
Nr. 220.  Portræt. Privateje.
Nr. 221.  Portrætstudie, 250 Kr.
Nr. 222.  Nature Morte, 125 Kr.
Nr. 223.  Skitse, 125 Kr.

1937:

Nr. 246.  Fra Billedhugger Bundgaards Atelier, 6000 kr.
Nr. 247.  "Kavallerfløjen", Hesselagergaard, 200 Kr.
Nr. 248.  Den første Sne, Hesselagergaard, 200 Kr.
Nr. 249.  Efter Bygen, Lundeborg, 200 Kr.
Nr. 250.  Fra Merløsegaard, 200 Kr.

1941:

Nr. 465.  Portræt, 1500 Kr.
Nr. 466.  Efter Bygen, Lundeborg, 1200 Kr.
Nr. 467.  Model, 2500 Kr.
Nr. 468.  Fra Julebæk, 300 Kr.
Nr. 469.  Vandmølle Farharn, England. 200 Kr.
Nr. 470.  Baade paa Land, Lundeborg, 300 Kr.
Nr. 471.  Havnen Lundeborg, 300 Kr.
Nr. 472.  Portræt af Plantageejer Sophus Veber, 400 Kr.
Nr. 473.  Gutte til Hest, 300 Kr.
Nr. 474.  Hesselagergaard, 200 Kr.
Nr. 475.  Pigehoved, 200 Kr.
Nr. 476.  Havnepladsen. Lundeborg, 200 Kr.
Nr. 477.  Fiskerbaade. Lundeborg, 200 Kr.
Nr. 478.  Harevænget. Hesselagergaard, 400 Kr.
Nr. 479.  Selvportræt. Privateje.
Nr. 480.  Portræt af mine Forældre. Privateje.

1942:

Nr. *456.  Figurbillede. 138 x 170

1945:

Nr. 111.  Morgensol, 1000 Kr.
Nr. 112.  Siesta, 1200 Kr.

1949:

Nr. 157.  Fra Fiskerlejet "Lundeborg", 2000 Kr.
Nr. 158.  Portrait, 800 Kr.

Foreningen for National Kunst. Udstillinger på Charlottenborg:

1944:

Nr. 140, Porten. Gammel Vandmølle, Hesselager, 1938. 47 x 60. 350 Kr.
Nr. 141, Hesselagergaard. Efteraar, 1934. 30 x 39,5. 200 Kr.
Nr. 142, Vandmøllegaard, Hesselager, 1936. 32 x 46. 150 Kr.
Nr. 143, Fra Vandmøllegaarden, Hesselager, 1936. 30 x 30. 150 Kr.
Nr. 144, Den gamle Vandmølle, Hesselager, 1936. 25,5 x 39. 200 Kr.
Nr. 145, Studiehoved, 1936. 33 x 25,5. 200 Kr.
Nr. 146, Gamle Egetræer, Hesselagergaard, 1940. 41 x 57. Akvarel. 200 Kr.
Nr. 147, Foraar, Hesselagergaard, 1939. 36 x 45. 150 Kr.
Nr. 148, Paaske, Næsbyholm, 1943. 33 x 46,5. Akvarel. 150 Kr.

1945:

Nr. 130, En Maler, 1926. 92 x 77. 2.500 Kr.
Nr. 131, Min Moder, 1925. 84 x 74.
Nr. 132, Miss Polly, 1911. 79 x 67,5. 2.500 Kr.
Nr. 133, Posthuset i Christiansted, St. Croix, 1938. 61 x 86. 1.200 Kr.
Nr. 134, Maaneskin, St. Thomas, 1905. 39 x 64. 600 Kr.
Nr. 135, Et Æsel, St. Thomas, 1906. 39 x 45. 400 Kr.
Nr. 136, Æsel paa Stald, St. Thomas, 1906. 51 x 48. 400 Kr.
Nr. 137, Gammel Sukkermølle, St. Croix, 1905. 42 x 42. 500 Kr.

1946:

Nr. 112, I Atelieret, 1938-39. 110 x 140. 8.000 Kr.
Nr. 113, Fra Lundeborg Havn, 1923. 63 x 53. Privateje.
Nr. 114, Portræt. Overlæge Dr.med. Niels Muus, 1945. 67 x 54. Privateje.
Nr. 115, Fra Hesselagergaard, Akvarel, 1940. 42 x 53. 300 Kr.
Nr. 116, Fra Hesselagergaard, Akvarel, 1940. 42 x 53. 300 Kr.
Nr. 117, Fra Hesselagergaard, Akvarel, 1940. 49 x 50. 300 Kr.
Nr. 118, Fra Hesselagergaard, Akvarel, 1940. 50 x 42. 300 Kr.

1947:

Nr. 195, Portræt, 1911, 98 x 72. 2.500 Kr.
Nr. 196, Interiør, 1945. 64 x 75. 1.600 Kr.

December 1947:

Nr. 145, Portræt, 1947, 75 x 64. Tilh. Grosserer Axel Madsen.

1948:

Nr. 125, Portræt, 1948. 91 x 74. Privateje.
Nr. 126, Portræt, 1948. 85 x 74. Privateje.
Nr. 127, "Det tomme Sted", Hesselagergaard. 48 x 58. 300 Kr.
Nr. 128, Udsigt fra mit Vindue, Hesselagergaard. 48 x 58. 300 Kr.

1949:

Nr. 109, Portræt. 66 x 76. Privateje.
Nr. 110, Kong Christian d. 9. Fødselsdag saluteres, St. Thomas. 64 x 86.
Nr. 111, Posthuset Christiansted, St. Croix. 62 x 88.
Nr. 112, Portræt. 84 x 51. Privateje.
Nr. 113, Portræt. 52 x 51. Privateje.

Danske Lægeportrætter, Axelborg, København, Oktober 1922:

Nr. 51. Dr. med., Professor anatomiæ Johan Chiewitz (1850-1903). Tegning. Tilh. Professor Fibiger.
Nr. 203. Dr. med. Valdemar Meisen, 1901. Tilh. Dr. med. V. Meisen.
Nr. 204. Fru Helga Meisen, 1909. Tilh. Dr. med. V. Meisen.
Nr. 285. Thorvald Stokkeby, 1900. Tilh. Dr. Th. Stokkeby.

Skandinavisk Kunstudstilling. Georg Kleis Kunsthandel, København, u.å.:

Nr. 66.  Efter Jagten.

Danske i Vestindien, Nikolaj, København, 24. juli - 6. september 1992:

Der eksisterer mig bekendt ingen fortegnelse over de værker, som indgik i udstillingen. Nedenstående liste er derfor opstillet på grundlag af fotografier fra udstillingen samt oplysninger fra arrangørerne og de personer, som udlånte værker til udstillingen.

Nanna med barnet, St. Thomas 1905. Tillige benyttet som motiv på udstillingens plakat.
Solskin i en gade, St. Thomas 1907.
Fra en rombod, St. Croix 1905.
Et hjørne af romboden, St. Croix 1905.
Udsigt fra bakkerne over Charlotte Amalie
Vestindisk landskab
Landskab med arbejderboliger.
Æsel på stald, St. Thomas 1905.
En tosse jages væk
"Oh, me gad"
Tre negerkvinder og et barn, tegning, St. Thomas, 1905.

Landskaber omkring Viborg, Viborg Stiftsmuseum, 16. januar - 17. april 2005:

Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-07, Øregaard Museum, 20. januar - 14. maj 2006, samt Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 24. maj - 17. september 2006:

særudstillingen blev vist op imod 40 malerier og 30 tegninger. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet en lille bog "Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-07", som også indeholder et katalog over de udstillede værker.

1. Kejserpalmer og sukkerrørsmarker, St. Croix, 1905, olie på lærred, privateje.
2. Portræt af Alice La Beet, 1904-05, olie på lærred, privateje.
3. Landsbyens tosse, u.å., tusch på papir, privateje.
4. En gade, St. Thomas, 1907, olie på lærred, privateje.
5. "Oh, me god", u.å., tusch på papir, privateje.
6. Portræt af en kvinde, St. Thomas, 1905, olie på lærred, privateje.
7. Baggade, St. Thomas, 1905, blyant på papir, privateje.
8. Skitse til Nanny med barnet, u.å., blyant på papir, privateje.
9. Ingolf i Christiansted havn, St. Croix, u.å., blyant på papir, privateje.
10. 11 tegnede skitser fra Dansk Vestindien, 1904-07, blyant på papir, privateje.
11. Kunstnerens mormor, 1895, blyant på papir, privateje.
12. Måneskin, St. Thomas, 1905, olie på lærred, privateje.
13. Oprøret på St. Croix i 1878, u.å., kul på papir, privateje.
14. Udkast til Dansk Vestindisk platte, u.å., kul på papir, privateje.
15. En negerpige, St. Thomas, 1905, olie på lærred, privateje. (Ej på Kronborg)
16. Færdigt udkast til Dansk Vestindisk platte, u.å., kul på papir, privateje.
17. Negerpige, St. Thomas, 1905, blyant på papir, ejer: Peter Broe, København.
18. En negerkvinde bader sine børn, St. Croix, u.å., blyant på papir, ejer: Peter Broe, København.
19. Politibetjent, St. Thomas, 1905, blyant på papir, ejer: Peter Broe, København.
20. Interiør fra en sukkerfabrik, 1905, olie på lærred, privateje.
21. A Jobmaker,St. Thomas, 1905, olie på lærred, privateje.
22. To koner, St. Thomas, 1905, kul på papir, privateje.
23. Udsigt fra "Little Princess" mod Christiansted, St. Croix, 1935, pastel på papir, privateje.
24. Hugo Larsen, selvportræt, 1906, kul på papir, privateje.
25. Kokkepige, u.å., blyant på papir, privateje.
26. Moron's Castle, St. Thomas, 1904, olie på lærred, privateje.
27. 2 tegninger med motiver fra en markedsplads, 1905 blyant på papir, privateje. Se VT27 og VT28.
28. Ella Christensen, St. Thomas, 1907, olie på lærred, privateje.
29. Charlotte Amalie Havn, St. Thomas, 1906, olie på lærred, privateje.
30. Markvej, St. Croix, 1906, olie på lærred, privateje.
31. Folkeliv, St. Thomas, 1906, olie på lærred, privateje.
32. Havnen, St. Thomas, 1907, olie på lærred, privateje.
33. Fra en rum shop, St. Croix, 1905, olie på lærred, Knuthenborg.
34. Et hjørne af en rombod, St. Croix, 1905, olie på lærred, Knuthenborg.
35. Landarbejderboliger, u.å., olie på lærred, Knuthenborg.
36. Udsigt fra bakkerne over Charlotte Amalie, u.å., olie på lærred, Knuthenborg.
37. Æsel i stald, St. Thomas, 1905, olie på lærred, Knuthenborg.
38. Landskab, Dansk Vestindien, u.å., olie på lærred, Knuthenborg.
39. Et æsel, 1905, olie på lærred, privateje.
40. Negere i gademiljø, u.å., blyant på papir, privateje.
41. Æseldriver, 1906, BLyant på papir, privateje. (Ej på Kronborg)
42. "The old steeple", 1906, blyant på papir, privateje. (Ej på Kronborg)
43. Dansende negerpiger, 1907, blyant på papir, privateje. (Ej på Kronborg)
44. Posthuset i Christiansted, olie på lærred, Laugesen, Christiansfeld.
45. Kvinder, St. Thomas, 1906, blyant på papir, privateje.
46. Måneskin i havnenved Charlotte Amalie, St. Thomas, u.å., olie på lærred, pivateje.
47. "Et godt råd", St. Thomas, 1906, blyant på papir, privateje.
48. Fra Santiago de Cuba, 1904, Olie på lærred, privateje.
49. Portræt af en ung kvinde, St. Thomas, 1905, olie på lærred, privateje.
50. Palmer, u.å., olie på lærred, privateje.
51. Landskab, St. Thomas, 1904, olie på lærred, privateje.
52. Pige med vanddunk, 1907, olie på lærred, privateje.
53. Sukkermølle, St. Croix, 1905, olie på lærred, privateje.
54. Mænd og kvinder danser, St. Croix, 1906, kul på papir, privateje.
55. "So long", 1906, kul på papir, privateje.
56. Indsejlingen til St. Thomas, u.å., akvarel på papir, privateje.
57. Sceneri med æsler, 1906, olie på plade, privateje.
58. To kvinder i samtale, St. Thomas, 1905, blyant på papir, privateje.
59. Tjenestepige, St. Croix, 1906, kul på papir, privateje.
60. Skitse til måneskin, St. Thomas, u.å., pastel på papir, privateje.
61. Udsigt fra stranden over havet, St. Croix, 1905, olie på lærred, privateje.
62. Nanny med barn, St. Thomas, 1905, olie på lærred, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
63. Gallow's Bay, St. Croix, 1905, olie på lærred, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
64. Havnekaj, St. Thomas, u.å., olie på lærred, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
65. Portræt af en kvinde, 1904, olie på lærred, privateje.
66. St. Thomas by og havn, 1911, farvelitografi, Dansk Skolemuseum.
67. Sukkerhøst på St. Croix, 1910, farvelitografi, Dansk Skolemuseum.
Uden for katalog: Government's Hill, St. Thomas, 1904, olie på lærred, privateje.
Uden for katalog: Mænd med læssede æsler, St. Thomas, 1904, kul og kridt på papir, privateje.

"Overdragelse", Overgaden - Institut for Samtidskunst, 30. august - 26. oktober 2008:

På denne udstilling blev der vist en række af Hugo Larsens malerier, pasteller og tegninger fra Dansk Vestindien sammen med værker af nulevende kunstnere fra Danmark og US Virgin Islands. Læs mere om udstillingen.

 1. Solskin i en gade, St. Thomas 1907, olie på lærred, privateje.
 2. Palmer, (Dansk Vestindien), u.å., olie på plade, privateje.
 3. Sceneri med æsler, (Dansk Vestindien), 1906, olie på plade, privateje.
 4. Sukkerkogere, (Dansk Vestindien) u.å., pastel på papir, privateje.
 5. Salutten på kong Christian IX' sidste fødselsdag i 1905, (St. Thomas), dateret 1946, pastel på papir, privateje.
 6. Vestindisk politibetjent, St. Thomas 1905, olie på lærred, privateje.
 7. Markvej, St. Croix 1906, olie på lærred, privateje.
 8. Havneparti, St. Thomas 1906, olie på lærred, privateje.
 9. Folkeliv på havnen, St. Thomas 1907, olie på lærred, privateje.
 10. Rachel Ann Proctor, St. Thomas 1906, olie på plade, privateje.
 11. Et æselhoved, St. Thomas 1905, olie på lærred, privateje.
 12. Fra en rombod, St. Croix 1905, blyant på papir, privateje.
 13. Apoteket i Christiansted, St. Croix 1906, blyant på papir, privateje.
 14. Pakæsel, St. Thomas 1906, blyant på papir, privateje.
 15. Kokospalme, St. Thomas 1905, blyant på papir, privateje.
 16. En tosse jages væk, (Dansk Vestindien) u.å., tusch på papir, privateje.
 17. Forsamling af kvinder og piger, St. Thomas 1905, kul på papir, privateje.
 18. Et karnevalsoptog, St. Thomas 1905, kul og blyant på papir, privateje.
 19. Salgskoner, St. Thomas 1906, blyant på papir, privateje.

"Caribbean - Crossroads of the World", El Museo del Barrio, Queens Museum of Art samt The Studio Museum in Harlem, juni 2012 til januar 2013:

På denne udstilling, som var Hugo Larsens første i USA nogensinde, vistes tre af hans vestindiske værker. Læs mere om udstillingen.

 1. Sceneri med æsler, (St. Croix) 1906, olie på malelærred på plade, privateje.
 2. Sukkerarbejdere, (Dansk Vestindien), u.å., pastel på papir, privateje.
 3. Folkeliv på torvet i Charlotte Amalie, St. Thomas 1906, olie på lærred.

"Stop Slaveri!", Arbejdermuseet, København, 2017:

Nanny med barn, St. Thomas, 1905, olie på lærred, M/S Søfart.


En asterisk foran titlen på et billede markerer, at dette var til salg på den pågældende udstilling. Alle priser er som anført i de respektive kataloger.

Alle oplysninger - store som små - om ovennævnte billeder modtages med glæde.

Jeg skylder Peter Heiberg, Sanja Storm Tuxen, Anne Walbom, personalet på Statens Museum for Kunsts bibliotek, Øregaard Museum samt Anne Dorthe Suderbo en stor tak for at have hjulpet mig med fremskaffelse af detaljer om ovennævnte udstillinger.