Jan TuxenSlægten Coldevin > Dønnes-slægten > Axel Coldevin English, please!
Axel Johannes Coldevin (1900-92)
Nordlands historiker; dr.phil.
Axel Coldevin var historiker med speciale i nordnorske forhold. Cand.philol. 1927; dr.phil. 1938; gymnasielektor i Sarpsborg, Oslo og Bærum 1927-68; forfatter af flere hovedværker om norsk historie; medlem af Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1976.
Axel Coldevin er særligt kendt for sin banebrydende nyfortolkning af forholdet imellem købmænd, godsejere og leilendinger (en art fæstebønder) i Nordnorge. Før Coldevin var den herskende opfattelse, at specielt bergenskøbmændenes handelsprivilegier og godsejernes jordrettigheder havde udgjort en alvorlig hæmsko for samfundets udvikling i Nordnorge. Coldevin påviste derimod, at der i høj grad var en naturlig og gunstig balance imellem disse grupper, udtrykt for eksempel i denne centrale sætning fra hans doktorafhandling: "I Nord-Norge er det iallfall særdeles lærerikt å feste opmerksomheten ved den likevekt som lovene og utviklingen tidlig skapte mellem fiskerbønder, handelsmenn og godseiere, en likevekt som først og fremst kom dem tilgode som var økonomisk underlegne".
Der har siden været enkelte indvendinger mod hans arbejde og konklusioner, bl.a. at han var for unuanceret i bedømmelsen af den stand, som han selv kom af - Coldevin var godsejersøn fra Dønnes. Men i det store og hele er hans arbejde blevet stående, og han kaldes ikke uden grund "Nordlands historiker".
Coldevins litterære produktion var omfattende. Af størst betydning var vel hans doktorafhandling 'Næringsliv og priser i Nordland 1700-1880', Bergen 1938, og 'Jordegods og storgårder i Nord-Norge', Trondheim 1943 (ny og revideret udgave, Espa 1989). I det sidstnævnte værk er et af de vigtige temaer netop forholdet imellem de forskellige befolkningsgrupper, som belyses med mange eksempler. Coldevin nyskrev desuden i 1950 værket 'Norske storgårder' og var medredaktør på og medforfatter af 'Vårt folks historie', Aschehoug, udgivet i 1960-erne. Hertil kommer en omfattende produktion af lærebøger samt en lang række lokalhistoriske bøger, herunder:
'Sarpsborgs historie 1839-1939', 1950.
'Rana bygdebok', Mo 1964-65.
'Bodø by 1816-1966', Bodø 1966.
'Dønna bygdehistorie', Dønna 1980.
'Gammel kultur på Helgeland', Mo 1986.
Coldevin tog initiativ til samling af det Coldevinske godsarkiv fra Dønnes på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek, nu Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. I forbindelse med udgivelsen af en registratur for dette arkiv i 1980 skrev Coldevin en glimrende, men lidet kendt artikel om Dønnesgodsets historie.

Slægtsforhold:

Axel Johannes Coldevin blev født 4 Mar 1900 på Dønnes og døde 23 Jun 1992 i Bærum. Han var søn af godsejer Hans Johan Emahus Tønder Coldevin (1834-1932) og Anne Margrethe Henrikke Aas (1853-1911). Gift 1931 med cand.mag. Gunvor Smedal (1903-96). 4 børn.

Se også:

Store Norske Leksikons biografi af Axel Coldevin
Wikipedias artikel om Axel Coldevin
Slægten Coldevin på Dønnes
Slægten Coldevins historie
Dønnesgodsets historie
Summarisk og ufuldstændig slægtstavle for de første generationer af slægten Coldevin
Hjemmeside for Dønnes Gård
Odd Sørgårds udførlige beskrivelse af Dønnes' historie
Lidt om min egen tilknytning til slægten Coldevin
Kilder vedrørende Coldevin
Andre som forsker i slægten Coldevin 
In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 20. oktober 2011