Jan Tuxen  >  Silhuetter og slægtsforskning > Lidt historie English, please!

Lidt om silhuetternes historie

I historisk - og måske navnlig i slægtshistorisk - sammenhæng støder man ganske ofte på silhuetter i form af portrætter, enten af hele familier eller som brystsilhuetter af enkeltpersoner.
Profiltegninger har eksisteret siden oldtiden, men egentlige klippede skyggeportrætter blev først udbredt i Paris omkring midten af 1700-tallet. Navnet silhuet (tidligere skrevet silhouet) kommer af en - vistnok dygtig, men meget upopulær - fransk finansminister Étienne de Silhouette. For at redde landets økonomi udskrev han store skatter hos de rige og hos de velhavende pensionister. Disse oppiskede til gengæld en folkestemning mod ham ved at hævde, at han var skyld i al fattigdom. Alt, hvad der var simpelt og fattigt, blev betegnet 'à la Silhouette', og da han selv fremstillede skyggeportrætter, blev navnet hængende på disse.
Fra starten har navnet altså haft en negativ klang, men silhuetterne blev alligevel et modefænomen, som holdt sig i omkring hundrede år, d.v.s. indtil fotografiet for alvor trængte frem. I starten blev moden understøttet af en tro på, at man kunne aflæse en persons karaktertræk af profilportrættet, men den store udbredelse fra o. 1800 skyldes snarere silhuetternes enkle elegance, som passede godt ind i empiretidens stil. Fra tid til anden har silhuetterne fået en renæssance, og nogen husker måske stadig den lille silhuetbod i Tivoli. Klipning i papir var i øvrigt blot én af mange teknikker, som blev anvendt til at fremstille silhuetter. Andre var kobberstik, hinterglasmalerier, miniaturemalerier på sten o.s.v.
Mange af de professionelle silhuettører var omrejsende folk. For at få kunder nok måtte de rejse fra sted til sted, og da det tyske marked var ved at være mættet, kom de første silhuettører til Danmark omkring 1780, til Norge omkring 1800, måske lidt før.
Vores interesse blev vakt af et glimrende silhuetklip af en hel familie i min kones slægt. Silhuetklippet kan dateres til oktober 1815 og stedfæstes til Assens. Vi syntes, at det kunne være ganske sjovt at vide, hvem havde lavet klippet og købte derfor en bog om emnet. Af bogen - som anbefales på det varmeste - fremgår det tydeligt, at 'vores' silhuet er klippet af Franz Liborius Schmitz (ca. 1762 - 1827), som stammede fra Bonn og som blev den mest produktive silhuettør i Danmark.
Silhuetklip lavet af de dygtige i faget er glimrende kunsthåndværk, nogle er måske ligefrem kunst, men absolut ikke alle. Måske af samme grund er de færreste silhuetklip signeret. Alligevel er der for hver silhuettørs værker visse karakteristika, som nærmest kan betegnes signaturer.
Herunder følger en liste over nogle af de kendte silhuettører, som har arbejdet i Danmark og tildels også i Norge. For nogle af mestrene er også i små udsnit vist karakteristiske detaljer ved deres silhuetter.

C. Limpricht var en af de første professionelle silhuettører i Danmark og arbejdede i København 1781-82. Han lavede næsten udelukkende brystsilhuetter, som afsluttedes med brede ærmer, klippet næsten lige af. Den S-formede brystafskæring har på mange silhuetter en lille radius bagtil og en stor fortil (se eksempel). Silhuetklippene er ofte i kobberstukne rammer. Nogle silhuetter bærer signaturen C.L.

Joachim Gottfried Wilhelm Weitlandt (f. 1756). Opholdt sig i København fra 1784 og i hvert fald til 1816. Kvinder har ofte bændler i håret og bærer på helfigurer syposer, mens mændene ofte balancerer med et dokument mellem spidserne af tommel- og pegefinger (se eksempel). Kvaster på portierer er også et karakteristisk træk. Weitlandt lavede bl.a. kobberstik af arveprins Frederiks familie, og Norsk Folkemuseum (www.norskfolke.museum.no) har afbildet et af Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, mor til Christian VIII (museumsnr. NF.01140-1062). Silhuetten er fremstillet ca. 1794.
 

Johann Adolf Bendix Rothermundt. Omrejsende silhuettør i Danmark fra slutningen af 1780-erne, bofast i København ca. 1801-16. Malede oftest sine silhuetter som såkaldte hinterglasmalerier, hvoraf de fleste forestiller en stue (stærkt perspektiveret) med indsatte gruppebilleder. Gardiner er draperet, vinduesrammer udsmykket, møblementet enkelt. Silhuetterne kaster (svage) skygger på gulvet (se eksempel)!

Boy Jensen Greve (1756-1831). Arbejdede i hele Nordeuropa og skal have været den, som indførte silhuetterne i Norge. Personerne afbildes ofte med slør og lette gevandter (se eksempel), og ordensstjerner markeres med fine stråler under afskæringen på brystsilhuetter. Greve oplærte elever, og det siges, at importen af sort papir steg væsentligt efter hans rejse i Norge. Norsk Folkemuseum (www.norskfolke.museum.no) har flere af hans silhuetter, herunder et af Carsten Ankers familie (museumsnr. NF.00607-069).
 

Gerhard Ludvig Lahde (1765-1833). Kom til København i 1787 og vandt flere medaljer på Kunstakademiet. Lavede næsten udelukkende profilportrætter, oftest som kobberstik eller sølvstifttegninger. Lavede en del afbildninger af dramatiske begivenheder, såsom Christianborgs brand 1794 og englændernes overfald 1801 og 1807. Brugte ofte genstande udenfor selve silhuettet til at symbolisere egenskaber hos de portrætterede.
 

Franz Liborius Schmitz (ca. 1762 - 1827) blev den mest produktive silhuettør i Danmark.Fra ca. 1799 var han i Slesvig-Holsten, fra 1803 til sin død i Danmark afbrudt af to rejser til Norge i 1803 og 1813. Franz Schmitz lavede f.eks. små og meget spidse fødder, damerne fik runde og meget tydelige bryster (se eksempel), mens mændene fik knæk i ryggen. Hans familieportrætter har oftest en malet baggrund med blå nuancer foroven og mere varme farver forneden. Ofte ses kendte, lokale bygningsværker som baggrund. Læs mere om identifikation af en silhuet klippet af Schmitz.
 

Niels Grønbek Rademacher (1812-85) virkede mest i Danmark, men var flere gange i 1840-erne i Finland. Han efterlignede Liborius Schmitz' stil i sine familieportrætter, endda i en sådan grad, at de to ofte forveksles. Rademacher kan kendes på de unaturligt tynde halse og enorme barme (se eksempel). Desuden malede han ofte blomster, træer og bygninger i baggrunden i stedet for at klippe dem.

Hver mester i faget har altså sine særlige kendetegn.
Hertil kommer, at silhuettørerne måtte melde deres ankomst for at få kunder, og det gjorde de som oftest i de lokale aviser.
Hvis man har et nogenlunde karakteristisk silhuetklip, er der altså muligheder for at fastslå, hvem der har fremstillet det, og hvornår det er sket.
På nogle af familieportrætterne kan man fastslå, hvor de er lavet. Kendere af Assens vil på silhuetklippet foroven kunne genkende spiret og den gotiske gavl som hørende til Assens Kirke.
Hvis der ikke er andre sikre kendetegn til at datere en silhuet, kan man måske tage moden til hjælp. F.eks. skifter damemoden omkring år 1800 fra hvepsetalje og stram korsettering til den løse nyklassissistiske stil med blot et smalt bånd under barmen. Samtidig forsvinder parykkerne og mændenes hårpisk.
Der er altså gode muligheder for at fastslå både tid og sted for en silhuet. Det kan jo være, at det medfører lidt 'uro i familiealbummet', hvis traditionen siger, at en silhuet er fra 1760-erne, mens en analyse viser, at den er fra 1813 og måske fra et helt andet sted end antaget. Men det er vel også en tilfredsstillelse at vide, hvem der ikke er på billedet?


Se også:

"Silhuetter, skygger på væggen", Jørgen Duus, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, København 1998. Denne bog er hovedkilde til oplysningerne ovenfor.

En artikel om silhuetter og slægtsforskning

Biografi af Franz Liborius Schmitz

Biografi af Boy Jensen Greve

Eksempel på identifikation af et silhuetklip

Mysteriet om silhuetklippene af Helgelands-Holsterne

Norsk Folkemuseum (www.norskfolke.museum.no) er begyndt på at gøre sine samlinger tilgængelige på nettet. Et imponerende site, også hvad silhuetter angår. Desværre skifter Norsk Folkemuseum sine links ud hurtigere end vi andre skifter visse beklædningsdele, så jeg kan ikke linke til de enkelte silhuetter. Her er f.eks. et portræt af en familie Foyn/Ager i Tønsberg og af en familie Krohn i Bergen (museumsnr. NF.01140-814).

Bjørn Ochsner skrev i 1954 en udmærket artikel om silhuettørerne Limprecht og Weitlandt. Artiklen er tilgængelig på Tidsskrift.dk: e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/fundogforskning/article/view/1891/3224.
Samme sted kan man finde Ochsners artikel om identifikation af den mystiske silhuettør fra Skt.Pedersstræde (Niels Christian Fausing): e-tidsskrifter.dk/ojs/index.php/fundogforskning/article/viewFile/1879/3201.

Der findes en del glimrende hjemmesider på engelsk om silhuetter og silhuettører. Her er et par enkelte:

Wikipedias artikel om silhuetter i almindelighed: en.wikipedia.org/wiki/Silhouette

Wikipedias artikel om mesteren i frihåndsklip Auguste Edouart: http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Edouart

En morsom side om og af den nulevende silhuetkunstner Charles Burns med mange gode eksempler: roving-artist.com.

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 23. april 2014