Jan Tuxen  >  Silhuetklip > Silhuetklip af nogle Helgelands-Holster English, please!
Helgelands-Holsterne
Et mysterium om nogle silhuetklip
Billede af Hans Alexandersen Holst (1703-83)? De silhuetklip, som vises på denne side, er gengivet ud fra afbildninger i bogen om Helgelands-Holsterne. De bærer kendetegn, som tyder på, at de er klippet af Franz Liborius Schmitz. Han var utroligt produktiv og rejste rundt i både Danmark og Norge med sit håndværk. På disse silhuetter er specielt kvinderne karakteristiske, idet Liborius Schmitz med forkærlighed afbildede unge og midaldrende kvinder med tydeligt markerede og runde bryster.
Silhuetterne er lidt af et mysterium for mig, men lad mig starte med at præsentere de personer, som angiveligt skal være afbildet. Det drejer sig om proprietær på Stabæk ved Bærum Hans Alexandersen Holst (1703-83) (øverst til venstre), hans hustru Ellen Gunilla f. Brochmann (1718-88) (øverst til højre) samt deres søn og svigerdatter, sorenskriver på Helgeland Alexander Hansen Holst (1752-1831) (nederst til venstre) og Anne Marie f. Bech (1769-1851) (nederst til højre). Alle portrætter viser de afbildede som voksne, måske midaldrende, men ikke gamle. Der er som vist en lille afvigelse i signaturerne (altså de karakteristiske detaljer i hver mesters silhuetter, se silhuetklippenes historie), idet afskæringerne forneden er lidt forskellige, men dette er næppe væsentligt. Ophavsmanden er med rimelig sikkerhed den samme, og jeg vil holde en del på, at Franz Liborius Schmitz er mesteren.
Billede af Ellen Gunilla f. Brochmann (1718-88)?


 

Billede af Alexander Hansen Holst (1752-1831)? Billede af Anne Marie f. Bech (1769-1851)? Men her er noget, som ikke stemmer!
Silhuetteringen var nemlig slet ikke nået til Nordeuropa i midten af 1700-tallet, da Hans Alexandersen Holst på Stabæk var midaldrende. Den første silhuettør i Norge skal have været Boy Jensen Greve, og han kom først i 1788, fem år efter Hans Holsts død. Franz Liborius Schmitz var ikke i Norge før 1802.
Man kan måske forestille sig, at portrætterne af Hans Holst og Ellen Brochmann er lavet posthumt. Da de hører sammen med portrætterne af sorenskriveren på Offersøy og hans hustru, er det vel nærliggende at antage, at Alexander Holst har fået silhuettøren til også at lave portrætter af sine afdøde forældre.
Men gjorde silhuettørerne det? Jeg kender ikke eksempler på, at Schmitz skal have klippet portrætter posthumt. Men enkelte andre har forsøgt sig i denne tvivlsomme metier. I Norge gælder dette specielt prospekt- og portrættegneren Philip Kriebel, som i årene omkring 1805-10 tilbød sine tjenester i Trondheim. Jeg kender ingen silhuetter af Kriebel og kan derfor ikke bedømme, om han er mester for disse.
En helt tredie kandidat kan muligvis være tegnelæreren Jacob E. Munch (1776-1839). Han vides at have lavet silhuetter omkring århundredeskiftet, deriblandt mindst én, som har stor lighed med det viste portræt af Anne Marie Bech.

Egentlig hælder jeg nok mest til, at portrætterne er fejlanbragt i 'familiealbummet'. Men hvem forestiller de så? Et godt bud kunne være, at det øverste par er magasinforvalter på Aggershus Christopher Andreas Lange (1744-1809) og anden hustru Christiane Holst (1758-1812), altså en svoger og søster til Alexander Hansen Holst. I hvert fald bærer portrætterne en mistænkelig lighed med silhuetter af dette par som vist i Norsk Folkemuseums billedsamling: www.norskfolke.museum.no, søg efter museumsnr. NF.01140-1290

Et andet spørgsmål er, om Franz Liborius Schmitz virkelig har været så langt nordpå som Helgeland. Jeg ved, at han på sin sidste rejse til Norge i 1812-14 rejste langs kysten, og at han var i Kristiania, Mandal, Bergen og Ålesund, mens jeg ikke har truffet ham i Trondheim. I princippet kan han jo godt have været i Helgeland, men man kan jo spørge, om en silhuettør, som har måttet rejse fra sted til sted for at få kunder, har kunnet finde tilstrækkelig afsætning i de mere tyndt befolkede egne nordpå. Jeg er derfor også interesseret i yderligere information om hans færden i 1812-14. Men sandsynligheden taler vel for, at Alexander Holst og hustru har fået lavet silhuetterne under et familiebesøg i og omkring Christiania.

Jeg håber som nævnt, at nogen vil kunne hjælpe mig med at få besvaret disse spørgsmål.


Se også:

Lidt om silhuetklippenes historie

Biografi af Franz Liborius Schmitz

Norsk Folkemuseum er begyndt på at gøre sine samlinger tilgængelige på nettet. Et imponerende site, også hvad silhuetter angår.


Kilder:

"Silhouetter", Henrik Grevenor, Kristiania 1922.

Silhuetklippene ovenfor er reproduceret ud fra gengivelser i bogen:
"Slegtregister over en holsteslegt (Helgelands-Holsterne)", Hans Fridthjof Holst, Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiania 1915.

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 5. december 2012