Jan Tuxen  >  Silhuetklip  >  Franz Liborius Schmitz > Landmark silhuetten fra Ålesund English, please!
Landmark silhuetten fra Ålesund
Et forsøg på identifikation

Dette familieportræt forestiller foged i Søndmør Andreas Landmark med familie. Det er gengivet i bogen "Stamtavle over en norsk slegt Landmark", udarbejdet af A. Landmark, Christiania 1929. Underteksten lyder 'Foged Andreas Landmark med hustru Jakobine, f. Wind og tre børn'. Silhuetten er iøvrigt udateret og usigneret.

Michael G. Landmark sendte mig en kopi og udtrykte sine tvivl, dels omkring datering, dels omkring den personkreds, som vises på silhuetten.

Lad os starte med at fastslå, hvem der er mester for silhuetten. Denne er helt tydeligt klippet af Franz Liborius Schmitz. De små fødder, de runde bryster, knækket i mandens og drengenes ryg, baggrunden med lidt lokale kendetegn (her Ålesund, formoder jeg) og andre små kendetegn viser, at Schmitz er mesteren. Han var netop på rejse i Norge, først i 1803 og siden i 1813 (muligvis ind i 1814).

Hvem er så personerne på billedet? Familien bestod af følgende medlemmer:
Foged Andreas Landmark (1769-1839)
Hans hustru Jakobine Caroline f. Wind (1773-1833)
Hendes datter af første ægteskab Anne Henrikka (f. ca. 1793). Desuden følgende fælles børn: Andrea Nordløw Landmark (1798-1891), Karen Marie Landmark (1800-1833), Nils Wind Landmark (1802-1841), Petrine Wessel Wind Landmark (1804-1887), Johan Daniel Stub Landmark (1806-1860), Andreas Landmark (1808-1887), Jacobine Caroline Staboe Landmark (1809-1894) og Barbara Henrikke Landmark (1814-1814). Hertil kommer en nevø af fogeden, Michael Angell Landmark (1798-1883), som blev opdraget i hjemmet.

Vi har et fixpunkt i drengen i midten. Schmitz havde det med at økonomisere med talentet, når det gjaldt børnene, som oftest blev afbildet noget stiliseret. Vi ved derfor fra andre silhuetter, at drengen i midten er ca. 6-7 år. Der er også en tydelig symbolik i, at faderen holder sin ældste søn til bogen. Heraf følger, at drengene i midten er Johan (1806-33) og Nils (1802-41), og at silhuetten er fra ca. 1813. De to piger/kvinder til venstre er afbildet nogenlunde ens, blot med enkelte forskelle markeret, f.eks. brysternes størrelse, kjoleudstyr og det, at den ene står op med et håndarbejde, mens den anden sidder med en blomst (et ofte brugt motiv hos Schmitz). Der er altså markeret en vis, men ikke afgørende aldersforskel imellem dem. Og når man ved, at Schmitz oftest afbilder gifte kvinder med hovedbeklædning, må der altså være tale om døtrene Andrea på 15 år og Karen på 13.

Fra højre mod venstre forestiller silhuetten altså foged Landmark med børnene Nils, Johan, Karen og Andrea. Silhuetten er fra ca. 1813 og er klippet i Ålesund af Franz Liborius Schmitz.

Man kan fundere over, hvorfor hustruen Jakobine og de øvrige børn ikke er med. Det kan jo have været et økonomisk spørgsmål, for disse familieportrætter var ganske dyre, og der er allerede sparet en del på denne silhuets udstyr. Måske har Jakobine ikke haft lyst til at lade sig portrættere i profil, mens hun var gravid. Og endelig kan hun jo have været hjemmefra med det yngste barn, mens Schmitz besøgte Ålesund. Jakobines datter Anne Henrikke er ca. 20 år på dette tidspunkt og er naturligvis ude at tjene.


Der er naturligvis knyttet en del usikkerhed til denne identifikation. Alligevel vil jeg mene, at den tjener som eksempel på, at silhuetter ikke nødvendigvis er så anonyme, som man umiddelbart skulle tro. Med nogle få oplysninger om de afbildede og en smule viden om silhuetmestrenes teknik og færden kan man ræsonnere sig frem til mange oplysninger.

Tak til Michael G. Landmark for hans medvirken til denne identifikation.


Se også:

Generelt om silhuetklippenes historie og nogle karakteristika for en række mestre

Mere om Franz Liborius Schmitz

Nogle mystiske silhuetklip fra Helgeland

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 20. marts 2011