Jan Tuxen  >  Silhuetter > Boy Jensen Greve  English, please!
Boy Jensen Greve (1756-1831)
"Kongelig silhuettør"

Bruden Magdalene Feddersen, Husum

Magdalene Feddersen, Husum

Boy Jensen Greve hører til de mest berejste silhuettører, idet han opererede i både Tyskland, Danmark, Norge og Sverige. Han var uddannet som miniature- og glasmaler, og de fleste af hans silhuetter blev malet på glas eller papir.

Greves særkende - eller signatur - er de ofte pompøse og luftige detaljer i hårpragt og beklædningsgenstande, som han udstyrer de portrætterede med. Dermed distancerer hans silhuetter sig fra de klippede, som ikke kan opnå samme lethed. Til gengæld var hans priser næppe særligt folkelige. Det vides for eksempel, at han forlangte 25 rigsdaler for en miniature, også når han måtte indrømme, at den ikke lignede særligt godt. Han lægger hermed afstand til den senere, men også langt mere udbredte silhuetklipper Franz Liborius Schmitz, som tog 16 skilling for to ens brystsilhuetter. Alligevel skal Greve have nået at lave ca. 1500 silhuetter.

Greve var født i Ockholm nord for Husum i Slesvig og kom første gang til København i 1787. Efter at have tegnet silhuetter af kongefamilien, kaldte han sig kongelig silhuettør. Hans første rejse til Norge fandt sted i 1788, og han betragtes som den, der indførte silhuetterne i Norge. Han skal have oplært elever, og en af disse kan meget vel have været svenskeren Paul Heckens. Kunsthistorikeren Henrik Grevenor påstod ligefrem, at importen af sort papir til Norge steg efter Greves seneste rejse gennem Norge og Sverige, som afsluttedes i 1807. I modsætning til den nævnte Schmitz, som rejste til vands langs Norges kyst, havde Greve egen vogn og heste. Det giver måske en indikation af, hvor han har været, men han annoncerede også sin tilstedeværelse med annoncer i den lokale presse.

Jeg har ikke efterprøvet påstanden om, at Greve skal have fået importen af sort papir til at stige, men er noget skeptisk. Greve kopierede nemlig omridset, som han derefter med pantograf overførte til mindre skala til brug for sine malede glassilhuetter. Sort papir blev derimod normalt brugt til klippede silhuetter.

Bortset fra afstikkerne til Norge og Sverige vekslede Greve mellem at bo i Berlin og at turnere i Danmark og hertugdømmerne.


Se også:

Silhuetter i slægtsforskningen
Biografi af silhuettøren Franz Liborius Schmitz
Biografi af silhuettøren Paul Heckens
En glimrende bog om silhuetter
 


Kilder:

"Silhuetter, Skygger på Væggen", Jørgen Duus, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, København 1998.
"Silhouetter", Henrik Grevenor, Norsk Folkemuseums Særutstilling nr. XIII, Kristiania 1922.

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 10 nov 2002