Hugo Larsen

Publikationer om Hugo Larsen og hans kunst

 

Hugo Larsen skrev aldrig om sig selv. Han var ikke den, som førte sig frem i medierne. Men andre har fra tid til anden følt anledning til at berette om Hugo Larsen. Her er en kort opsummering:

Sophus Jürgensen: "Udstillinger", Samleren 1928, s. 45-47. Samleren karakteriserer artiklen således: "Sophus Jürgensen gør sin jævnaldrende Kollega og Ven Maleren Hugo Larsen til Genstand for en indgaaende Omtale i sin Artikelrække Udstillinger, der behandler Kunstnere, der ikke længere er at finde paa vore offentlige Udstillinger."

Xenius Rostock: "Hugo Larsen, Dansk-Vestindiens uovertrufne maler", Dansk Nutidskunsts Forlag, København 1950. Bogen blev udgivet i anledning af Hugo Larsens 75-års fødselsdag og er baseret på en række interviews med kunstneren. Læs mere om bogen i denne artikel.

Grete Bentzen: "Maleren Hugo Larsen, der blev glemt", Dansk Vestindisk Selskabs tidsskrift 1982, nr. 1, s. 14f. Grete Bentzen, som selv er født på St. Croix, beskriver nogle af familiens billeder af Hugo Larsen og refererer fra Xenius Rostocks bog om Hugo Larsen fra 1950.

Jørgen O. Bjerregaard: "Hugo - en maler i Vestindien", Dansk Vestindisk Selskabs tidsskrift nr. 4, 1990, s. 26-28. Artiklen er i det store hele en opsummering af Xenius Rostocks bog om Hugo Larsen. Desuden en opfordring til at finde og udstille Hugo Larsens malerier fra Dansk Vestindien.

Lise Funder: "Kunstnere i tropesol", Artikel i publikationen af samme navn, s. 48-53, udgivet af Dansk Vestindisk Selskab i samarbejde med Nikolaj Udstillingsbygning, juni 1992. Publikationen fungerede som katalog for udstillingen "Danske i Vestindien", Nikolaj 24. juli - 6. september 1992.

Jan Tuxen: "Maleren Hugo Larsen - Beretningen om, hvordan et virtuelt galleri blev til", Dansk Vestindisk Selskabs tidsskrift 2002, nr. 3, s. 8-11. Artiklen beskriver baggrunden for og de tidlige faser i mit projekt om Hugo Larsen.

Jan Tuxen: "Hugo Larsens hjørne", Dansk Vestindisk tidsskrift 2003 nr. 3, 2004 nr. 1-3 samt 2006 nr. 1 og 4. En artikelserie skrevet i anledning af 100-året for Hugo Larsens ankomst til St. Thomas i februar 1904. Teksterne i de første fire artikler er i store træk sammenfaldende med min biografi af Hugo Larsen i Vestindien.

Finn Blytmann: "Hugo Larsen i kunsthistorisk lys", offentliggjort her på hjemmesiden i december 2003. På en kunsthistorisk baggrund beskrives og bedømmes Hugo Larsens kunst og virke.

Jan Tuxen: "Straffefangerne på Alheden", Viborg Bogen 2005 s. 60-68 samt (i forkortet form) Viborg Stifts Folkeblad 31. januar 2005 s. 9. Artiklen beskriver baggrunden for tre af Hugo Larsens billeder, som blev vist på Viborg Stiftsmuseums særudstilling "Landskaber omkring Viborg" 16. januar til 17. april 2005.

Jane Sandberg et al.: "Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-07", Øregaard Museum 2006. Bogen på 80 sider blev udgivet i forbindelse med særudstillingen "Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-07" og fungerede samtidig som katalog for denne. Bogen er fortsat til salg

Erik Miles, Edgar Lake og Nina York: "Danish Artist Hugo Larsen's Cultural Portrait of Our Islands 1904-07", St. Croix Friends of Denmark, 2008. Dokumentarfilm om livet i Dansk Vestindien set gennem Hugo Larsens kunst.

"Straffefangerne på Gedhus Plantage - Hvad udad tabes, må indad vindes", artikel på s. 38-59 i Fængselshistorisk Selskabs årsskrift, 2014. Artiklen deler en kerne med ovenstående artikel "Straffefangerne på Alheden" fra 2005, især hvad citaterne fra Mylius Erichsen angår, mens resten er nyskrevet. Artiklen er illustreret med alle kendte skitser til det store maleri Straffefangerne paa Alheden.