Publikationer

Artikler, bøger o.l.

Jeg har ikke været voldsomt flittig med at udgive resultaterne af mine private interesser på tryk. Faktisk passer det mig langt bedre at kunne publicere på internettet, dels fordi jeg kan rette og udbygge mit materiale i takt med, at jeg bliver klogere, dels fordi jeg kan sammenkæde forskellige artikler, biografier, slægtstavler o.l, når det er relevant.

Men der er selvfølgelig også tilfælde, hvor trykte publikationer er på plads. F.eks. hvis en udgivelse er knyttet til en bestemt begivenhed, hvis et materiale bør begrænses til en snæver kreds, eller hvis en målgruppe kun i begrænset omfang kan nås via nettet. En trykt udgave kan også tvinge mig til at afrunde et emne på en anden måde, end hvis jeg når som helst kan rette fejl og tilføje nye aspekter. Men jeg vil altid bestræbe mig på at offentliggøre relevante dele af bøger og artikler på hjemmesiden ved siden af den trykte udgave.

Nedenfor er en liste over de mest relevante af mine hidtidige udgivelser med link til netudgaver, hvor disse findes.

"Poul Kinafarers efterkommere - Slægten Storm", Tove Storm Tuxen og Jan Tuxen, privat tryk 1994. En slægtsbog på 185 sider i A5, trykt i 52 eks.

"Slægtsbog uden lommesmerter", artikel i Slægt & Data (medlemsblad for DIS-Danmark, www.dis-danmark.dk) nr. 2, juni 1995.

"Maleren Hugo Larsen - Beretningen om, hvordan et virtuelt galleri blev til", artikel i Dansk Vestindisk Selskabs tidsskrift (www.dwis.dk) nr. 3, juni 2002.

"Silhuetter - en overset ressource i slægtsforskningen?", artikel i Slægt & Data (medlemsblad for DIS-Danmark, www.dis-danmark.dk) nr. 3, september 2002, s. 12-15. Samme artikel i ajourført og udvidet form er udkommet i det norske Slekt og Data (medlemsblad for DIS-Norge, www.disnorge.no)   nr. 4, december 2002.

"Hugo Larsens hjørne". En artikelserie om Hugo Larsen i Dansk Vestindien bragt i Dansk Vestindisk Selskabs tidsskrift (www.dwis.dk) nr. 4 2003, nr. 1-3 2004 samt nr. 1 2006.

"Straffefangerne på Alheden", en artikel om baggrunden for tre af Hugo Larsens billeder, som i første kvartal af 2005 blev vist på Viborg Stiftsmuseums særudstilling "Landskaber omkring Viborg". Artiklen blev udgivet i Viborg Bogen 2005 og i forkortet form bragt i Viborg Stifts Folkeblad 31. januar 2005.

"Hugo Larsen - manden bag kunsten", artikel på s. 16-41 i kataloget til udstillingen Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-07 på Øregaard Museum januar-maj 2006.

"Et forsvundet maleri vender hjem", Tove Storm Tuxen, Søren Bøving-Andersen og Jan Tuxen, udgivet i separat hæfte i anledning af præsentationen af portrættet af Mette Marie Storm på Faaborg Bymuseum i maj 2008. Senere publiceret i Faaborg Kulturhistoriske Museers årsskrift Stavn 2008, s. 53-58.

"Lawyer Jørgensen, barn af Kolding - prokurator af St. Thomas", Dansk Vestindisk Selskabs tidsskrift (www.dwis.dk) nr. 1 2011 s. 7-11 samt nr. 2 2011 s. 5-11. Desuden "Jens Peter Jørgensen - søn af Kolding, prokurator i Vestindien", Koldingbogen 2011 s. 87-99. Disse biografiske artikler deler en kerne, men har hver for sig mest fokus på Dansk Vestindien, henholdsvis Kolding.

"Premiersilhouetteur Schmitz i Mandal", artikel på s. 16-27 i Slekters Gang 2013, årsskrift for Mandal Historielag (www.mandalhistorielag.no). Artiklen er skrevet i anledning af 200-året for Franz Liborius Schmitz' besøg i Mandal i efteråret 1813, men omhandler også mere generelle træk ved Schmitz' virke i Norge.

"En silhuettør kommer til byen - identifikation af en samling silhuetportrætter", artikel på s. 75-87 i By, Marsk og Geest nr. 25, Kulturhistorisk Tidsskrift for Sydvestjylland, Forlaget Liljebjerget 2013. Artiklen rummer en identikation, datering og tilskrivning til Franz Liborius Schmitz af en større silhuetsamling i Sydvestjyske Museers og Ribe Byhistoriske Arkivs besiddelse. Den opsummerer tillige en del af mine forskningsresultater omkring Schmitz' virke. Se PDF-version.

"Scherenschnitte von Franz Liborius Schmitz in Schleswig-Holstein", Halvor Jochimsen og Jan Tuxen, privat tryk, 2014. Manuskriptet beskriver resultaterne af et projekt gennemført i 2012-14 med det formål at finde silhuettøren Franz Liborius Schmitz' arbejder i Slesvig-Holstein. Manuskriptet opsummerer samtidig den viden om Schmitz, som eksisterede i Slesvig-Holsten før dette projekt.

"Straffefangerne på Gedhus Plantage - Hvad udad tabes, må indad vindes", artikel på s. 38-59 i Fængselshistorisk Selskabs årsskrift, 2014. Artiklen deler en kerne med ovenstående artikel "Straffefangerne på Alheden" fra 2005, især hvad citaterne fra Mylius Erichsen angår, mens resten er nyskrevet. Artiklen er illustreret med alle kendte skitser til det store maleri Straffefangerne paa Alheden.

"Premiersilhouetteur Schmitz i Ringkøbing", artikel på s. 112-130 i Opdatering, 2014, årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum. Artiklen handler kun perifert om silhuettøren Franz Liborius Schmitz, men beskæftiger sig mere indgående med en række af hans silhuetter på Ringkøbing Museum, deres historie og deres forbindelse med andre museumsgenstande. Den rummer også beretningen om en vigtig, men "glemt" identifikation af en af silhuetterne.

Layout, overskrifter, afsnitsinddeling, illustrationer etc. for netudgaverne afviger fra de trykte udgaver.