Hugo Larsen

Hvor omfattende var Hugo Larsens produktion?

 

Jeg bliver ofte stillet spørgsmålet om, hvor omfattende Hugo Larsens produktion egentlig var.

Det er faktisk et nederdrægtigt vanskeligt spørgsmål at besvare. Først og fremmest fordi Hugo Larsen aldrig skrev om sig selv og sin kunst. Også fordi ingen påtog sig at registrere hans oeuvre, mens han var i live. Endelig er han så ukendt, at mange af hans værker kan være gået til i tidens løb, og kun et fåtal handles gennem de etablerede auktionshuse.

Men jeg er vel den rette at stille spørgsmålet til, fordi jeg nu forsøger at registrere hans værk og dermed nok er den, som kender til flest af hans malerier og tegninger.

For tiden kender jeg til omkring 300 af hans værker og har viden fra blandt andet udstillings- og auktionskataloger om, at der må have eksisteret yderligere omkring 200 arbejder. Dette sidste tal er behæftet med nogen usikkerhed, fordi malerierne ofte skifter titel og ikke altid beskrives minutiøst i udstillings- og auktionskataloger. Med en vis margin kan vi altså fastslå, at produktionen må have været på mindst 500 værker.

Fra udstillingen på St. Croix

Fra Hugo Larsens udstilling i Christiansted på St. Croix.

Den periode i Hugo Larsens karriere, hvor talentet lyser klarest, er de 3½ år i Dansk Vestindien. Det er også værker fra denne periode, som har været genstand for min og andres mest intense efterforskning. Det kan derfor være interessant at se på fotografiet af hans udstilling i Christiansted o. 1906-1907. Udstillingen fandt sandsynligvis sted, kort før han rejste hjem til København. Vi kan danne os et indtryk af, hvor godt vi kender hans vestindiske oeuvre ved at se, hvor mange af malerierne på billedet vi kender til. Fotografiet viser ca. 27 malerier, hvoraf vi i dag med sikkerhed kender de 14, altså halvdelen. Da vi kender ialt ca. 50 vestindiske malerier, kan vi altså slutte, at der må have eksisteret omkring 100 af disse. Hertil kommer et tilsvarende antal tegninger.

Men det er også sådan, at vi hele tiden opdager 'nye' værker, som vi ikke kendte til. Hyppigheden varierer og afhænger selvfølgelig af, hvor meget røre der er om hans navn.

Hertil kommer det faktum, at Hugo Larsen var en både dygtig og efterspurgt portrætmaler i hele sin karriere. Portrætter bliver som regel i familien og kommer sjældent til salg. Vi har derfor ingen viden om, hvor mange portrætter han har malt.

Men selv om vi forsigtigt sætter hans samlede produktion til ca. 1000 værker, er det et forholdsvis lille tal i sammenligning med mange af hans samtidige og mere kendte kolleger. F.eks. havde skagensmaleren Christian Krohg en produktion på ca. 5000 værker, og Lise Svanholm har i sin registrant over Laurits Tuxens oeuvre medtaget over 1300 værker.

Kan man så slutte, at Hugo Larsen var en doven maler? Egentlig ikke, for produktionen har jo også noget med efterspørgslen at gøre. I boet efter Hugo Larsen indgik ca. 150 malerier. Enkelte af dem ved vi, at han har hæget særligt om, men flertallet har været billeder, som han ikke har kunnet sælge. Og der må vel være grænser for, hvor mange malerier en kunstner kan og vil oplagre.


Se også:

Oversigt over artikler om Hugo Larsen
Hugo Larsens biografi
Hugo Larsens CV
Hugo Larsens virtuelle galleri