Augustin Gamél

Efterlysning af et møblement

Løjbænk i renæssancestil

Løjbænk i renæssancestil

Min oldemor Clara Gaméls fætter Augustin Gamél (1839-1904) var en fremtrædende handelsmand og kaffegrosserer i København. Baggrunden for denne artikel er dog i en anden boldgade.

I 1882-83 fik A. Gamél fremstillet et imposant møblement i renæssancestil til sin lejlighed. Og når en velhavende grosserer gjorde den slags, så fik den hele armen. Et helt rum blev bygget op i stilen, og de fineste arkitekter, snedkere, malere og brodererfirmaer blev engageret. Det kom der ikke blot et fornemt møblement ud af, men også en artikel i Tidsskrift for Kunstindustri.

Møblementet bestod af den viste løjbænk, et bord og to stole. Spørgsmålet er, om dette møblement stadig findes? Møbler fra denne historicistiske periode er ikke just højeste mode. Det er snarere sådan, at der er blevet rynket på næsen af dem i mange år. Måske uberettiget? I hvert fald er en af vores fremmeste kendere af dansk kunsthåndværk i færd med at skrive et bogværk om danske møbler fra perioden 1840-1920. Og hun savner illustrationer, blandt andet af markante møbler som disse.

Derfor efterlyses alle oplysninger om disse møbler. Hvem ejer dem i dag, hvis de stadig eksisterer? Findes der fotografier af møblementet eller dele af det? Alle oplysninger modtages med tak.

Du kan kontakte mig via linken nederst til højre på denne side. Du kan også finde yderligere kontaktoplysninger på min kontaktside.

 

Augustin Cyrille Wilhelm Victor Gamél (1839-1904) var søn af handelsmand i København Antoine Cyrille Frederik Gamél (1809-79) og hustru Maria Dijmphna Ververs (-1876). Han blev gift 1876 med Emma Johanne Emilie Hellerung (1852-1924). Parret havde 3 børn: Marie Dijmphna Johanne Emma Gamél (f. 1877), Antoine Cyrille Johannes Gamél (f. 1879) og Marguerita Isabella Gamél (f. 1880).

Læs om Augustin Gamél i Dansk Biografisk Leksikon: runeberg.org/dbl/5/0563.html

Læs om Emma Gamél i Dansk Kvindebiografisk Leksikon: www.kvinfo.dk/side/597/bio/1299/origin/170/

Augustin Gamél var et af ofrene for samtidens satiriske skrifter. Her er to skillingsviser om den samme begivenhed: "Grosserer Gamél og Studenten" (viser.bib.sdu.dk/oub19.htm) og "Grossereren og Studenten" (viser.bib.sdu.dk/oub60.htm).