Jan Tuxen  >  Slægten Coldevin  >  Anegalleriet fra Dønnes  >  Peder Tønder English, please!
Peder Christoffersen Tønder (1641-94)
Amtmand over Nordlandene; godsejer på Dønnes
Billede af Peder TønderPeder Christoffersen Tønder blev født 8 Sep 1641 i Nordmøre og døde i 1694 på gården Dønnes i Helgeland. Han var søn af tolder og foged på Nordmøre Christoffer Nielsen Tønder (1587-1656) og Karen Olufsdatter Skriver (f. ca. 1610). Slægten stammede fra byen Tønder i Sønderjylland.
Peder Tønder var teolog, men blev aldrig præst. Han var berejst og havde været både i Paris og bosat i Danmark. Da han vendte tilbage til Norge, blev han embedsmand, og på et tidspunkt slog han sig ned på gården Dønnes, som han købte af Preben von Ahnen. Han giftede sig med Folchen Fremersdatter, enken efter den tidligere forpagter på Dønnes, men fik aldrig børn. Da han i 1691 blev udnævnt til amtmand over Nordlandene, fik han lov til at blive boende, da amtmandsgården i Bodø var stærkt forfalden. Peder Tønder var ikke adelig, men fik i 1679 alligevel bevilling til at nyde adelsrettigheder for et antal gårde i Nordland, herunder Dønnes.
Efter Peder Tønders død overgik Dønnes til broderen Ole Tønders enke, Maren Schjelderup, og derefter til deres sønner, først til Reinholt Tønder, som druknede i 1704, og derefter til Arnoldus Tønder, som var gift med Maria Anna Emahus.
[Kilde: Axel Coldevin: Jordegods og Storgårder i Nord-Norge, Lokalhistorisk Forlag, 1989]


Oversigt over det Tønder-Coldevinske anegalleri
Odd Sørgårds beskrivelse af Dønnes' historie
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 18 maj 2002