Poul Jacobsen Kinafarer (1717-75)

Storkøbmand i Faaborg

En fæstebondesøn først i 1700-tallet, som får fripas, sejler flere gange til Kina og derefter slår sig op som storkøbmand, er et særsyn. Men her er han.

Efterslægt

Poul Kinafarer fik med sin hustru Mette Marie Storm 13 børn, hvoraf 8 overlevede, og 6 fik efterslægt.
Læs mere ..

Slægten Storm

I slægten Storm findes mange spændende dokumenter, dagbøger, slægtsberetninger o.s.v. En række af disse har min kone og jeg gengivet i en lille slægtsbog, som vi udgav i 1994.
Læs mere ..

Hans Storm (1810-78)

Skipper af Assens og Kerteminde Hans Storm er en spændende skikkelse i Poul Kinafarers efterslægt. Han sejlede selv til Kina, og en dagbog fra denne rejse er bevaret. I 2002 skrev Erik Ingemann en meget læseværdig bog om Hans Storms liv og levned.
Læs mere ..

Et anegalleri

Et vigtigt anegalleri - som bl.a. omfatter det kendte maleri af Poul Kinafarers kone Mette Marie Storm - har været betragtet som forsvundet i flere generationer. I 2007 dukkede det op i god behold på den anden side af kloden. Læs den interessante historie og nyd de smukke portrætter.
Læs mere ..

Mette Marie Storm hjem til Danmark

Det smukke maleri af Mette Marie Storm er nu kommet hjem på Den Gamle Gård, Øhavsmuseet i Faaborg. I 2007-08 gennemførte vi sammen med ejeren i Canada, Øhavsmuseet og en lang række efterkommere af Poul "Kinafarer" og Mette Marie Storm et projekt med det mål at skaffe malerierne hjem fra Canada og få dem konserveret. Du kan læse om projektet her.
Læs mere ..