Jan TuxenPoul Kinafarers slægt Hans Storm  >  Slægtsbog om Hans Storm English, please!
Hans Storms Liv og Levned 1810-1878
Fortælling om en skipperslægt
Forside fra Hans Storms Liv og Levned Poul Kinafarers efterkommere har været ganske flittige til at beskrive slægten, men det er nu ikke hver dag, at der udkommer en ny beretning. Så meget desto mere glædeligt er det, at der i foråret 2002 er kommet en bog om skipper i Assens og Kerteminde Hans Storm - endda en meget læseværdig bog, skrevet af Erik Ingemann.

Erik Ingemann har taget udgangspunkt dels i slægtens egne optegnelser, dels i samtidigt kildemateriale og endelig i de samfundsforhold, som herskede på Hans Storms tid. Det er der kommet en glimrende og omfattende krønike ud af. Erik Ingemann nøjes ikke med at citere kilder og referere nøgne fakta, men levendegør også sin beretning med nogle interessante handlingsforløb, som de kunne have formet sig.

Erik Ingemanns forudsætninger for at skrive denne bog må siges at være de bedste. Dels er han selv tipoldebarn af Hans Storm, dels viderefører han også på anden vis slægtens traditioner, idet han er lærer og tillige fuldbefaren. Faktisk har han i en periode været styrmand på skonnerten "Fulton".

Bogen indeholder følgende kapitler:

 1. Barndom og ungdom
 2. En ny epoke
 3. Et tankeeksperiment
 4. Rejsen til Kina
 5. Tilbage til Assens
 6. Familien flytter til Kerteminde
 7. Gode tider
 8. Livet til søs
 9. På sejlads med "Frederikke og Elvine" i 1852
 10. Livet i land
 11. Skipper og skibe
 12. Efterskrift
Bogen er på ca. 140 sider i A4 format og er gennemillustreret, dels med slægtens egne billeder, dels med samtidige malerier, stik og tegninger. Bogen har mange noter og en omfattende litteraturfortegnelse.

Bogen er blevet trykt i et meget begrænset antal eksemplarer, hvoraf de fleste er solgt på forhånd. Ved forudbetaling pr. check er prisen pr. bog 300 kr incl. forsendelse. Ved postopkrævning tilkommer Post Danmarks efterkravsgebyr.

Bestilling kan ske ved at skrive til:
Erik Ingemann
Søndertoften 28
2630  Taastrup


Artikel med udgangspunkt i bogen:

I Cartha (årsskrift for Kertemindeegnens Museer) for 2001 har Erik Ingemann skrevet artiklen "En skipperfamilie i Kerteminde". Artiklen er en sammenskrivning af en række oplysninger fra bogen, men fremstår som selvstændigt værk.
Abonnement på Cartha fås ved tegning af medlemskab til Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn. Et årsabonnement koster 130 kr. (2002) og giver tillige gratis adgang til Kerteminde Museum, Johannes Larsen Museet og Ladbyskibsmuseet. Henvendelse på museets kontor, Strandgade 7, 5300 Kerteminde, tlf. (+45) 65 32 37 27.
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 25. juni 2005