Jan Tuxen  >  Slægten Coldevin > Coldevin på Dønnes > Hans J.E.T. Coldevin > "Røde skrivebok" English, please!
Hans Coldevins "røde skrivebok"

Hans Coldevin var godsejer på Dønnes frem til 1904, da han flyttede til gården Revelen i Mo. Det er sandsynligvis her, at han har nedskrevet beretningerne i sin røde skrivebok, som er blevet en institution i familien.
Den røde skrivebok omfatter følgende beretninger:
I. Dønnæs Gaard og dens Eiere nedigjennem Tiderne
II. Dønnæs Kirke
III. Sagn om Dønnæs
IIII. Forholde i ældre Tider
Skriveboken er i privat eje, men findes i mikrofilmet kopi i Coldevinske godsarkiv fra Dønnes, Privatarkiv nr. 34, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Trondheim.
Hans Coldevins søn Axel Coldevin lavede (sandsynligvis i løbet af 1970-årene) en afskrift med et delvist moderniseret sprog. Desuden har jeg ud fra kopien i Coldevinske godsarkiv lavet afskrifter af dele af skriveboken. Disse er såvidt muligt holdt i det oprindelige sprog.
 
Titel: Dokumenthenvisninger:
Hans J.E.T. Coldevin: "Dønnæs Gaards Eiere og Beboere nedigjennem Tiderne", ca. 1915 Transskription ved Axel Coldevin  
Hans J.E.T: Coldevin: "Dønnæs Kirke", ca. 1915 Transskription ved Axel Coldevin Afskrift ved Jan Tuxen
Hans J.E.T: Coldevin: "Sagn om Dønnæs", ca. 1915 Transskription ved Axel Coldevin  
Hans J.E.T: Coldevin: "Forholde i ældre Tider", ca. 1915 Transskription ved Axel Coldevin  

Se også:

Beretninger om Dønnes
Coldevinske godsarkiv fra Dønnes
Slægten Coldevin på Dønnes
Hans Coldevin (1834-1932)
Axel Coldevin (1900-92)
In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 6 jun 2002