Kirsten Coldevin (1756-1816)

Hvem var hun egentlig?

Ved generalkonduktør Christopher Blix Hammers død i 1804 testamenterede han 100 Rd. til en Kirsten Coldevin, som han allerede i 1778 havde gjort den tjeneste at være vært for hendes bryllup. Da Hammer ikke just var kendt for sin uselviske godgørenhed over for andre, må der have ligget noget bag, mest sandsynligt et slægtskab. Men hvilket? Vegard Elvestrand, som i 2004 udgav et stort værk om Hammer[1], brugte fire sider til at beskrive Kirsten Coldevin og en række hypoteser om hendes oprindelse, men fandt den aldrig.

Dette er, hvad vi ved: Kirsten Coldevin blev født o. 1756. Hun blev konfirmeret i Gran, Oppland, 7. april 1771 med tilnavnet Kløvstad, som er en gård i Gran sogn. Hun blev gift 2. april 1778 i huset på Melbostad gård - Christopher Hammers odelsgård i Gran - med Petter Ridder (ca. 1749 - januar 1802) af en slægt Ridder fra Ringerike. Hun boede - i hvert fald i lange perioder - i Norderhov (Hønefoss), hvor hun døde d. 14. februar 1816. Parret fik mindst 5 børn: 1. Hans Fridric Ridder (f. 1779, død ung), 2. Morten Coldevin Ridder (1780-1824), 3. Anne Petronelle Dorothea Ridder (f. ca. 1787), 4. Lars Ridder (f. ca. 1790, død mellem 1803 og 1816) og 5. Hans Frideric Ridder (1799-1801). De to ældste sønner og den yngste søn er født i Norderhov. Under FT1801 er familien bosat på Qvernbergsund Ødegaard i Norderhov, og Kirsten Coldevin betegnes med tilnavnet Kreidal. Det er muligt, at der har været flere børn, men i givet fald har de ikke overlevet forældrene.

Coldevin er en gammel patricisk slægt, som indvandrede til Norge o. 1600, velsagtens fra et af de nordtyske hertugdømmer. Den ældste, som vi kender til, er foged i Tønsberg Cort Coldevey, som var tipoldefar til Christopher Hammer og velsagtens også blandt Kirsten Coldevins aner. Men spørgsmålet er, hvem hendes forældre var.

Elvestrand brugte som nævnt en del spalteplads på at gennemgå hypoteser om Kirsten Coldevins ophav. Interesserede henvises til hans bog, som kan anbefales på det varmeste. Her vil jeg udelade hans argumentation, men blot nævne resultatet af hans overvejelser. Han anså det for mest sandsynligt, at Kirsten Coldevin var en hidtil ukendt datter af regimentskvartermester Herman Krefting (1700 - ca. 1755) og hans hustru Johanne Wright (ca. 1726(?)-1790), som skal have været tipoldebarn af ovennævnte Cort Coldevey. Som en alternativ mulighed nævner Elvestrand, at Hammers moster Kirsten Cortsdatter Coldevin g. Rødder havde børnebørn, som droppede navnet Rødder og brugte Coldevin som slægtsnavn. Et andet alternativ er, at hun skal være datter af Christian Coldevin (1709-93), som var født i Hole på Ringerike og blev præst i Danmark. Disse alternativer bør naturligvis undersøges nærmere, men ingen af dem er særligt sandsynlige[2].

Elvestrand kendte kun til Kirsten Coldevins børn gennem FT1801, et par dødsannoncer og skiftet efter Petter Ridder. Jeg har forsøgt at opspore børnenes dåb og har fundet tre af dem i Norderhov. Her viser sig blandt fadderne et par interessante navne. Måske alternativer til Kirsten Coldevins ophav?

Ved den ældste søn Hans Frederik Ridders dåb 1789 optræder en løjtnant Cort Coldevin Aamodt[3] som fadder. Han er en af de interessante skikkelser i slægten, bl.a. fordi han fik to - måske endda flere - børn udenfor ægteskab, før han i 1747 giftede sig med Beata Nilsdatter Moe (1721-89). Hans militære karriere var måske ikke ligefrem glorværdig, men han var på flere måder vidt omkring, og Ovenstads militærbiografier er ikke detaljerede nok til at afsløre hans opholdssteder. Han var iflg. Elvestrand i Holsten i 1761, og jeg har heller ikke kunnet opspore børn af ham i Gran sogn i 1747-49 og 1756-57. Han blev pensioneret i 1773 og flyttede på et tidspunkt til Norderhov. Måske for at bo tæt på datteren?

En anden mulighed fremkommer, når man ser på Kirsten Coldevins børns navne. Den ældste blev kaldt Hans Fridric efter sin farfar, helt efter reglerne. Den ældste datter, som vi kender, hed Anne Petronelle Dorothea, velsagtens efter sin farmor. Men den næstældste søn blev døbt Morten Coldevin Ridder. Opkaldsreglerne er lidt mere frie, når vi taler om de næstældste børn, men det er nærliggende at bide mærke i navnet. Og ved den yngste søn Hans Frederik Ridders dåb i 1799 optræder netop en Morten Coldevin blandt fadderne. Det kan meget vel være den 18-årige storebror Morten Coldevin Ridder, men han optræder ellers ikke i kirkebøgerne uden sit slægtsnavn Ridder og bliver begravet som Morten Petersen Ridder i Norderhov i 1824. Måske er det morfaderen, som her træder på banen som fadder? Og hvem er han? Navnet Morten er ikke ukendt i slægten. En af stamfædrene til Coldevin-slægten på Dønnes var netop Morten Isaksen Coldevin (1696-1735). Ham kan det af kronologiske årsager ikke være. Men måske en efterkommer eller nært beslægtet, som vi ikke kender?

På dette punkt har du sikkert gættet, at nærværende artikel er et arbejdsdokument. Vi har nogle af brikkerne til at løse gåden om Kirsten Coldevins herkomst, men mangler de afgørende. Måske sidder du med en brik, som kan bruges?


Noter:

[1] Vegard Elvestrand, Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling, Universitetsbiblioteket i Trondheim og Tapir akademisk Forlag, 2004.
til notehenvisning 1

[2] Det er en gammel, men udbredt myte, at Johanne Gavensdtr. Wright skulle være datter af Johanne Jochumsdtr. Coldevin, hvis skifte er dateret 1728. Gaven Realfsen Wright giftede sig igen med Helene Sophie Edeler (datter af forvalter på Fritzøe Jernværk Frantz Hendrich Edeler og Magdalena Catrine Stuver), og ved Helenes skifte i 1731 var Johanne Gavensdtr. Wright ca. 3/4 år gl. Ved Gaven Wrights skifte i 1739 var Johanne i sit tiende år, og hendes værge var morbroderen Ulrich Friderich Edler. Altså blev hun født ca. 1730 som datter af afdødes anden hustru Helene Sophie Edeler, hvilket også passer med datidens opkaldsregler. Johanne Wright er altså ingen Coldevin og har næppe udstyret et - hidtil ukendt - barn med dette efternavn. Jeg har desuden undersøgt, om Kirsten Coldevin skulle være datter af sognepræst til Torup og provst Christian Coldevin, men der ses ingen datter af sognepræsten døbt Kirsten i Torup i det relevante tidsrum.
til notehenvisning 2

[3] Læs mere om Cort Coldevin Aamodt og hans slægt i artiklen Coldevin og Aamodt.
til notehenvisning 3