F.F.M. Jacobsen (1846-1929)

Organist og lærer i Ringe

F.F.M. Jacobsen

F.F.M. Jacobsen

F.F.M. Jacobsen var købmandssøn fra Faaborg. Det prægede hans liv, men sin gerning udøvede han som lærer og organist i Ringe.

Jacobsen blev uddannet som lærer, og efter et kort intermezzo i Pårup virkede han som lærer og organist i Ringe fra 1881 til 1907. Her udfoldede han sig professionelt, tog del i det lokale foreningsliv og var den, som gav byen dens nye gade- og vejnavne.

Lærer Jacobsen var også den, som satte gang i slægtsforskningen omkring den navnkundige Faaborg-købmand Poul Kinafarer. I 1915 skrev han artiklen "Den Bøving-Jacobsenske Slægt, Blade af gamle Faaborg-familiers Historie". Beretningen er både læseværdig og vel underbygget. Dermed satte han gang i andres forskning i og skrifter om slægten.

Mest kendt er måske romanen "Byen under Klokketaarnet" af Georg Rønberg. Forfatteren, som selv var efterkommer af Poul Kinafarer, bygger her sin fortælling omkring den viden, som Jacobsen havde gjort tilgængelig.

Men også slægtsberetningen "Den Jacobsen-Stormske Slægt" af Elisabeth Ingemann kan føres tilbage til Jacobsens inspiration, hvad hun selv nævner.

Man kan måske også med en vis ret hævde, at Palle Gravesens artikel om Slægten Storm fra Håstrup i Personalhistorisk tidsskrift i 1966 var inspireret af Jacobsens forarbejde. I hvert fald er det givet, at Jacobsen har været en stor inspirationskilde for vores eget arbejde med Poul Kinafarers slægt.


Slægtsdata:

Frands Fredrik Marius Jacobsen blev født i Faaborg 8 mar 1846. Han var søn af købmand i Faaborg Poul Anthon Jacobsen og Maria Magdalena Bøving. Han blev gift i Pårup i 1878 med Anne Christine Clausen fra Ærøskøbing. De fik to sønner, som blev lærere i hhv. Odense og København. Jacobsen døde i Ringe 11 mar 1929.