Salve Salvesen Hamre (1821 - )

En anetavle

Salve Salvesen Hamre (18 okt 1821 - ) stammede fra Lund i Rogaland og var bødkermester og skibsreder i Haugesund. Han var gift med Anna Fredrikke van der Lagen (15 feb 1823 - ) fra Eigvåg ved Farsund. Salve Hamre var min tipoldefar på min morfars mødrene side.

Denne gren af min anetavle er helt usædvanligt homogen, idet begge Salve Hamres forældre, samtlige bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre og en god del af anerne længere bagud var bosat i Lund i den østligste del af Rogaland i Norges sydvestlige hjørne. At man netop var så bofast i dette område igennem mange generationer, skyldes vel flere forhold. Først og fremmest er dette et  bondeland, og de geografiske forhold har begrænset samkvemmet med andre områder. Området er også karakteriseret ved, at mange var selvejerbønder, så at i det mindste en eller flere af sønnerne blev på den fædrene gård. Heraf kommer også de mange opdelinger og samlinger, som de enkelte gårde i området har været igennem. En topografisk beskrivelse af området kan findes i denne afskrift fra Topografisk-Statistisk beskrivelse over Stavanger Amt, Boye Strøm, 1888. At Salve Hamre ernærede sig som bødker, da han flyttede fra området, er egentlig en ganske naturlig udvikling. Mange af bønderne fik en del af deres indtægt fra skovhugst og bearbejdning af træet. De gode savbrug, som hørte til nogle af gårdene, var væsentlige aktiver, og en del af bønderne forarbejdede selv tønder til salg for at maksimere denne del af deres indtjening. Så Salve Hamre førte givetvis en gammel håndværkstradition med sig, da han 'udvandrede'.

Kilden til langt de fleste af oplysningerne i denne anetavle er "Lunds historie I, Gårdens og slektens liv" af Ingjald Mehus, udgivet af Lund Bygdeboklag, 1961. Jeg skylder Jon Anjer ( anjer@online.no) en stor tak for at have henledt min opmærksomhed på dette udmærkede værk. Jon har også påpeget en væsentlig korrektion til denne bog. Skiftet efter Anders Oddsen Soland i Nes viser nemlig, at han (og ikke Anders Gulliksen Navrestad) var far til tavlens nr. 19, Kirsten Andersdatter. Det nævnte skifte er hverken behandlet i Lund-bogen eller i den tilsvarende bygdehistorie for Nes.

Når hele anetræet stammer fra samme område, og når mine oplysninger stort set kommer fra samme kilde, vil der naturligt optræde nogle særegenheder i tavlen. F.eks. er næsten alle mandspersoner navngivet efter stedlige gårde. Hvis personer stammer fra én gård, men flytter til en anden, benævner Mehus dem ofte vilkårligt efter den ene, den anden eller begge gårde. I min tavle har jeg forsøgt at være konsekvent ved at navngive alle efter den gård, som de er kommet fra. Jeg kan ikke afgøre, om dette er korrekt. En anden særegenhed er, at størrelse/værdi på gårdene er angivet i 'bismermerker'. Udtrykket bismermark er egentlig en vægtbetegnelse (knapt 250 g., velsagtens oprindeligt den vægtforskel, som svarer til at flytte loddet fra et mærke på bismervægten til det næste), men bruges her i betydningen: Den landskyld i smør/talg, som en gård er pålagt. Andre størrelser, som benyttes for landskyld, er en hud (lig 36 bismermerker) og et løb smør (lig 72 bismermerker). Anførelsen af landskyld giver os vel ikke nogen præcis viden om gårdenes værdi, men man kan bruge tallene til at sammenligne de værdier og den velstand, som hver familie har haft. Andre udtryk, som forekommer ofte i denne tavle, og som (i hvert fald for en dansker :-)) kan fortjene et ord med på vejen, er odel og bygsel. Odel er en ejendoms- og dyrkningsret, som er knyttet til familien, også gennem arv. Man kan altså opleve, at en gård sælges til trediemand, men at den oprindelige slægt bevarer odelen og dermed en forkøbsret på gården. Bygsel svarer nærmest til det danske ord 'fæste'. Når en leilending (fæster) bygslede en gård, var det normalt på livstid - dog uden det forkætrede danske stavnsbånd - og med en (underforstået) ret til, at sønnen kunne bygsle efter faderen. Landskylden, som nævnes ovenfor, var den aftalte årlige lejesum til jorddrotten.


Anetavle:

(senest opdateret 30 jan 2002)

1. Salve Salvesen Hamre f. 11 okt 1821, Bakke Præstegæld (evt. Lunde), g. Anna Fredrikke van der Lagen, f. 15 feb 1823, Eigvåg, Farsund. Rejste fra Lund til Avaldsnes i 1849 og flyttede siden til Haugesund, hvor han ernærede sig som bødker. Benævnes 'ved søen' i FT1865.

Forældre

2. Salve Anstensen Hamre f. 13 apr 1790, g. 5 jun 1815, Berte Pedersdatter Hove, f. 14 jun 1794. Salve døde 20 sep 1835. Fik ved skøde af 1 mar 1813 tillagt 12 bismermerker (som brug nr. 3) af forældrenes gård i Hamre i Lund. Skifte 6 maj 1836.

3. Berte Pedersdatter Hove f. 14 jun 1794, g. (1) 5 jun 1815, Salve Anstensen Hamre, f. 13 apr 1790, d. 20 sep 1835, g. (2) 30 jun 1836, Sven Svenssen Øverland, døbt 21 okt 1787.

Bedsteforældre

4. Ansten Olsen Tjellesvik døbt 9 nov 1756, g. 10 nov 1782, Todne Hoskuldsdatter Hamre, døbt 17 mar 1751, d. 18 jan 1816. Ansten begr. 27 feb 1805. Skifte 4 jun 1805.

5. Todne Hoskuldsdatter Hamre døbt 17 mar 1751, d. 18 jan 1816. Ejede brug 1 (32 3/8 bismermerker) af Hamre i Lund iflg. skøde af 3 jul 1782.

6. Peder Omundsen Hove døbt 17 nov 1762, g. 14 jan 1789, Guri Tollaksdatter Skåland, f. 1770?. Peder døde 23 jun 1859. Ejer af brug 3 af Hove i Lund. Dette brug er muligvis identisk med de 27 bismermerker af brug nr. 1, som Peder fik tilskødet 14 maj 1797 af stedfaderen Leiel Karlsen Hauklandsmoen. Peder delte gården mellem sønnerne Tollak og Andreas.

7. Guri Tollaksdatter Skåland f. 1770?.

Oldeforældre

8. Ole Anstensen Tjellesvik f. ca. 1728, g. 1 apr 1745, Anna Jensdatter Hellesmark, f. ca. 1732, begr. 4 feb 1789. Ole begr. 4 feb 1789. Fik 11 nov 1745 skøde på br. 2a af Tjellesvik i Lund. Skifte efter begge ægtefæller 26 jun 1789, som viste et ganske rigt bo med mange materialer, hjemmevævede ting, søvsager og endda bøger.

9. Anna Jensdatter Hellesmark f. ca. 1732, begr. 4 feb 1789.

10. Hoskuld Salvesen Hamre f. 1711, g. 17 okt 1746, Berit Brynildsdatter, f. 1722, begr. 1 sep 1777. Hoskuld begr. 30 mar 1788. Ejer af brug nr. 4, Hamre i Lund, iflg. skøde 13 nov 1747. Afståelsesskøde 9 apr 1783. Hoskuld fik 5 rd. i præmie af Det Danske Landhusholdningsselskab for en køkkenhave og en frugthave, som han havde anlagt.

11. Berit Brynildsdatter f. 1722, begr. 1 sep 1777.

12. Omund Andersen Hove døbt 16 jan 1730, g. 30 mar 1751, Karen Jonsdatter Eike, døbt 18 maj 1732, d. 3 maj 1826. Omund døde 21 apr 1776, (skifte 6 jun 1776). Fik 7 jan 1758 skøde på 54 bismermerker i br. 1 af Hove i Lund, men havde brugt gården i nogle år før dette.

13. Karen Jonsdatter Eike døbt 18 maj 1732, g. (1) 30 mar 1751, Omund Andersen Hove, døbt 16 jan 1730, d. 21 apr 1776, (skifte 6 jun 1776), g. (2) 30 nov 1780, Leiel Karlsen Hauklandsmoen, d. 19 maj 1814. Karen døde 3 maj 1826. Karen (Kari) og Leiel skiftede med arvingerne 1 mar 1814.

14. Tollak Pedersen Skåland døbt 26 jun 1743, g. 9 apr 1770, Kirsti Didriksdatter Skåland, døbt 25 mar 1752, d. 13 feb 1823. Tollak døde 25 okt 1810, (Skifte 22 feb 1811). Havde brug 6 af Skåland i Lund. Ved giftermålet fik han en andel i svigerfaderens halvpart i Skålandsaven, men solgte den videre til Brynild Thorsen i Flekkefjord ved skøde 28 jun 1791. Dermed var iflg. "Lunds Historie" den største herlighed ved gården på fremmede hænder.

15. Kirsti Didriksdatter Skåland døbt 25 mar 1752, d. 13 feb 1823.

Tipoldeforældre

16. Ansten Ånensen Tjellesvik f. ca. 1698, g. (1) Ingrid Torjusdatter Drivdal, d. (skifte 7 maj 1723?), g. (2) Siri Olsdatter, f. ca. 1691, begr. 18 dec 1770. Ansten begr. 21 maj 1774. Overtog senest 1720 faderens brug nr. 2a af Tjellesvik i Lund.

17. Ingrid Torjusdatter Drivdal d. (skifte 7 maj 1723?).

18. Jens Kristiansen Hellesmark f. ca. 1696, g. Kirsten Andersdatter, f. ca. 1698, begr. 11 nov 1767. Jens døde (skifte 1 jun 1758). Fik 21 maj 1708 (som 12-årig?) bygsel på det halve af gården i Hellesmark i Lund.

19. Kirsten Andersdatter f. ca. 1698, begr. 11 nov 1767. I bogen 'Lunds historie' antages Kirsten at være datter af Anders Gulliksen Navrestad, br. 4. Dette er ikke korrekt, idet Jon Anjer (mailto:anjer@online.no) har gjort mig opmærksom på, at det af skiftet efter Anders Oddsen Soland i Nes (dateret 14 mar 1710) fremgår, at hans datter er gift med Jens Christiansen Hellesmark.

20. Salve Hoskuldsen Hamre f. ca. 1690, g. Anna Brynildsdatter, d. (skifte 10 sep 1753). Salve døde (skifte 13 maj 1749). Ejede brug nr. 4 (16½ bismermerker) af Hamre i Lund iflg. skøde af 21 mar 1736.

21. Anna Brynildsdatter d. (skifte 10 sep 1753).

22. Brynild Didriksen Hamre f. 1687-90, g. Todne Didriksdatter Eikeland, d. (skifte 11 jan 1755). Brynild døde (skifte 7 maj 1748). Ejede udover brug 1 af Hamre i Lund også brug 4 af Skåland i Lund, som han købte ved skøde af 12 nov 1736, idet søsteren Ingrid sad igen på dette brug som enke.

23. Todne Didriksdatter Eikeland g. (1) Sigbjørn Salvesen Hamre, f. 1683, g. (2) Brynild Didriksen Hamre, f. 1687-90, d. (skifte 7 maj 1748), g. (3) Didrik Sigbjørnsen Skår. Todne døde (skifte 11 jan 1755). Navnet skrives også Todni.

24. Anders Omundsen Hove f. ca. 1686, g. Elsa Pedersdatter, d. (skifte 23 mar 1750). Anders døde 1749, (skifte 28 maj 1749). Lensmand i Lund 1717-49. Bosat på Heskestad gård, indtil han i 1714 flyttede til Hove. Ejede 54 bismermerker i Hove og 18 i Heskestad.

25. Elsa Pedersdatter d. (skifte 23 mar 1750). Antagelig fra Sandsmark i Heskestad.

26. Jon Karlsen Eike f. ca. 1686, g. (1) Gunvor Jensdatter Hellesmark, g. (2) Berte Rasmusdatter, f. ca. 1703. Jon begr. 17 apr 1755. Fik 28 okt 1710 skøde på br. 2 af Eike i Lund. Mistede flere huse ved en stor brand 29 okt 1750, hvor det brændte i ruinerne i 8 dage.

27. Berte Rasmusdatter f. ca. 1703, g. (1) Jon Karlsen Eike, f. ca. 1686, begr. 17 apr 1755, g. (2) Ole Olsen Steine i Heskestad. Antagelig fra Egås i Gyland. Ingen børn i andet ægteskab.

28. Peder Jenssen Skåland f. ca. 1707, g. 8 jun 1732, Guri Tollaksdatter Gursli, f. ca. 1706. Peder begr. 17 jan 1791. Fik 26 mar 1733 skøde på 15½ bismermerker i Skåland brug 6 af kaptajn Pristoph.

29. Guri Tollaksdatter Gursli f. ca. 1706.

30. Didrik Brynildsen Skåland f. ca. 1716, g. 12 mar 1744, Bodil Stenusdatter Skår, f. ca. 1720-26. Didrik begr. 8 feb 1758. Ejede brug 4 af Skåland i Lund. Skiftet 16 mar 1758 viste en del rigdom, deriblandt noget sølv og en brændevinskedel. Gården skal også være blevet forbedret i hans tid.

31. Bodil Stenusdatter Skår f. ca. 1720-26, g. (1) 12 mar 1744, Didrik Brynildsen Skåland, f. ca. 1716, begr. 8 feb 1758, g. (2) 4 aug 1760, Jens Pedersen, f. ca. 1738. Ingen børn i 2. ægteskab.

Tip-2-Oldeforældre

32. Ånen Anstensen Litlehei f. ca. 1659, g. NN Karlsdatter Tjellesvik. Bosat på br. 2a af Tjellesvik i Lund, 18 bismermerker.

33. NN Karlsdatter Tjellesvik.

36. Kristian Jenssen Hellesmark f. ca. 1651, g. Anna Pedersdatter. Kristian døde (skifte 4 feb 1708). Fik i 1692 bygsel (beboelses- og dyrkningskontrakt) på det halve af Hellesmark, 30 bismermerker.

37. Anna Pedersdatter. Antagelig fra Skåland i Lund.

38. Anders Oddsen Soland i Nes f. ca. 1635, g. Ingrid Brynildsdatter Eide i Nes. Anders døde (skifte 14 mar 1710). 9 børn.

39. Ingrid Brynildsdatter Eide i Nes. Levede i 1710.

40. Hoskuld Salvesen Hamre f. ca. 1660, g. Barbro Olsdatter, d. (skifte 15 mar 1736). Hoskuld døde (skifte 21 apr 1746). Ejer af brug nr. 4 i Hamre i Lund; skøde 24 jul 1717. Boede efter at være blevet enkemand på Konstali, Bakke.

41. Barbro Olsdatter d. (skifte 15 mar 1736). Moderen stammede fra Moi i Lund. Barbro blev tilkendt odelen til brug nr. 1, men tabte sagen.

44. Didrik Borgersen Rannestad i Bakke.

46. Didrik Sigbjørnsen Eikeland f. ca. 1635, g. (1) Berete Bessesdatter Osen, d. (skifte 15 maj 1691), g. (2) 1692, Jorunn Torjusdatter Hamre. Overtog bygslen af Eikeland i Lund 11 nov 1672; opgav driften af gården i 1705.

47. Berete Bessesdatter Osen d. (skifte 15 maj 1691). Da Didrik giftede sig anden gang med Jorunn Torjusdatter Hamre, fik han kgl. bevilling 26 mar 1692, idet hans to hustruer var beslægtet i tredie led.

48. Omund Atlaksen Hove f. ca. 1660, g. (1) Berte Andersdatter Hamre, d. 1720, (skifte 20 feb 1722), g. (2) 1722, Todne Sigbjørnsdatter Steinberg, d. senest 1733. Ejede brug 1 af Hove i Lund. Bosat på Heskestad i 1701.

49. Berte Andersdatter Hamre d. 1720, (skifte 20 feb 1722). Der er to helsøstre Berte, hvoraf "Lunds historie" kalder denne d.e.

52. Karl Ådnesen Eike g. NN. Døde tidligt.

53. NN g. (1) Karl Ådnesen Eike, g. (2) Torjus Laursen, f. ca. 1661.

56. Jens Kristofersen Skåland f. ca. 1665, g. Berete Asbjørnsdatter Skjeggestad, d. (skifte 14 apr 1751). Jens døde (skifte 2 maj 1743). Bygslede på Skåland i Lund på bare 18 bismermark. Da Skåland var krongods, mistede han sin gård, da kaptajn Pristoph flyttede til i foråret 1731, men allerede 26 mar 1733 fik han selvejerskøde på 36 bismermerker.

57. Berete Asbjørnsdatter Skjeggestad d. (skifte 14 apr 1751).

58. Tollak Atlaksen Gursli f. ca. 1690, g. (1) Berit Andersdatter, d. (skifte 2 okt 1745), g. (2) 26 dec 1746, Anna Sigbjørnsdatter, d. 14 maj 1758. Fostersøn af morbroderen Torger Tollaksen [Gursli]. Fik skøde på brug 3 af Gursli i Lund af to omgange, idet halvparten var odelsgods, som Torger Tollaksen udbød på tinget 25 nov 1711. Da ingen af arvingerne var interesseret, fik Tollak skøde 23 dec 1711 (vistnok på denne part) og 19 jun 1715 (vistnok på den anden part, som var købegods). Tollak fik gården billigt, men aftægtsydelsen var tung. Tollak skal have stammet fra Egeli i Sokndal.

59. Berit Andersdatter d. (skifte 2 okt 1745).

60. Brynild Didriksen Hamre (se samme person ovenfor i generation 5) f. 1687-90, g. Todne Didriksdatter Eikeland, d. (skifte 11 jan 1755). Brynild døde (skifte 7 maj 1748).

61. Todne Didriksdatter Eikeland (se samme person ovenfor i generation 5) g. (1) Sigbjørn Salvesen Hamre, f. 1683, g. (2) Brynild Didriksen Hamre, f. 1687-90, d. (skifte 7 maj 1748), g. (3) Didrik Sigbjørnsen Skår. Todne døde (skifte 11 jan 1755).

62. Brynild Stenusen Skår f. ca. 1661, g. NN Svensdatter Skåland, d. før 1710. Brynild døde (skifte 28 feb 1710). Fik i arv halvdelen af faderens gård Skår i Lund.

63. NN Svensdatter Skåland d. før 1710.

Tip-3-Oldeforældre

64. Anstein Børildsen Litlehei f. ca. 1614. I 1668 drev han Litlehei sammen med faderen, senere kom en Oluf Sivertsen til, antageligt Ansteins svigersøn. Landskylden var i alt 9 bismermerker.

66. Karl Tostensen Tjellesvik f. ca. 1624, g. Marta. Fik 11 nov 1663 skøde på br. 2a af Tjellesvik i Lund. Sammen med broderen Knut fik han tillige 19 jul 1669(?) skøde på 4½ bismermerker. Tilsammen ejede han i 1664 30½ bm.

67. Marta g. (1) Karl Tostensen Tjellesvik, f. ca. 1624, g. (2) Tore Torsen Tjellesvik. Var enke i 1668, hvilket vel ikke stemmer med, at Karl i 1669 fik tilskødet land.

72. Jens Lauritzen Hellesmark f. ca. 1616, g. (trolovet 1638), Boel (Bodil) Lauritzdatter. Sognedegn i Lund, Rogaland. Skal have været en formuende mand, som både købte og arvede en del jordegods i Lund. Bl.a. fik han i 1665 sammen med medarvinger tilkendt odelsret i gården Ytre Jendal, hvoraf han arvede en søsterlod og fik en broderlod foræret. Blev næsten 90 år gammel.

73. Boel (Bodil) Lauritzdatter. Boel var udsat for alvorlig sladder, da en Øybrand Svensen Tjellesvik efter hendes trolovelse med Jens Lauritzen udspredte det rygte, at han (altså Øybrand) havde ligget hos Boel, en ganske alvorlig sag i tiden. Han blev dog på tinget 20 feb 1639 idømt en bod for sin rænke.

80. Salve Hoskuldsen Hamre f. ca. 1628, g. (1) Gitlaug Østensdatter, g. (2) Ingeborg Endresdatter, d. (skifte 20 jul 1709). Salve døde (skifte 20 jul 1688). Ejede brug 4 af Hamre i Lund, skøde dateret 12 nov 1679.

81. Gitlaug Østensdatter g. (1) Håver Torjusen Linland, d. 1660, g. (2) Salve Hoskuldsen Hamre, f. ca. 1628, d. (skifte 20 jul 1688).

82. Ole Endresen Eljestraum g. (1) Berete Tronsdatter Moi, d. (skifte 12 jul 1685), g. (2) Marta Atlaksdatter Hove. Ole døde (skifte sluttede 14 jul 1705). Bosat først på Handeland, senere Moi, br. nr. 1, begge i Lund. Skal have været ganske formuende, idet han på Handeland først indløste 30 bismermerker fra panthaveren, senere i 1665 købte odels og 'åseteretten' af konens ældste bror og endelig indløste sine stedbørns rettigheder ved et skøde af 24 nov 1685.

83. Berete Tronsdatter Moi g. (1) Jøel Handeland, g. (2) Ole Endresen Eljestraum, d. (skifte sluttede 14 jul 1705). Berete døde (skifte 12 jul 1685).

92. Sigbjørn Pedersen Eikeland f. ca. 1609, g. NN Didriksdatter Flikka. Nævnes første gang på Eikeland (br. 2) i Lund i 1645. Han var tilflytter og kom fra Komlevoll i Gyland, hvor han havde lidt jordegods.

93. NN Didriksdatter Flikka. Er navnet Todne?

94. Besse Omundsen Osen f. ca. 1614. Arvede hele Osen i Lund samt 4½ bismermerker i Eikelandsdal, i hvilken han købte 11½ bm. af broderen Håver Støle.

96. Atlak Omundsen Hove f. ca. 1639, g. Gjertrud Asbjørnsdatter. Lensmand i Lund 1675-1705. Han kunne ikke skrive, men satte sit mærke i stedet. I de senere år fik han 3 rd. i løn. Arvede i 1660 den ene halvpart af gården Hove i Lund og byggede nyt stuehus nær det gamle. Atlak og Gjertrud skiftede med børnene 23 jun 1712.

97. Gjertrud Asbjørnsdatter.

98. Anders Atlaksen Hamre g. (1) Gunvor(?) Salvesdtr. Hamre, g. (2) Kari Sigbjørnsdatter Eikeland, d. (skifte 1709). Anders døde senest 1664. Bruger, senere gennem mageskifte ejer af brug nr. 1 af Hamre i Lund. Nævnt første gang 1628. Kaldet "Anders Kremmer" i 1630-erne.

99. Kari Sigbjørnsdatter Eikeland d. (skifte 1709).

104. Ådne Rasmussen f. ca. 1618. Boede i 1645 på et af brugene af Eike i Lund.

112. Kristofer Jensen Hellesmark g. Berete Pedersdatter Skåland, d. (skifte 18 feb 1698). Kristofer døde (skifte 21 nov 1716). Kristofer var en af de første i Lund, som brugte tobak. 21 mar 1673 blev han stævnet, fordi han havde købt for 1 ort og 20 skilling tobak på klods. Bygslede på det halve af svigerfaderens gård i Skåland br. 1.

113. Berete Pedersdatter Skåland d. (skifte 18 feb 1698).

114. Asbjørn Omundsen Hove f. ca. 1641, g. Guri Asbjørnsdatter Bjordal, d. (skifte 19 feb 1696). Asbjørn døde (skifte 14 nov 1715). Arvede 12 bismermerker af Hove i Lund, men mageskiftede 17 dec 1674 med 12 bm. af Skjeggestad sst. og købte yderligere 19½ bm. af samme gård.

115. Guri Asbjørnsdatter Bjordal d. (skifte 19 feb 1696). Fra Bjerkreim.

124. Stenu Brynildsen Skår f. ca. 1634, g. Anna Pedersdatter Steinberg. Stenu døde 1711. Arvede 18 bismermerker af Skår i Lund og købte yderligere 18 bm. af to søstre og sad dermed med den søndre halvpart af gården. Efterhånden købte han også den nordre del. En tid lensmand i Lund.

125. Anna Pedersdatter Steinberg.

126. Sven Pedersen Skåland f. ca. 1640, g. Siri Jensdatter Hellesmark. Sven døde før 1707. Fik br. 4 af Skåland i Lund, halvdelen af faderens gård. I 1702 ejede han 40½ bismermerker.

127. Siri Jensdatter Hellesmark.

Tip-4-Oldeforældre

128. Børild Svensen Litlehei f. ca. 1594. Bosat på Litlehei i Lund, som ved skøde i 1645 blev udskilt fra Tjellesvik. Han er sikkert søn af Sven Tjellesvik, br. 1.

132. Tosten Asbjørnsen Hove. Efter at begge storebrødrene Karl og Tosten på skift havde haft Tjellesvik i Lund, kom Tosten til gården senest 1630.

144. Laurits Knutsen g. NN Jensdatter. Overtog Hellesmark i Lund som leilending (fæster) efter broderen Torkel Knutsen, som nævnes her 1611. Laurits ejede 6 bismermerker i Kolestrand i Hekestad, og i 1635 fik han pant i Tollef Lendes gård i Bakke. Levede og sad med hele Hellesmark i 1645.

145. NN Jensdatter.

146. Lauritz Lauritzen Bjerkreim d. 1640. Sognepræst til Lund.

160. Hoskuld Salvesen Hamre g. Marite Svensdatter. Hoskuld døde ca. 1651. Ejede brug nr. 4 af Hamre i Lund og samlede en del af det øvrige jordegods.

161. Marite Svensdatter. G. 2) m. Omund Torjusen Linland, brug nr. 3.

162. Østen Konstali i Bakke.

166. Tron Handeland g. NN Brynildsdatter Moi.

167. NN Brynildsdatter Moi. Kan have været g. (2) med en Børild, for Ole Endresen taler om en værbror (svoger) Tron Børildsen, som boede i Bergen.

184. Peder Sigbjørnsen. Nævnes i Komlevoll i Gyland i begyndelsen af 1600-tallet.

186. Didrik Flikka i Nes.

188. Omund Støle i Sokndal g. NN Leielsdatter Haukland. Det er muligt, at Omund først boede i Osen, som hustruen arvede.

189. NN Leielsdatter Haukland. Arvede bl.a. Osen, hvortil sønnen Besse Omundsen flyttede.

192. Omund Karlsen Hove g. Guri Brynildsdatter. Omund døde 1648. Lensmand i Lund 1634-48. Bosat på Haukland til 1640, da han fik sin arv i Hove efter faderens skifte. Nåede ikke at indløse sine søstres pant i gården, hvilket senere førte til en lang og bitter strid.

193. Guri Brynildsdatter g. (1) Omund Karlsen Hove, d. 1648, g. (2) Villas Pedersen. Delte i 1660 gården mellem de to ældste børn.

194. Asbjørn Kjetilsen g. Marite Torgersdatter Bjordal. Bjerkreim.

195. Marite Torgersdatter Bjordal.

196. Atlak Olsen Eide. Lagrettsmann før 1600. Seglet fra 1591 viser A.O. Nævnt i 1598 som panthaver i Solbjørg, i 1617 som partejer af Eide i Heskestad og desuden nævnt i odelsmandtallet for Lista 1618. Bosat på Eide i Nes med odel i Eide.

198. Sigbjørn Pedersen Eikeland (se samme person ovenfor i generation 7) f. ca. 1609, g. NN Didriksdatter Flikka.

199. NN Didriksdatter Flikka (se samme person ovenfor i generation 7).

224. Jens Lauritzen Hellesmark (se samme person ovenfor i generation 7) f. ca. 1616, g. (trolovet 1638), Boel (Bodil) Lauritzdatter.

225. Boel (Bodil) Lauritzdatter (se samme person ovenfor i generation 7).

226. Peder Svensen Skåland f. ca. 1612. Da moderen gav op, fik han hele bruget, d.v.s. halvdelen af Skåland.

228. Omund Karlsen Hove (se samme person ovenfor i generation 8) g. Guri Brynildsdatter. Omund døde 1648.

229. Guri Brynildsdatter (se samme person ovenfor i generation 8) g. (1) Omund Karlsen Hove, d. 1648, g. (2) Villas Pedersen.

248. Brynild Tollaksen Skår g. Udbjør Stenusdatter Austad. Brynild døde (skifte 15 sep 1657). Arvede det halve af Skår i Lund, men boede der næppe, idet han flyttede til Vatland i Lyngdal. Skal have været velstående og ejede til sidst hele Skår, ialt 2 huder eller 1 løp smør.

249. Udbjør Stenusdatter Austad. Fra Udbjør skal udgå en særdeles spændende anelinie, som bl.a. fører tilbage til den gamle Aga-ætt og til Galtungerne. Nok så spændende er det måske, at Ogmund Sponheim er mellem anerne. Ogmund er nævnt i Håkon Håkonssons saga for sin rejse over Nordishavet gennem Rusland til Jerusalem på korstog o. 1220. Der er dog så mange hypoteser og så stor usikkerhed omkring disse linier, at de foreløbig ikke medtages i anetavlen.

250. Peder Atlaksen Steinberg f. ca. 1598, g. Ågot Karlsdatter Hove, d. (skifte 1 jun 1668). Nævnes første gang i skattemandtallet 1624. Da sad han med fædres odel. Det fremgår ikke klart af "Lunds historie", om odelen var på Steinberg. Siden købte han Tarald Reiersens brug på Steinberg og sad med 96 bismermerker.

251. Ågot Karlsdatter Hove d. (skifte 1 jun 1668).

252. Peder Svensen Skåland (se samme person ovenfor i generation 8) f. ca. 1612.

254. Jens Lauritzen Hellesmark (se samme person ovenfor i generation 8) f. ca. 1616, g. (trolovet 1638), Boel (Bodil) Lauritzdatter.

255. Boel (Bodil) Lauritzdatter (se samme person ovenfor i generation 8).

Tip-5-Oldeforældre

264. Asbjørn Karlsen Hove. Lensmand i Lund fra 1590 til 1606. Bosat på gården Hove, som har sit navn efter betegnelsen for de sene hedenske templer i Norge. Asbjørns segl var A.K. Hustruen Ingrid levede meget længere end Asbjørn og er sandsynligvis hans anden kone.

290. Jens Nilssen Røyland d. 1590-erne. Lagrettsmann i 1591. Segl gengivet i "Ætt og Heim" for 1953, s. 118.

320. Salve Tormodsen Hamre g. Siri Torsdtr.. Salve døde mellem 1613-17. Ejer af gården Hamre i Lund. Nævnt 1591-1613.

321. Siri Torsdtr. g. (1) Salve Tormodsen Hamre, d. mellem 1613-17, g. (2) senest 1617, Torkel Svensen.

322. Sven Pedersen Skåland g. Randi Asbjørnsdatter Hove. Sven døde 1639. Bosat på Skåland i Lund, men ejede en del jordegods både i Lund og i nabosognet Bakke, tilsammen 78 bismermerker. Han kaldtes "Idle-Sven" og skal have været ganske hidsig. I sine unge dage dræbte han Gunnar Steinberg, men slap med en bøde. Så nemt gik det ikke, da han i 1639 dræbte Brynild Omdal/Moi ved en begravelse. Han blev dømt 29 aug 1639 og derefter henrettet.

323. Randi Asbjørnsdatter Hove.

334. Brynild Nilsen Omdal g. Joren Leielsdatter Haukland. Brynild døde 1639. Stammede fra Bakke sogn. I et julegilde stak han Anders Nesset med en kniv og måtte bøde 8 ørtug og 13 mark sølv for udåden. Han kom dog selv ud for det, som var værre, idet en anden af mine aner, Sven Pedersen [Skåland] dræpte Brynild ved en begravelse i 1639. Sven måtte bøde med sit liv for denne udåd.

335. Joren Leielsdatter Haukland. Hun og søsteren Birgitte arvede Åtland i Gytland, men mageskiftede med broderen Omund og delte i stedet det halve Moi, Joren 30 bismermerker og Birgitte 24 bm.

368. Sigbjørn Komlevoll. Mødte som lagrettsmann i Komlevoll i 1591. Seglet viser S.A.

378. Leiel Haukland d. ca. 1626. Var en storbonde. Han ejede 2/3 af Haukland, hele Moi og Osen samt dele af Narvestad, Egelandsdal, Åtland i Gyland, Gautland i Sokndal samt Aniksdal i Varhaug, tilsammen vel 4-5 løb smør. Haukland var den største af gårdene. Navnet henviser til høgefugle. Leiel var lagrettsmann i 1591 og ofte senere. i 1610 blev han valgt som Lunds udsending til Kongehyldningen i Oslo. Han havde savbrug i elven på Moi.

384. Karl Asbjørnsen Hove g. Siri. Karl døde ca. 1634. Lensmand i Lund 1606-34. Bosat på Haukland til 1621, da han stævnede stedmoderen (moderen?) og sine søskende for at få et retfærdigt skifte, hvorefter han flyttede til den fædrene gård Hove. Han ejede en anselig mængde jordegods, 180 bismermerker lig med 2½ løb smør, fordelt på gårdene Hove og Skjeggestad, Haukland, Kjørmo, Skibstad/Helleland og Skogstad.

385. Siri. Blev i 1639 sigtet for skattesvig, idet hun skulle have opgivet for lidt jordegods ved ligning af båtmannsskatten. Hun forklarede dog, at hun havde delt med børnene, så at opgørelsen var korrekt.

386. Brynild Tollaksen Skår (se samme person ovenfor i generation 8) g. Udbjør Stenusdatter Austad. Brynild døde (skifte 15 sep 1657).

387. Udbjør Stenusdatter Austad (se samme person ovenfor i generation 8).

452. Sven Pedersen Skåland (se samme person ovenfor i generation 9) g. Randi Asbjørnsdatter Hove. Sven døde 1639.

453. Randi Asbjørnsdatter Hove (se samme person ovenfor i generation 9).

496. Tollak Rolfsen d. før 6 okt 1605. Overtog gården Skår i Lund fra faderen, men var død ved dennes skifte. Skår antages at være et meget gammelt navn, som henviser til skåret op i landskabet fra gården.

502. Karl Asbjørnsen Hove (se samme person ovenfor i generation 9) g. Siri. Karl døde ca. 1634.

503. Siri (se samme person ovenfor i generation 9).

Tip-6-Oldeforældre

528. Karl g. Ågot. Må have været af slægten fra Hove i Lund, for sønnen Asbjørn flyttede ind på dette odelsgods. Der var både sønner og døtre, men kun Asbjørn kendes ved navn.

529. Ågot. Havde odelen til hele gården Tjellesvik i Lund og må derfor have været datter eller barnebarn af Sven i Tjellesvik, nævnt i 1519.

580. Nils Hansen g. Maren Jensdatter. Sognepræst i Lund, Rogaland, i hvert fald 1563 (Bang); beboede gården Hellesmark, som hørte til præsteembedet. I Lunds Historie er det lidt uklart, om Nils selv har ejet gården.

581. Maren Jensdatter g. (1) Nils Hansen, g. (2) før 19 okt 1566, Tollef Eike.

640. Tormod Hamre. Nævnt 1563 og 1602. Ejer af Hamre i Lund.

644. Peder. Nævnt 1563 og 1602; lagrettemann i 1591; i seglet står P.A. Han var bosat på Skåland i Lund, men der ses ingen tilknytning til andre på Skåland. Der var iflg. 'Lunds historie' en stærk tilknytning til folk på Steinberg, og det antages her, at han var søn af Atlak Steinberg, br. 1.

646. Asbjørn Karlsen Hove (se samme person ovenfor i generation 9).

670. Leiel Haukland (se samme person ovenfor i generation 9) d. ca. 1626.

768. Asbjørn Karlsen Hove (se samme person ovenfor i generation 10).

992. Rolf Øksendal i Bakke d. (skifte 6 okt 1605). Skal have været en formuende mand, idet han foruden Øksendal i Bakke, som han beboede, også ejede Haukholm, Skår og Linland i Lund. Det er sandsynligt, at Rolfs far var Tollak Linland, nævnt 1563, og at farfaderen var Rolf Linland, nævnt 1519.

Tip-7-Oldeforældre

1280. Tosten Hamre. Nævnt i skattelisterne for 1519 og 1522. 'Lunds historie' går ud fra som givet, at han er søn af forrige ejer af gården Hamre i Lund, Tormod Hamre.

Tip-8-Oldeforældre

2560. Tormod Hamre d. mellem 1516-19. Handelsmand og bonde i Lund. Nævnt i regnskabet for Bergens Kongsgård 1516. Navnet Hamre - knyttet til slægtens gård - hentyder til den bagved liggende bratte fjeldvæg.


Jan Tuxens anetavle