Jan Tuxen  >  Poul Kinafarers slægt > "Poul Kinararers efterkommere - Slægten Storm" > Kapitel 1  English, please!
Kærestebrevet
Hans Poulsen Storms brev til Birthe Marie Helnis

Hierte Elskeede og Aller Sødeste !
Iomfru Bertte Maria
Helnes.


Der som disse faa Linier Motte Ansku Min aller sødeste Iomfrue i god behagelig Velstand, skulde det af mit Hierte inderligen glæde og fornøye mig, i Særdeleshed da min aller Sødeste og udvalde Iomfru maa være forvisset om, at ieg herudig tager stor Sorrig i hendes Sygdom, vor ud over ieg vil lade dette indløbe siden at der ey kan gives Leylighed til at tale med hende Mundligen, da ieg stedse baade Nat og Dag indslutter hende i mine Bønner, at ieg kunde blive saa lykkelig at faa hende til min aller kiæreste sødeste og oprigtigste Ven her i Verden, da ieg ey længer kan en at ieg nu maa gives min hjertens Mening til Kende for hende, Ieg venter efter at Nyde et got behageligt Svar fra hende min aller sødeste og udvaldte Iomfru, Ieg forbliver med aller største Estime

Hierte Elskeede og aller Sødeste
udvaldte Iomfrues oprig-
tigste Ven intil Døeden.
Faaborg d. 24' Novb 1773
Hans Poulsen Storms autogram fra brevet


<< Forord  |  Indholdsfortegnelse  |  Kongebrevet >>

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 17 nov 2002