Jan Tuxen  >  Poul Kinafarers slægt > "Poul Kinararers efterkommere - Slægten Storm" > Forord  English, please!

Forord

Poul Jacobsen 'Kinafarer' var en markant skikkelse. Som ældste søn af fæstebonden Jacob Poulsen i Svanninge var han givetvis udset til at overtage fæstet efter faderen. Men Poul ville det anderledes. Da han var 18 år, fik han fripas og stak til søs. Han var tre gange i Kina som matros og senere som bedstemand på Ostindisk Kompagnis skibe i årene 1735-44. En ikke helt ufarlig præstation dengang da skørbug og andre mangelsygdomme hærgede blandt søfolkene. Men han klarede det og var bjergsom nok til at sætte sin hyre i kinesiske varer, som blev solgt ved hjemkomsten. Han nedsatte sig som købmand i Faaborg og giftede sig med Mette Marie Storm, datter af en rig bonde fra nabosognet. Sammen udbyggede de forretningen, og alle vidnesbyrd fra datiden taler om Poul Kinafarer som en af Faaborgs største købmænd og skibsredere.

På grund af Poul Kinafarer's position findes der en del materiale om hans dispositioner i datidens tingbøger og andre journaler, men forbløffende lidt om hans person. Der findes f.eks. ikke noget billede af ham, og det nærmeste, man kommer på en levnedsbeskrivelse, er skrevet af hans oldebarn i 1915. Alt tyder på, at Poul Kinafarer var en jævn mand uden ønske om at markere sin status.

Af håndfaste minder om ham findes dels hans fødegård i Svanninge og dels et pakhus til hans købmandsgård i Faaborg, nu kaldet 'Poul Kinafarers Gård' (Østergade 1). Pakhuset, som har levet en omskiftelig tilværelse, er fornylig blevet restaureret og rummer idag et advokatkontor. Fødegården (nu kaldet Gammelstrand) er iøvrigt netop blevet fredet i klasse A og ejes af en efterkommer af Poul Kinafarers yngre bror.

Poul og Mette Marie fik ialt 13 børn, hvoraf mange igen fik efterkommere. Vi har kendskab til ca. 700 af disse, men regner med, at efterslægten tæller op mod 2000 personer.

Poul og Mette Maries ældste søn Hans fik efter datidens skik faderens fornavn til efternavn, men desuden som den eneste moderens slægtsnavn og kom således til at hedde Hans Poulsen Storm. Han blev gift med Birthe Maria Helnis, datter af en velhavende købmand fra Assens. Det er deres efterslægt, som er emnet for denne bog.

Det fortælles, at parret i bryllupsgave fik en købmandsgård af den ene svigerfar og et skib af den anden. Selvom der nok har været tale om et fornuftsægteskab, tyder alt på, at de var glade for hinanden. De kom godt i vej, men sygdom og hårde tider slog dem ud økonomisk, og Hans Poulsen Storm døde allerede som 49-årig.

Hans' og Birthes børn blev således ikke født med en sølvske i munden og måtte tidligt lære at stå på egne ben. Blandt børnene var Niels Willads Storm, der som den eneste fik en efterslægt. Han kom i lære hos en onkel i Assens og blev senere styrmand og skibsfører med hjemhavn i Assens. Niels fik flere børn, hvoraf dog kun sønnen Hans Storm har en efterslægt.

Hans Storm rejste selv en enkelt gang til Kina som matros, før han som 20-årig måtte forsørge både søskende og forældre, da faderen var blevet ramt af et apoplektisk tilfælde. Hans blev altså ikke nogen rig mand af sin kinafart, men han blev en stabil styrmand og skibsfører, som sammen med hustruen Sophie f. Brandstrup opdrog fem børn i et gudfrygtigt hjem. De boede først i Assens, men flyttede i 1850 til Kerteminde, hvor de blev stærkt optaget af de grundtvigianske ideer og fik tilknytning til friskole- og højskolebevægelsen, bl.a. personificeret ved Christen Kold, som netop i de år oprettede en friskole i Dalby ved Kerteminde. Der var et stort familiesammenhold i denne og de nærmest følgende generationer. Bl.a. voksede 18 af Hans Storms børnebørn op i lærerhjemmet hos Elisabeth og F.V. Ingemann i Horreby. Efterslægtens interesse for slægtshistorie stammer i høj grad fra Hans Storms børn, og flere af dem har ydet væsentlige bidrag til nærværende slægtsbog.

Vi har ikke med denne bog tilstræbt at skabe et sammenhængende billede af familien, men snarere at supplere allerede kendt kildemateriale med dokumenter, som os bekendt ikke har været publiceret før.

Vi har valgt at bringe dokumenterne i den rækkefølge, de er blevet til, og starter således med et sødt kærestebrev (frierbrev?) fra Hans Poulsen Storm til hans udvalgte jomfru, Birthe Maria Helnis, og derefter deres kongebrev samt en sang fra deres bryllup i 1775.

Niels Willads Storms sirligt skrevne dagbog 'Mærkværdig mødende Begivenheder' er udgangspunkt for en del andre slægtsberetninger, men har aldrig været gengivet i sin helhed.

'Den Jakobsen-Stormske Slægt' er en systematisk og overskuelig gennemgang af familiens aner, nedskrevet af Hans Storms døtre, Elisabeth Ingemann og Mathilde Højgaard.

Elisabeth og Mathildes lillesøster, Sophie Olsen, skrev uafhængigt af storesøstrene sin egen slægtsberetning. Disse beretninger overlapper naturligvis hinanden, men Sophie Olsens erindringer tilføjer mange af personerne en menneskelig dimension.

'Ringens historie' og efterslægtstavlen er skrevet af os selv med stor hjælp, bl.a. fra ovennævnte kilder, Johannes Olsens slægtsarkiv samt den nulevende families optegnelser og viden.

Et utal af familiemedlemmer har hjulpet os med oplysninger, henvisninger, korrekturlæsning og tydning under indsamling og bearbejdelse af materiale til bogen. Vi har fået værdifuld hjælp af Ulla Christoffersen, Anders Hind, Niels Peder Højgaard, Svend Jønson, Gunnar Ib Olsen, Astrid Storm og Nils Erik Storm, men vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for deres assistance. En speciel tak til Anne-Lise Eilstrup og Holger Kristensen, som begge har hjulpet os uden at være medlemmer af familien.

En særlig tak skylder vi Svend Jønson, som har foræret os en række af de gengivne originaldokumenter.

Ingen slægtsbog er uden fejl, heller ikke denne. En del 'fejl' er nu tilsigtede, idet vi ikke har villet rette faktuelle fejl, stavefejl o.l. i originalmanuskripterne. Mange af de reelle fejl, som vi selv har begået, er dog blevet rettet igennem Niels Peder Højgaards minutiøse og utrættelige korrektur.

Siden 1. oplag i september 1994 (48 eksemplarer) er der foretaget enkelte rettelser og tilføjelser.

Kerteminde, Juni 1996.

Tove Storm Tuxen og Jan Tuxen.


       |  Indholdsfortegnelse  |  Kærestebrevet >>

British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 17 nov 2002